Galego

Lengua gallega # Signo lingüístico. Sistema consonántico galego. Articulación. Lingua. Fala

  • Enviado por: Miguel Lamelas
  • Idioma: gallego
  • País: España España
  • 1 páginas
publicidad

1.- O SIGNO LINGÜÍSTICO. EXPLICA OS DOUS PLANOS DO SIGNO LINGÜÍSTICO E A RELACIÓN QUE HAI ENTE ELES.

2.- EXPLICA AS RELACIÓNS E DIFERENCIAS ENTRE OS SEGUINTES CONCEPTOS:

-LINGUA

-FALA

3.- AS UNIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS.

4.- DESCRIBE O MODO DE ARTICULACIÓN DO SISTEMA CONSONÁNTICO DO GALEGO.

1º PARCIAL DE GALEGO 3º ESO A 15/11/2000 LINGUA 1ª AVALIACIÓN

NOME: …………………………………………………………………….. NÚMERO:……………