Laboratorio


Ley de Proust


Pràctica 2

Llei de Proust

Objectiu

Demostrar la llei de Proust o de les proporcions definides mitjançant una reacció química.

Fonament Teòric

Louis Joseph Proust científic francès, en el any 1801 després de les seves experiències en el laboratori, va anunciar la llei de Proust o la llei de les proporcions definides.

Aquesta llei diu:

Quan dues substàncies es combinen per donar-ne altres, ho fan sempre en una proporció de masses fixa, és a dir, constant.

Material

Material de vidre no volumètric

 • Vas de precipitat de 100 ml

Material de vidre volumètric

 • Pipeta aforada de 10 ml

Reactius

 • Coure (Cu)

 • Àcid Clorhídric (HCl)

Altres

 • Pipum

 • Placa calefactora

 • Balança

 • Espàtula

Procediment

 • Agafar un vas de precipitats de 100 ml i determinar el seu pes amb la balança.

 • Pitjar el botó tara i afegir en l'ajuda d'una espàtula 2,00 grams de Coure.

 • Anar a la vitrina i afegir 10 ml d'àcid clorhídric concentrat

 • Esperar uns minuts a que el zinc s'hagi dissolt.

 • Escalfar-ho amb una placa calefactora.

 • Deixar-ho escalfar fins a sequedat.

 • Esperar a que es refredi.

 • Portar-ho novament a la balança i anotar la massa del residu.

 • Repetir el procés tres vegades.

 • Càlculs i Resultats

  Massa del Vas de Precipitats:

  1a Vegada: 54,85g

  2a Vegada: 54,85g

  3a Vegada: No em tingut temps

  Massa del vas de precipitats amb residu:

  1a Vegada: 57,20g

  2a Vegada: 57,60

  Massa de Coure utilitzada:

  1a Vegada: 2,14 g

  2a Vegada: 1,99 g

  Massa de residu obtingut (Clorur de Coure):

  1a Vegada: 2,35g

  2a Vegada: 2,75g

  Massa de Clor combinada amb el Coure:

  1a Vegada: 0,21 g

  2a Vegada: 0,76g

  Massa del vas de precipitats amb el residu - Massa del vas de precipitats = Massa de Residu Obtinguda

  Massa de Residu Obtinguda - Massa de Coure utilitzada = Massa de Clor Obtingut

  Per calcular la proporció de la massa:

  1a Vegada:

  57,20 g - 54,85g = 2,35g de residu

  2,35g - 2,14g = 0,21 g de Clor

  2a Vegada:

  57,60 g - 54,85 g = 2,75 g de residu

  2,75g - 1,99 g = 0,76 g de Clor

  Hem tornat a repetir l'experiència ja que la proporció ens hagués tingut que donar més o menys similar.

  L'error ha pogut ser a l'hora de pesar el vas o de posar el coure.

  Massa del Vas de Precipitats:

  1a Vegada: 54,93g

  2a Vegada: 53, 275g

  3a Vegada: 54,88g

  Massa del vas de precipitats amb residu:

  1a Vegada: 57, 94g

  2a Vegada: 54, 14g

  3a Vegada: 57g

  Massa de Coure utilitzada:

  1a Vegada: 2g

  2a Vegada: 2g

  3a Vegada: 2g

  Massa de residu obtingut (Clorur de Coure):

  1a Vegada: 3,01 g

  2a Vegada: 0,865 g ! Esta malament, no pot donar menys de 2 g

  3a Vegada: 2,12 g

  Massa de Clor combinada amb el Coure:

  1a Vegada: 1,01 g

  2a Vegada: -

  3a Vegada: 0,12 g

  1a Vegada:

  57, 94g - 54,93g = 3,01 g de residu

  3,01 g - 2 = 1,01 g de Clor

  2a Vegada:

  54,14g - 53, 275g g = 0,865 g g de residu

  3a Vegada:

  57g - 54,88g = 2,12 g

  2,12g - 2 g = 0,12 g

  No ens ha sortit bé, ja que la segona vegada no em tingut casi residu i la tercera hem tingut poc. Això pot ser degut als errors anomenats anteriorment o també a l'hora de secar. Pot ser que s'hagi escalfat molt i que hagi bullit d'una manera violenta, fent que perdéssim residu.

  Conclusió

  No em pogut verificar la llei de Proust ja que no ens ha sortit bé la pràctica. En teoria, la relació de masses, la del clor i la del coure, ens tenia que haver donat un número similar en les tres vegades.

  Qüestions

 • Escriure la reacció que ha tingut lloc.

 • 2 HCl + Cu ! CuCl2 + H2

 • Quines són les subtàncies que s'evaporen durant l'escalfament?

 • H2 L'hidrogen

  4
  Descargar
  Enviado por:Lux
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar