Podología


Quiropodología


Àcid bòric 10 gr

Timol 0,5 gr Peu d'atleta - Bromhidrosis

Caolín 20 gr

Talc c.s.p 100 gr

Àcid bòric 10 gr pomada antisèptica, antifúngica i

Àcid salicílic 7 gr queratolítica.

Lanolina anhidra 10 gr

Vaselina filant c.s.p 100 gr Peu d'atleta

Àcid salicílic 5 gr

Àcid bòric 5 gr Hiperhidrosis

Alumbre 3 gr

Essència de lavanda 0,5 gr

Essència de pi 0,5 gr

Òxid de zenc 20 gr

Caolín 20 gr

Talc c.s.p 100 gr

Urea 15 gr

Àcid salicílic 8 gr

Vaselina filant c.s.p 100 gr

Pomada grassa , oclusiva per el tractament de pells hiperqueratòsiques.

L'acció queratolítica del àcid salicílic es potencia per la urea.

Àcid salicílic 20 gr

Vaselina filant c.s.p 100 gr

Pasta molt queratósica, util per berrugues

Comú prescriure vaselina salicílica al 10%.

Alantoína 0,3 gr

Urea 10 gr

Glicerina 10 gr

Crema o/w c.s.p 100 gr

Pells descamades, molt seques. La alantoina te una acció regenerativa

Alcanfor 10 gr

Alcohol 90º 90 gr

Solució rubefacient, indicada per processos reumàtics o musculars

Alcanfor 10 gr.

Lanolina anhidra 10 gr.

Vaselina filant c.s.p. 100 gr.

Pomada rubefacient i analgèsica (alcohol alcanforat)

Alumbre 6 gr.

Resorcina 3 gr.

Talc c.s.p. 100 gr.

Pols hiperhidrosis

Alumbre 25 gr.

Àcid bòric 10 gr.

(Sobres) Bany de peus durant 15' /24 h

Clorur d'alumini hexahidratado 20 gr.

Alcohol 96º c.s.p. 100 gr.

(Loció anhidròtica i desodorant)

Clorur d'alumini hexahidratado 30 gr.

Urea 15 gr.

Aigua destil·lada 55 gr.

(Loció)

La urea te un efecte queratolitic útil en la dermatomicosis i per l'altre banda exerceix un efecte irritant de les solucions aquoses del Alumini per augment del seu Ph.

Clorur d'alumini 3 gr.

Àcid bòric 5 gr.

Alumbre 10 gr.

Àcid salicílic 3 gr.

Midó 5 gr.

Talc c.s.p. 100 gr.

(Pols hiperhidrosis)

Clorhidròxid d'alumini 20 gr.

Crema o/ w c.s.p. 100 gr.

(Crema hiperhidrosis)

Clorhidròxid d'alumini 15 gr.

Àcid bòric 5 gr.

Alumbre 6 gr.

Àcid salicílic 3 gr.

Midó 3 gr.

Talc c.s.p. 100 gr.

(Pols hiperhidrosis)

Clorhidròxid d'alumini 20 gr.

Timol 0,1 gr.

Alcohol 96º 20 gr.

Propilenglicol 10 gr.

Aigua destilada c.s.p. 100 gr.

(Loció per hiperhidrosis, pinzellades)

Miconazol nitrat 2 gr.

Hidrocortisona 0,01 gr.

Vaselina i lanolina aa c.s.p. 100 gr.

(Crema antimicòtica i antiinflamatòria)

Nitrat d'Econazol 1 gr.

Talc c.s.p. 100 gr.

(Pols antimicòtica)

5-fluoracilo 5 gr.

Àcid salicilíc 10 gr.

Vaselina filant c.s.p. 100 gr.

Queratolític potent indicat per el tractament de berrugues comuns

Glutaraldeid 10 gr.

Alcohol 96º c.s.p. 100 gr.

(Pinzellades) Solució per el tractament de la hiperhidrosis i bromhidrosis

Sulfat de neomicina 0,5 gr.

Hidrocortisona 1 gr.

Crema o/w c.s.p. 100 gr.

(Crema antibiòtica i antiinflamatòria)

Òxid de zenc 20 gr.

Àcid bòric 10 gr.

Àcid tànic 5 gr.

Caolín 15 gr.

Timol 1 gr.

Talc c.s.p. 100 gr.

(Pols hiperhidrosis)

Òxid de zenc 10 gr.

Vaselina líquida 10 gr.

Vaselina filant 80 gr.

(Pomada per pells excematoses)

Àcid salicílic 2 gr.

Òxid de zenc 25 gr.

Midó 25 gr.

Vaselina filant 48 gr.

(Pasta lasar)

Dermatomicosis pruriginosa, escoriacions, pell congestionada i ulceres

Resina de podofilino 20 gr.

Èter 40 gr.

Alcohol 96º 40 gr.

Solució tractament berrugues (aplicació diària)

Resina de podofilino 5 gr.

Àcid salicílic 20 gr.

Alcohol 96º c.s.p. 100 gr.

Berrugues

Urea 10 gr.

Glicerina 30 gr.

Aigua destil·lada c.s.p. 100 gr.

Hidratant per pells molt seques i/o ictiosiques

Resorcina 20 gr.

Colodión elàstic 80 gr.

Tòpic per berrugues (us diari)

Àcid salicílic 7 gr.

Urea 25 gr.

Crema o/w c.s.p. 100 gr.

Processos escamosos on sigui necessari un alt grau de queratolísis

Urea 20 gr.

Oli d'ametlles dolces 5 gr.

Lanolina 25 gr.

Vaselina filant c.s.p. 100 gr.

Crema hidratant

Urea 20 gr.

Oli d'ametlles dolces 5 gr.

Vaselina filant c.s.p. 100 gr.

Hidratant

Àcid retinoic 0,1 gr.

Urea 15 gr.

Cold-cream c.s.p. 100 gr.

La urea reforça la queratolisis produïda per l'àcid retinoic i fa augmentar la seva difusió cap a la pell.

Subacetat d'alumini líquid 10 gr.

Aigua destil·lada 90 gr.

Aigua de Burow

(Astringent)

Solució aquosa de nitrat de plata 1%

c.s.p. 50 gr.

Clivelles al taló sagnant

Sulfat magnèsic 200 gr.

Sulfat Al-K 200 gr.

Perborat sòdic 50 gr.

Bany relaxant (2 cullerades soperes )

Miconazol 2%

Òxid de zenc 10%

Liniment oleocalcari c.s.p. 100 gr.

Solució amb efecte antimicòtic, anticongestiu, secant i antiinflamatori, indicat per dermatomicosi aguda i exudativa, i humides (inflamades)

Urea 12%

Clorur sòdic 5 %

Alantoina 1%

Adeps lanae 7%

Oli de silicona 2%

Crema emolient o/w c.s.p. 50 gr.

Hidratant

Urea 7%

Àcid làctic 3%

Adeps lanae 5%

Crema emolient o/w c.s.p. 50 gr.

Queratolitica i rehidratant

Urea 15-25%

Àcid salicílic 5-10%

Adeps lanae 7%

Crema emolient o/w c.s.p. 50 gr.

Queratolitica i rehidratant

Urea 20%

Àcid salicílic 10%

Vaselina c.s.p. 50 gr.

(Vaselina salicílica)

Queratolitica i rehidratant

Àcid salicílic 20%

Àcid làctic 20%

Colodion elàstic 20 gr.

Berruga comú

Àcid salicílic 20%

Àcid làctic 20%

Podofilino 15%

Colodión elàstic 15 gr.

Berruga comú i en mosaic

Cura oclusiva cada 48 h.

Clorur d'alumini hexahidratat al 20% en alcohol absolut c.s.p. 100 gr. graduat a Ph 1

Hiperhidrosis i bromhidrosis

Clorhidroxido d'alumini 10-20 gr.

Propilenglicol 10 gr.

Mentol 1-2 gr.

Aigua destilada 20 gr.

Alcohol de 96º 70 gr.

Anhidrotic i antimicótic

Formaldeido 15-20 gr.

Aigua destil·lada 35 gr.

Mentol 1-2 gr.

Alcohol 96º c.s.p. 100 gr.

Pot provocar dermatitis induïdes pel formol

Antisèptic, hiperhidrosis, bromhidrosis

Àcid bòric pols 30 gr.

Subnitrat de bismut 5-10 gr.

Alumbre 10 gr.

Calamina 10 gr.

Estearat de zenc 5 gr.

Talc 30 gr.

Mentol 1-2 gr.

Hiperhidrosis

Berrugues:

1- La seva funció es d'estovar

Àcid salicílic 20%

Vaselina 30 gr.

2- La seva funció es de ressecar

Solució oficinal de formaldeido al 5%

Combinar les dues formules aplicant una setmana una i una setmana l'altre.

Àcid bòric Antisèptic indicat en bromhidrosis

Àcid làctic Es càustic lleuger i s'utilitza a concentracions entre el 10 i 16%.

Àcid retinoic Queratolitic i exfoliant sobre la epidermis. El mecanisme d'acció es produir un estat inflamatori i edematos.

Àcid salicilic 1-20% Queratolitic, 1-10% psoriasis, hiperhidrosis, ictiosis, superior al 20% indicat per berrugues i queratòsis. També te acció bacteriostàtica i fungicida. No aplicar sobre grans superfícies, dons pot provocar intoxicació sistèmica.

Alantoína Acció queratoplàstica irritant s'utilitza a concentracions del 0,2 al 2%

Calamina Astringent suau, absorbent de exsudats

Clorur d'alumini hexahidratat Molt astringent i antisèptic.

5-Fluoracilo antineoplàsic, actua bloquejant la síntesis del DNA. Es utilitzat en concentracions entre el 1-5%.

Mentol antisèptic, analgèsic local: efecte rubefacient = fred posterior.

Òxid de zenc útil per secrecions o exsudats. Antisèptic i astringent suau. Efecte secant útil per la hiperhidrosis.

Òxid de zenc capacitat d'absorció exsudats i secrecions de la pell, acció antisèptica i astringent.

Permanganat Potàsic te un poder oxidant de la matèria orgànica. Antisèptic, antimicòtic i desodorant.

Podofilino Acció citotòxica, es molt irritant per la pell, pot provocar dermatitis. 0,3 al 25% (Berrugues).

Resina de Podofilino acció citotòxica inhibeix la reproducció cel·lular. En concentracions entre el 0,3 i 25% es per eliminar berrugues. Al ser irritant per la pell i mucoses pot produir dermatitis. Protegir la pell del voltant.

Resorcina acció antisèptica, antifùngica , antipruriginosa y queratolítica. Concentracions entre 10-30% queratolític.

Sulfat alumínic potàsic (Alumbre potásico) acció astringent, precipita les proteïnes epidèrmiques. Es utilitzat a concentracions entre el 1 i 6%. (hemostàtic, hiperhidrosis).

Timol (àcid tímic) acció antisèptica, antimicótica i antipruriginosa en solució i pols del 0,1 al 5% amb pomada fins el 1%

Urea acció ve determinada per la capacitat de retenir l'aigua, hidratant l'estat corni. Entre el 5-10%, Pruit, pells seques i molt poc hiperqueratòsiques. Entre el 20-40% actuen com a queratolítiques, son útils en el tractament de hiperqueratósis, psoriasis etc..

1

1

Formulació magistral de ús podològic

ACCIO D'ALGUNS PRINCIPIS ACTIUS UTILITZATS A PODOLOGIA
Descargar
Enviado por:Curricampo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar