Lengua Española


Galego


1.- O SIGNO LINGÜÍSTICO. EXPLICA OS DOUS PLANOS DO SIGNO LINGÜÍSTICO E A RELACIÓN QUE HAI ENTE ELES.

2.- EXPLICA AS RELACIÓNS E DIFERENCIAS ENTRE OS SEGUINTES CONCEPTOS:

-LINGUA

-FALA

3.- AS UNIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS.

4.- DESCRIBE O MODO DE ARTICULACIÓN DO SISTEMA CONSONÁNTICO DO GALEGO.

1º PARCIAL DE GALEGO 3º ESO A 15/11/2000 LINGUA 1ª AVALIACIÓN

NOME: …………………………………………………………………….. NÚMERO:……………
Descargar
Enviado por:Miguel Lamelas
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar