Laboratorio


Química


Pràctica 4

Reacció Exotèrmica

Objectius

Realitzar una reacció exotèrmica per poder saber que és, com es forma i com poder-la diferenciar dels demés tipus de reaccions.

Fonament Teòric

Les reaccions exotèrmiques són aquelles que desprenen energia, en aquest cas en forma de calor. N'hi ha molts tipus de reaccions exotèrmiques, però la que nosaltres farem servir serà utilitzant un àcid fort i un metall:

Q= calor

Material

Material de Vidre i volumètric

 • Pipeta Aforada de 10 ml (Sensibilitat 0,1 ml)

Material de Vidre i no volumètric

 • Tubs d'assaig

Reactius

 • Àcid Clorhídric (HCl) concentrat

 • Paper d'alumini

Altres

 • Termòmetre

 • Pinces de Fusta

 • Pipum

Procediment

 • Agafar amb les pinces de fusta un tub d'assaig.

 • Pipetejar-hi 3 ml de HCl concentrat.

 • Introduir el termòmetre dins del tub i anotar la temperatura (To)

 • Treure el termòmetre.

 • Agafar un trosset de paper d'alumini i fer una bola, no gaire apretada.

 • Afegir-la dins del tub d'assaig.

 • Observar i esperar a que tingui lloc la reacció.

 • Tornar a introduir el termòmetre i anotar la temperatura (Tf).

 • Càlculs i resultats

  HCl + Al ! AlCl3 + H2

  !! Gas Hidrogen

  'Química'

  És una reacció de desplaçament

  L'àcid clorhídric (HCl) concentrat és una dissolució transparent que al afegir l'alumini es poden apreciar unes bombolles, indicadores de que s'està produint una reacció química. Se'ns haurà format Clorur d'alumini (AlCl3) i les bombolles que apreciem són gas hidrogen (H2) que tendeixen a escapar-se.

  Al finalitzar la reacció hem pogut comprovar com el tub augmentava de temperatura:

  To = 24 º C

  Tf = 46 º C

  "T = Tf - To = 46 - 24 = 22 º C

  La temperatura ens ha augmentat 22 º C respecte la inicial.

  Conclusions

  Hem après que les reaccions exotèrmiques desprenen energia i que aquestes es poden identificar gràcies al augment de temperatura que experimenten.

  També sabem que quan un àcid fort ataca a un metall produeix aquest tipus de reacció.

  Qüestions

 • Escriure i igualar la reacció. Posar el nom de cada component de la reacció.

 • 6 HCl + 2 Al ! 2 AlCl3 + 3 H2

  Sis mols d'àcid clorhídric més dos d'alumini dona lloc a dos mols de clorur d'alumini i 3 de gas hidrogen.

 • Passaria el mateix si en lloc d'alumini haguéssim utilitzat un metall diferent? Per què?

 • Sí que passaria el mateix ja que al utilitzar un àcid fort en un metall, aquest desplaçaria l'hidrogen de l'àcid formant gas hidrogen, la sal del metall i energia.

 • Escriu i igualar la reacció utilitzant un altre metall. Posar el nom de cada componen de la reacció.

 • 2HCl + Mg ! MgCl2 + H2!

  Dos mols d'àcid clorhídric més magnesi donen lloc a clorur de magnesi més hidrogen gas.

  .

  3

  Àcid Fort + Metall ! Sal del Metall + Hidrogen Gas + Q

  Àcid Fort + Metall ! Sal del Metall + Hidrogen Gas + Q
  Descargar
  Enviado por:Lux
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar