Lengua Española


Léxico gallego


1ª.- Substitúe o que aparece en cursiva por un adverbio:

 • Neste momento xa estou preparado para o exame.

 • En todo momento está listo para ir onde o mandan.

 • Déixao neste lugar.

 • Non sabes o moito que me custa erguerme á primeira hora.

 • Colócao naquela cadeira

 • Non sei se irei; o Caurel está a moita distancia.

 • Vou en bicicleta, que está a pouca distancia.

 • Vai andando sen apuros para faceres tempo.

 • Naquel tempo, os xornais que se pagaban na vendjma eran baixos

 • Naquela sala había grande cantidade de libros.

2ª.- Enche os espacios en branco co pronome (te/cbe) que corresponda:

Non -------- volvo facer caso por máis que -------- empeñes, porque non tes formalidade. Esperei -------- non sei canto tempo para levar -------- comigo e non ------- deu a gana de aparecer; se non -------- gustaba vir puideches avisar. A próxima vez xa virás ti onda min, que nin paso a recoller --------- nin ------------- fago a espera en sitio ningún, a ver se pensas que -------- vas rir de min. Nin sequera tiña un teléfono para chamar --------- e saber que -------- pasaba; conste que por iso esperei, porque crin que -------- pasaba algo.

3ª.- Transforma as seguintes frases de acordo co medelo (dúas transformacións):

Leva un paquete para o seu pai ! Lévalle un paquete. ! Lévallo

 • Os camiños levan alegría para os homes !

 • Comprei moitas lambonadas para os cativos !

 • Estes vestidos son moi caros para vostede !

 • Quero falar diso co teu pai !

 • Imos falar de normalización ós pais dos nenos !

4ª.- Transforma as seguintes frases de acordo co medelo:

Díxome que o vira ! Díxomo.

 • Deuche unha labazada no medio da rúa !

 • Mercounos uns bombóns !

 • Deixouvos un paquete no estanco da esquina !

 • Díxenlles unha mentira coma un mundo !

 • Mandeille unha carta certificada onte !

 • Deixáchesme uns libros coas portadas azuis !

 • Non che quero castañas do teu magosto !

5ª.- Enche os ocos axeitados cos pronomes de terceira persoa que cumpran (OI, OD, ou ámbolos dous pronomes, se procede)

Xa me dirás que --------- podo ----------- botar ós teus fillos por Reis, porque non -------- dou -------- atopado nada que me encha o ollo e que non teñan. Pensei nun tren eléctrico para o Brais, pero díxome Antón que xa --------- regalou ------------ o seu padriño cando o afillado fixo anos; a el seica --------- gustaría --------- unha bicicleta, e se cadra aínda -------- compro -------. Ós outros tres non me digas que --------- merque ----------- roupa porque non ---------- merco ----------; ---------- quero --------- botar ----------- cousas de enredar. Xa chegará o tempo de deixaren os xoguetes de lado.

EXAME DE GALEGO DE 4º DE ESO 2ª AVALIACIÓN - TEORÍA 24 DE FEBREIRO DE 2000.

NOME: ……………………………………………………………………….. NÚM. ………….
Descargar
Enviado por:Miguel Lamelas Plá
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar