Laboratorio


Reacción de combinación


Pràctica 6

Reacció de combinació

Objectius

Realitzar una reacció de combinació per saber que és, com es forma i com poder-la identificar de les altres reaccions.

Fonament teòric

La reacció de combinació és quan dues o més substàncies s'uneixen per fer una altre de més complexa.

Dintre d'aquesta categoria estan les reaccions de neutralització, que és la que nosaltres farem en aquesta pràctica.

Aquest tipus de reaccions és formen a partir de la combinació d'un àcid i d'una base per formar sal més aigua:

Material

Material de vidre no volumètric

 • Tubs d'assaig

 • Compte gotes

Reactius

 • Àcid Clorhídric (HCl) concentrat

 • Hidròxid Amònic (NH4OH)

Altres

 • Pinces

Procediment

 • Netejar un tub d'assaig

 • Un cop net i sec agafar-ho amb les pinces de fusta.

 • Introduir 5 gotes d'àcid clorhídric concentrat i 5 d'hidròxid amònic.

 • Observar la reacció que n'hi ha lloc.

 • Càlculs i resultats

  HCl + NH4OH ! NH4Cl + H2O

  'Reacción de combinación'
  !!! Vapor d'aigua

  To = 25ºC

  Tf = 41ºC

  "T = Tf - To =41 - 25 = 16ºC

  La temperatura a augmentat 16 ºC respecte la inicial

  És una reacció de doble desplaçament no reversible.

  També podem afirmar que és una reacció exotèrmica ja que al finalitzar la reacció la seva temperatura augmenta notablement.

  L'àcid clorhídric i el hidròxid d'amoni són dues dissolucions transparents però fàcilment i

  reconeixibles ja que les dos desprenen un fort olor característic.

  També s'ha de tindre cura al fer servir aquests dos reactius per que són corrosius.

  Conclusions

  Sempre que fem reaccionar un àcid i una base obtindrem sal i aigua. Aquestes reaccions són de combinació o també de neutralització.

  Qüestions

 • Escriu la reacció, igualar-la i anomenar tots els seus components

 • HCl + NH4OH ! NH4OH + H2O

  L'àcid clorhídric reacciona amb l'hidròxid d'amoni donant com a producte hidròxid d'amoni i aigua.

 • Escriure la reacció que tindria lloc amb un àcid i amb una base diferents. Igualar-la i anomenar tots els seus components.

 • HNO3 + NaOH ! NaNO3 + H2O

  L'àcid nítric reacciona amb l'hidròxid de sodi donant nitrat de sodi i aigua

  1

  ÀCID + BASE ! SAL + AIGUA
  Descargar
  Enviado por:Lux
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar