Gestión Administrativa


Contratos y modificación de condiciones


1. OLYMPUS. S.A és una empresa dedicada a la comercialització de productes de neteja amb una plantilla de 135 personas. A causa de la forta competència que es produeix en els seus comerços de Barcelona i Girona, decideix que en aquests dos establiments un total de 9 persones, que fins llavors treballaban a Barcelona han de traslladar-se'n a Girona. D´aquesta manera, OLYMPUS economitzara despeses de personal, la qual cosa li permitira competir millor en aquestes localitats

D'aquestes persones, quatre accepten les noves condiccions. Un treballador nob la acepta; aquest treballador cobrava un salari anual de 10.091 euros /any i tenia una antiguitat a l´empresa de cinc anys, tres mesos i deu dies. Els altres quatre treballadors accepten el canvi, però els sembla injustificat.

 • Un cop rebuda la notificació, el treballador pot aceptar el tresllat i en aquests cas rebrà una compensació per les despeses que li ocasioni tant a ell com a la seva familia

 • Si desideix no aceptarla, pot trencar el contracte i cobrar una indemnització de 20 dies per any treballats.

 • - Los periodos inferiores a el año a 12 mensualidades.

  c) Si el traballador tot i a de traslladar- se, no està dacord amb la desició empresarial, pot anar a reclamar devant d´un jutge.

  - 20 dias por año trabajado ---------- 5 años

  20 · 5 =100 dias al mes

  20·12=1,6 · 3= 5 dias de indemnización de 3 meses

  20 / 360 = 0,05 · 10 = 0´5 dias trabajados

  100 + 5 + 05 = 105,5 dias

  10091 / 12 = 840,92 gana al mes

  840,92 · 14 = 1177,88 cobra al año

  1177,88 / 360 = 32,70 lo que gana al dia

  32,70 · 105,5 = 3449,85

  2. Victor Sanz va cometre, el 6 de gener del 2002, una falta laboral considera molt greu pel conveni col·lectiu de l´empresa on treballa.

  La direcció va tenir coneixement del fet el 28 de juny d´aquell any i va decidir sancionar-lo el 15 de juliol, amb la suspensió de treball i sou durant un mes, analitza la situació.

  - Si que es valida, porque han pasado 6 meses y tampoco los 60 dias

  3. La Sra. Joana Vendrell ocupa el lloc de cap de comptabilidad en una empresa.El director gerent de la campanya li va donar instruccions perque realitzes uns ajustaments comptables, amb la finalitat de defraudar hisenda. Esta obligada la Sra. Joana a obeir les ordres rebudes? resoldreu el cas en grup de dues persones.

  - No se tiene que cumplir, ya que se puede negar con bueno modales

  4.El 5/2/2001 el Sr. Biel Pons va cometre una irregularitat tipificada en el conveni de l'empresa com a molt greu. La direcció de la companyia té coneixement del fet el 20/6/2001 i desideix sansionar-lo el 15/8/2001, amb la pèrdua de 15 dies de sou, durant els quals el Sr. Biel ha de prestar els seus serveis. Assesora´l sobre les possibilitats que té per defensar-se de l´actuació de l´empresa

  - No, porque puede estar sancionado sin salario, pero tiene que prestar sus sevicios.
  Descargar
  Enviado por:Choky
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar