Mantenimiento aeromecánico


Física


FÍSICA

1. La cursa d'aquesta persona es va gravar en vídeo. Al final tens la gràfica x-t obtinguda amb el programa Coach.

 • Explica qualitativament com és el seu moviment (tingues en compte que podem diferenciar tres intervals). (0,5p)

 • Fins a t=2s és un MRUA amb a positiva i velocitat inicial 0.

  Entre t=2 s i t= 3,5 s és un MRU amb velocitat positiva.

  Entre t=3,5 s i t= 5s és un MRUA amb acceleració negativa

 • Calcula la velocitat d'aquest persona en els instants 1,5 s i 3 s després d'haver començat a córrer. (1p)

 • V(1,5s)= 6 m/s ( si es fa gràficament han d'acceptar-se valors aproximats)

  V( 3s) = 8 m/s (id id)

 • Fes una estimació (recorda els tres intervals) sobre com serien les gràfiques v-t i a-t d'aquest moviment. (1p)

 • Troba la velocitat mitjana a l'interval entre 1,0 i 3,0 s . (0,5p)

 • 7m/s

  2. El dia 2 de setembre de 2006  es fa ver un campionat de llançament de coets d'aigua a Castejón de Sos (Osca) .  El coet Protó 12,  construït per  Gerard Bielsa, va aconseguir el primer premi . El coet està  format per 4 ampolles de plàstic unides i va ser llençat amb un compressor d'aire.

  El gràfic següent mostra com podria haver estat la variació de la velocitat vertical del coet al llarg del seu vol .

 • Descriu amb paraules el moviment del coet durant els primers 10 segons. (0,5p)

 • Parteix del repòs i immediatament després del llançament comença a augmentar ràpidament la seva velocitat durant els 3 primers segons. Entre 3s i 4s encara segueix augmentant la velocitat, fins a un màxim de 70 m/s, però amb una acceleració menor. A partir d'aleshores el coet segueix ascendint, però va perdent velocitat ( acceleració negativa) fins que quan t=10 s la velocitat és zero ( i arriba al punt més alt de la seva trajectòria) .

 • Calcula el valor de l'acceleració quan t=2 s (0,5p)

 • a=20m/s2

 • Fins a quina altura arriba el coet ? (1p)

 • X màx= 373 m ( han d'admetre's valors aproximats)

 • Completa el gràfic v-t de manera que indiqui el que passarà fins que torni a terra. (0,5p)

 • Així seria el gràfic si tenim present que ha d'haver una velocitat límit ( el que caurà seran bàsicament ampolles de plàstic buides), però crec que haurien de donar-se per bons també gràfics que suposin una caiguda lliure a partir de t=10s. En tot cas l'important és que vegin que v és negativa ( i decreixent) i que l'àrea de la part de la caiguda ha de ser qualitativament igual a l'àrea de la part de l'ascens .

  3. Una màquina d'entrenar dispara pilotes de tennis. Disposem la màquina a la màxima potència i fem que dispari les pilotes verticalment cap amunt, observant que la pilota arriba al punt més alt de la seva trajectòria 2,8 segons després de sortir de la màquina.

  Considera que la fricció amb l'aire és negligible i que les pilotes es mouen aproximadament en caiguda lliure.

 • A quina velocitat han sortit de la màquina? (1p)

 • v= 27 m/s

 • A quina altura màxima han arribat? (1p)

 • h=38 m

 • Quant temps tarda la pilota en arribar a 10 metres d'altura? (0,5p)

 • t =0,39s

  4. L'equip d'enginyers d'un cotxe de carreres està estudiant l'acceleració del seu bòlid quan surt de les corbes, a baixa velocitat i enfila les rectes. Per a això han demanat al pilot que condueixi el bòlid a 90 km/h i, en passar per una marca premi l'accelerador a fons i han filmat l'acció. En el vídeo es veu com el cotxe ha recorregut els primers 100 metres en 2,0 segons.

  Considereu que el moviment ha estat uniformement accelerat.

 • Quina ha estat l'acceleració? (1p)

 • a= 25m/s2

 • Escriu l'equació de posició i l'equació de velocitat del bòlid. (0,5p)

 • x= 25m/s t + 12,5 m/s2 t 2

  v= 25 m/s + 25 m/s2 t

 • Calcula la velocitat final als 2,0 s. (0,5p)

 • v= 75 m/s
  Descargar
  Enviado por:Marin Tai
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar