Animación de Actividades Físicas y Deportivas


Jocs i activitats físiques recreatives per animació


FITXES DE JOCS RECREATIUS

Crèdit: Jocs i activitats físiques recreatives per animació

Grup: Fitness i Wellness

21/11/07

Índex

Pàg

 • Introducció 3

 • Jocs cooperatius 4

 • Jocs preesportius 23

 • Jocs simbòlics 39

 • Jocs populars i tradicionals 50

 • Jocs recreatius 55

 • Introducció:

  Aprenentatge, diversió, entreteniment, companyarisme, sociabilitat, salut, distracció, dinamisme actiu, habilitats, qualitats físiques, creativitat, educació, cooperació, lúdic, tradicional i competitiu, són paraules que ens surten al cap quan pensem en activitats recreatives.

  Els jocs recreatius no són cap esport ja que no estan reglats, mentre que els esports si que ho estan per la federació.

  En les activitats recreatives hem de tenir present que la competitivitat és bona fins a un cert punt, que es pot tornar negatiu.

  Alhora de realitzar jocs recreatius, hem d' aconseguir que tothom i participi i no hi hagi ningú que es trobi desplaçat del joc o del grup.

  He dividit els jocs en cooperatius, simbòlics, populars i tradicional , recreatius i preesportius.

  C001

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: La cadena

  Objectiu: - Treballar la cohesió de grup per tal d'aconseguir un objectiu comú.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: Al ser un exercici d'escalfament, amb un tècnic ja n'hi a prou.

  Durada: - El temps en que tardin a pillar a tots.

  Espai: - Camp de bàsquet, solar limitat per cons, etc.

  Recursos materials:-----

  Disposició inicial: - Limitarem el camp, ja sigui per les línies o per cons.

  - Escollirem el alumne que comença a pillar.

  - Executem l'activitat

  Descripció entenedora: Comença un alumne pillant, el seu objectiu és tocar a qualsevol altre per tal d'anar després units per les mans i seguir tocant a més gent. Una vegada estiguin tots pillats, es finalitza el joc.

  Disseny gràfic:

  La cadena Variant

  Els punts grocs són els que pillen

  Variants: - Com a variant podem fer que els participants vagin a peu coix, o

  que cada vegada que siguin 4 pilladors en el grup, que es divideixin en dos grups.

  Observacions: - Limitar el camp segons el nombre de participants o l'edat.

  - Alhora d'escollir el qui pilla, fer-ho a sorts per tal d'evitar la

  burla.

  - Donem pistes d'estratègia per pillar els demés.

  Avaluació:

  Ha estat una activitat on tothom ha estat en moviment, i per tant em pogut començar a escalfar bé tota la musculació del cos per iniciar les següents activitats.

  C002

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: En formació

  Objectiu: - Millorar la capacitat de reacció.

  Nº de participants: - Mínim: 12

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic

  Durada: 5 minuts.

  Espai: Qualsevol superfície plana limitada per cons o línies.

  Recursos materials: ------

  Disposició inicial: - Es posen tots els alumnes dispersats pel camp.

  Descripció entenedora: - Comença l'activitat, i tothom té que estar en moviment sense parar.

  De cop, l'instructor diu un nombre, i els alumnes tenen que agrupar-se segons el nombre que hagi dit el instructor.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  En grups de tres!

  Variants:

  - Alhora de fer grups no es poden unir amb alguna persona que ja s'hagin unit anteriorment.

  Observacions:

  - Els alumnes tenen que estar en constant moviment, sempre es queda algú parat.

  - Evitar que sempre es quedi el mateix sol.

  Avaluació:

  Ha estat una activitat de constant moviment on teníem que estar atents en tot moment per tal de fer grups.

  C003

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: A la desesperada

  Objectiu: - Pillar al màxim de alumnes que es pugui.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: 1 minut per pillador.

  Espai: Qualsevol superfície plana limitada per cons o línies.

  Recursos materials: -------

  Disposició inicial: - Es col·loquen tots dispersats pel camp limitat.

  - S'escull qui pilla.

  Descripció entenedora: Un jugador té que pillar el màxim nombre de companys que pugui. Els companys es poden salvar deixant que algú li passi per sota les cames.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'
  Els punts grocs pillen

  Variants:

  - I podem col·locar un segon pillador.

  - Una altre variant pot ser que una vegada pillat, no es pot salvar.

  Observacions:

  - Joc que cansa molt, per tant executar una variant a la que veiem que estan molt cansats.

  Avaluació:

  Em pogut veure que és una activitat una mica “suïcida” ja que si es poden salvar els pillats, és molt difícil d' acabar l'activitat en més de tres pillats.

  C004

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: Atac al fortin

  Objectiu: - Pensar quina és la millor estratègia per penetrar a dins el fortí.

  Nº de participants: - Mínim: 18

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: 4 rondes entre els dos equips (2 per equip).

  Espai: Un cercle format per cons.

  Recursos materials: - Aros, banderes, etc...

  Disposició inicial: - Es col·loquen els objectes al terra.

  - Es col·loca un equip en cercle on en el mig estiguin els objectes.

  - L'altre equip es col·loca a fora del centre.

  Descripció entenedora: El que te que fer l'equip que es troba a fora del cercle, és penetrar-hi i llavors agafar l'objecte i sortir un altre cop per poder tornar entrar a agafar un altre objecte.

  Els del cercle tenen que evitar de que entrin a dins del cercle amb l'ajut de les mans.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Tan els del cercle com els de fora no poden fer ús de les mans.

  Observacions:

  • Tenir en compte de que no es facin mal entre ells.

  • Donar ajuts estratègics per entrar a dins el cercle.

  Avaluació:

  És una clara activitat de força, ja que guanya l'equip més bé fisicament.

  C005

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: El cavall ceg.

  Objectiu: - Agafar confiança amb el company.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: Terreny pla.

  Recursos materials: - Cons.

  Disposició inicial: - Per parelles, un fa de cavall ceg i l'altre es puja a sobre.

  Descripció entenedora: L'activitat consisteix en que el cavall tanqui els ulls i el que esta a sobre el vagi guiant. De manera que, tocant-li l'orella dreta, va cap a la dreta. Tocant-li l'orella esquerre va cap a l'esquerre. Un cop al cul, significa que acceleri.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Podem muntar un circuit de relleus i que el cavall amb el cavaller tinguin que passar per cons.

  Observacions:

  - Que tots els cavallers parin atenció en no fer que el cavall es dongui un bon cop, ja que sinó en aquella parella desapareix la confiança.

  Avaluació:

  Tots hem participat bé fent alguna broma que altre, però sense cap dany.

  C006

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: La pilota al cel.

  Objectius: - Controlar la pilota en grup.

  - Aconseguir de que la pilota no toqui terra.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 2 tècnics.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: - Camp de bàsquet o superfície plana.

  Recursos materials: - Pilota de goma.

  Disposició inicial: - Separar els alumnes que estiguin disponibles en dos.

  - Donar una pilota per grup.

  - Fer explicació i executar l'activitat.

  Descripció entenedora: Amb grups, hem d'aconseguir que la pilota no toqui a terra, de tal manera que hem d'anar fent tocs (com de volley) fent passades als companys.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Unir els dos grups en un camp limitat i que tinguin que fer el mateix. La pilota no pot tocar el terra, però sel's i posa una dificultat que és que no estan sols.

  Observacions:

  - Observar que tots toquin la pilota i no es quedi algú/na penjat sense tocar-la.

  Avaluació:

  És una activitat de cohesió de grup, on tothom acaba participant i sent animat per el seu company ja sigui pel bon passe o perquè a salvat la pilota, etc.

  C007

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: El gat i la pilota

  Objectius: - Cooperar amb els companys per tal de que no siguin pillats.

  - Treballar la visió de joc.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 2 tècnics.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: - Camp de bàsquet o superfície plana.

  Recursos materials: - Pilota qualsevol.

  Disposició inicial: - Un alumne amb peto és el gat.

  - A la resta els dispersem pel camp limitat amb cons.

  - Els hi donem una pilota i executem l'activitat.

  Descripció entenedora: Entre els companys s'han d'anar passant la pilota per tal de que el gat no els pugui tocar.

  El gat només pot pillar a qui té pilota.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  - El negre és el gat

  - Els blancs són les pilotes

  - El groc és un blanc amb una pilota o objecte que fa que el gat vagi a per ell.

  Variants:

  - En contes de que el gat vagi a pillar a qui té la pilota, que el gat pugui pillar a qui no té pilota. Així d'aquesta manera els alumnes tenen que reaccionar més ràpid..

  Observacions:

  - Sempre podem afegir més d'un gat.

  Avaluació:

  És una activitat que et fa treballar molt rapid el cervell per saber en tot moment que tens que fer, a qui passar la pilota, com, etc...

  C008

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: La muralla.

  Objectius: - Sortir de dins del cercle.

  - Treballar en equip.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: En una superfície plana.

  Recursos materials: -----

  Disposició inicial: - Ens col·loquem fent un cercle.

  - Dos persones a l'atzar estaran al mig.

  - Executem l'activitat.

  Descripció entenedora: Els dos membres de la classe situats al mig, tenen que passar a la vegada i amb força per alguna banda de la muralla formada per membres de la classe.

  Els que formen la muralla tenen que evitar de que passin.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Poder fer ús de les mans i altres extremitats.

  Observacions:

  És una activitat que comporta un cert risc de fer-se mal, per tant poder millor no practicar-ho amb nens petits.

  Avaluació:

  Ha estat una activitat una mica avorrida. Bastant de rato he estat quiet i era bastant fàcil sobrepassar la muralla.

  C009

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Cooperatiu.

  Nom: Joc alternatiu de la pilota.

  Objectius: - Coordinar els moviment de la tela per tal de que no es surti la pilota de la tela..

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: En espai ample.

  Recursos materials: -----

  Disposició inicial: - Agafem una tela rodona de dos metres de diàmetre.

  - Ens disposem tots ha agafar la tela.

  - Situem una pilota al centre de la tela.

  - Executem el joc.

  Descripció entenedora: L'activitat consistirà en fer rodar la pilota pujan i baixant la tela.

  Disseny gràfic:

  DIBUIX FET A MA

  Variants:

  - Fer botar la pilota en el mig de la tela i tornar-la a recollir amb la pròpia tela.

  Observacions:

  És una activitat apropiada per qualsevol edat, i a més és bastant divertida.

  Avaluació:

  Avui hem descobert que els jocs alternatius són tan o més divertits que els demés.

  JOCS PREESPORTIUS

  P001

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Preesportiu.

  Nom: - Menja cocos.

  Objectius: - Seguir les línies sense sortir-ne d'elles.

  - Millorar l'agilitat.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: - 2 tècnics per controlar que no es faci trampes i sorgeixin els problemes de discussió entre els participants.

  Durada: - 5 minuts.

  Espai: - Camp de futbol, o bàsquet.

  Recursos materials: - Peto

  Disposició inicial: - Marquem bé les línies per on tenen que passar tots.

  - Escollim el qui pilla.

  - Executem l'activitat.

  Descripció entenedora: Tots els participants tindran que anar seguint les línies del camp. Un pillarà, i els altres seran pillats.

  Qui s'ha surti de les línies, es converteix en pillador i el pillador es converteix en pillat.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'
  El punt groc és el menja cocos

  Variants:

  Una variant pot ser que tots facin el que mani el instructor, per exemple: tots a quatre potes) i tots els participants van a 4 potes.

  Observacions: - Marcar bé les línies per no crear confusions.

  - Escollir a l'atzar el qui pilla.

  Avaluació: Joc molt dinàmic, ja que el poder anar només per les línies et redueix l'espai de joc.

  P002

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Preesportiu.

  Nom: El rei.

  Objectius: - Crear unió de grup.

  - Millorar la punteria.

  Nº de participants: - Mínim: 20

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 2 tècnics, un a cada mig camp.

  Durada: 5 minuts

  Espai: Camp de futbol sala.

  Recursos materials: - Cons

  - Pilotes

  Disposició inicial: - Dividim la classe en dos i escollim un rei de cada equip.

  - Cada equip a una banda del camp i el rei a l'àrea contraria

  del seu equip.

  Descripció entenedora: - Els de cada equip tenen que tirar la pilota en el rei que es troba a l'àrea contraria per tal de que ell pugui tirar la pilota en els contraris i eliminar-los. S'elimina si la pilota els toca a ells i cau a terra.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Afegir algú més que faci de rei.

  - Que només que ja siguin tocats amb la pilota, s'eliminin.

  Observacions:

  - Fer que només puguin tirar la pilota de cintura cap avall.

  - Limitar bé el camp.

  Avaluació:

  Joc molt dinàmic, on tens que estar en constant moviment per no ser tocat.

  Hem passat una bona estona, i em suat la cansalada.

  Bon joc per fer una bona activitat física en els alumnes.

  P003

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Preesportiu.

  Nom: Futbolin humà

  Objectiu: - Cooperar en equip.

  - Treballar l'estratègia.

  Nº de participants: - Mínim: 18

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 2 tècnics.

  Durada: Entre 5 i 10 minuts.

  Espai: Camp de futbol sala.

  Recursos materials: - Petos

  - Pilota de futbol.

  Disposició inicial: - Cada equip es col·locarà en posició que descriu el disseny gràfic.

  - Es posa la pilota en joc.

  Descripció entenedora: Es juga de tal manera que és com si fos un futbolin. Els jugadors només es poden moure lateralment al llarg de la línia assignada.

  Només es poden fer passes per sota.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Poder fer passes per dalt, o afegir una altre pilota més.

  Observacions:

  - Recordar que no és cap competició, l'objectiu és treballar en equip.

  Avaluació:

  És una activitat força complicada, ja que requereix fer bons passes perquè no te la tallin.

  P004

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Preesportiu.

  Nom: E rebot

  Objectiu: - Agafar el rebot.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: dos tècnics.

  Durada: 10 minuts.

  Espai: - Camp de bàsquet.

  Recursos materials: - Cons

  - Pilota de bàsquet

  Disposició inicial: - Es col·loquen dos cons de costat com en el dibuix gràfic a un metre de línia de mig camp en camp contrari.

  - Dues files (una a la dreta i l'altre a l'esquerre) una a cada banda.

  - Donar una pilota a cada fila.

  Descripció entenedora: Els dos primers de cada fila, tiraran a bàsquet, i els dos de darrere tindran que agafar el rebot abans de que la pilota toqui a terra.

  El que ha tirat, anirà corrent fins al con de la banda contraria i tornarà a la fila de la banda contraria. El que ha agafat el rebot, passarà la pilota a la banda contraria i ràpidament s'anirà fins al con contrari i tornarà a la fila contraria.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  Fer roda d'entrades per la dreta, amb un passe anteriorment, o per l'esquerre.

  Observacions:

  - Tindrem que canviar l'ordre o fer una variant, ja que només tiraran els mateixos i rebotejaran els mateixos.

  Avaluació:

  És una activitat que requereix temps, i en aquest cas no n' hem tingut. Falta temps perquè s'han de corregir errors que es fan com fer passes, tirar malament, etc.

  P005

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Preesportiu.

  Nom: Passes de futbol.

  Objectius: - Controlar el tema passe.

  - Aconseguir una major habilitat amb la pilota.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 2 tècnics.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: - Camp de futbol o superfície plana.

  Recursos materials: - Pilota de futbol.

  - Cons.

  Disposició inicial: - Separar els alumnes que estiguin disponibles en dos grups.

  - D'aquests dos grups, fer parelles.

  - Fer explicació i executar l'activitat.

  Descripció entenedora: Per parelles tenim que anar fent passes d'un con a un altre con, segons com ens digui l'entrenador.

  Sortirem en paral·lel, i a cada con que ens trobem farem el passe en el company.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Al arribar a un con amb la pilota, tenim que donar tota la volta sencera i després fer el passe en el company.

  Observacions:

  Observar com fem el toc amb el peu cada cop que avancem, o la passem.

  Avaluació:

  Durant l'activitat tens que estar pendent tota l'estona del peu, en cas de no practicar el futbol, ja que sinó s'acostuma a perdre's.

  P006

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Preesportiu.

  Nom: Ironman

  Objectius: - Treballar la coordinació.

  - Millorar la capacitat física.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic per circuit.

  Durada: El que tardin tots en fer el circuit.

  Espai: - Camp de futbol o bàsquet

  Recursos materials: - Pilota de futbol o bàsquet segons el camp.

  - Cons.

  - Aros.

  - Dues cordes

  - Xanques amb piques.

  Disposició inicial: - Separar els alumnes en dos grups.

  - Cada grup surt d'una banda diferent.

  - Fer explicació amb demostració i executar l'activitat.

  Descripció entenedora: Per parelles anirem sortint a l'avís de l'instructor. Per el que surt de la banda dreta: té que fer zic zac a 3 cons, després passar per 8 aros, agafa una pilota de bàsquet i tira a bàsquet fins a ficar-la i saltar a la corda fins a 10 voltes.

  Mentre el de la banda esquerre, té que fer 8 salts d'obstacle, driblar les xanques, i fer 10 salts amb la corda.

  Els dos donen la volta i segueixen realitzant l'activitat que a fet el company però al inrevés.

  El qui primer acabi guanya.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Fer el circuit en un altre ordre.

  Observacions:

  Tenir en compte de que si plou, el terra rellisca.

  Recordar que no es tracta d'acabar primer, sinó fer-ho bé. Guanyar és un segon paper.

  Avaluació:

  Ha estat tipus gimcana i ha estat força divertit en alguns trams de la cursa.

  La rivalitat ha aparegut en algun moment.

  P007

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Preesportiu.

  Nom: Futbol a dues bandes.

  Objectius: - Fer gol.

  - Millorar la capacitat estratègica.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 40

  Nº de tècnics: 2 tècnics.

  Durada: 15 minuts.

  Espai: - Camp de futbol

  Recursos materials: - Pilota de futbol.

  - Cons.

  Disposició inicial: - Posar una linia de cons a cada linia de banda del camp.

  - Dividir la classe en dos equips.

  - Fer una subdivisió de cada equip en dos i llavors repartir als membres d'un subgrup de cada equip en les dues bandes..

  - Fer explicació amb demostració i executar l'activitat.

  Descripció entenedora: L'equip d'una banda ha de marcar a la banda contrària sense sobrepassar mig camp.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Poden sobrepassar mig camp.

  Observacions:

  En cas de que els de les bandes no toquin bola, fer una variant en que abans de xutar a porteria, fer 3 passes a la banda. Tothom té que participar.

  Avaluació:

  Activitat molt motivadora ja que és quasi bé un partit de futbol amb ajudes per les bandes. S'han fet servir bastant en aquest cas fent parets, per exemple.

  JOCS SIMBOLICS

  S001

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Simbòlic.

  Nom: - La fotografia.

  Objectiu: - Millorar la capacitat de memòria.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic

  Durada: - 4 fotografies

  Espai: - Qualsevol espai va bé.

  Recursos materials:-----

  Disposició inicial: - Escollim el fotògraf, que s'apartarà de la resta de companys.

  - Col·loquem els alumnes en posició de foto.

  - Expliquem les regles.

  - Executem el joc.

  Descripció entenedora: El fotògraf, s'haurà de posar d'esquenes. Llavors els altres membres del grup podran fer només tres canvis. Un cop fets els canvis, el fotògraf es gira i diu quins han estat els canvis.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Fer només canvis gestuals, de posició, etc.

  Observacions: - Anomenar a una persona per tal de que porti ell/a els

  canvis.

  - Un canvi d'una persona per una altre, són dos canvis.

  Avaluació:

  Activitat de tornada a la calma que crea unió de grup. És una activitat molt divertida i que ajuda a la millora de la memòria.

  S002

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Simbòlic.

  Nom: Director d'orquestra.

  Objectius: - Posar atenció al sentit de l'oïda.

  - Ser prou hàbil com per descobrir qui és el director.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim 30

  Nº de tècnics: - 1 tècnic.

  Durada: Els temps que duri fer tres concerts.

  Espai: Un espai on el terra estigui net.

  Recursos materials: ------

  Disposició inicial: - S'escull el qui tindrà d'esbrinar qui és el director de la

  orquestra i s'el retira una mica lluny de la resta de companys.

  - Es tria el qui serà el director d'orquestra.

  - Els membres es col·loquen en rotllana i assentats.

  - Una vegada fet això, el que estava enretirat, es col·loca al

  mig i comença el concert.

  Descripció entenedora: Comença el director a fer algun tipus de soroll, i els altres fan el mateix soroll. El director pot canviar quan vulgui de soroll, o gest, però de tal manera que no el vegi el qui esta al mig. Els demés sempre tindran que canviar quan el director canviï.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Canviar de director fent alguna senyal mentre dura l'activitat.

  Observacions:

  - Observar que tots segueixin en el director, ja que sinó pot ser molt liat per el qui esta en el mig.

  Avaluació:

  Activitat lúdica que fa passar una bona estona, ja que crea unió de grup el tenir tots el mateix objectiu.

  S003

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Simbòlic.

  Nom: 1,2,3

  Objectius: - Millorar la capacitat de reacció.

  - Fer treballar la memòria.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 2 tècnics.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: Qualsevol superfície plana.

  Recursos materials: -----

  Disposició inicial: - Es col·loquen tres files de costat.

  - L'instructor es col·loca a davant.

  - Explica les normes.

  - Executa l'acció.

  Descripció entenedora: Les normes són: 1 salt a la dreta, 2 salt a l'esquerre i 3 salt cap a dalt.

  Llavors l'instructor dirà X número i ell juntament amb els altres realitzarà l'acció.

  Durant l'activitat el instructor pot dir un número fals, o dir un número i realitzar l'acció malament.

  Qui fa l'acció malament se li suma un punt. El qui tingui més punts a perdut.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'
  El groc és l'instructor

  Variants:

  - Podem afegir més números o variar les accions.

  Observacions:

  - Fer equivocar el màxim per així poder fer treballar el cervell dels alumnes.

  Avaluació:

  Ha estat una activitat que tens que pensar i alhora coordinar per no equivocar-te en fer els moviments.

  Tipus de joc: - Joc Simbòlic.

  Nom: Joc alternatiu de les escultures

  Objectius: - Crear una certa cohesió de grup.

  - Establir algun tipus de contacte per agafar confiança entre ells.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnics.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: Qualsevol superfície plana.

  Recursos materials: Tela rodona de dos metres de diàmetre.

  Disposició inicial: - El grup es col·loca al voltant del cercle, agafant la tela.

  - Cada un es va enumerant de l'1 al 4.

  - Executem l'activitat.

  Descripció entenedora: Una vegada tots col·locats i enumerats, el tècnic dirà un numero comprés entre el 1 i el 4. Si diu 1, tots aixequem la tela i tots els 1ns es posen a sota. Els altres baixem de lona de cop formant una cúpula d'aire mentre a dins van formant una estàtua.

  S'aixeca la lona al cap de 30'' i es te que esbrinar de que tracta l'escultura.

  Disseny gràfic:

  Variants:

  - Dir més de 1 nombre.

  Observacions:

  - Fer varies rondes per tal de que explotin la seva imaginació.

  Avaluació:

  És un joc molt original on tots ens ho hem passat molt bé i em rigut força.

  Tipus de joc: - Joc Simbòlic.

  Nom: Joc alternatiu de les ganyotes

  Objectius: - Crear unió de grup i que tots es riguin de tots.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: Qualsevol superfície plana.

  Recursos materials: Tela rodona de dos metres de diàmetre.

  Disposició inicial: - El grup es col·loca al voltant del cercle, agafant la tela.

  - Executem l'activitat.

  Descripció entenedora: L'activitat consistirà en pujar la tela tots de cop i baixar-la fins deixar-la per darrere els nostres culs. Aquesta acció té que ser rapida per formar una cupula d'aire a dintre.

  Llavors una vegada sentats, tenim que fer ganyotes per fer riure als demés.

  Disseny gràfic:

  Variants:

  - Explicar acudits

  Observacions:

  - Vigila que no fassin quedar malament a algú ja que és una activitat on un mateix té que fer riure.

  Avaluació:

  Penso que aquesta activitat és més per realitzar-la en nens petits fins als 13 anys o aixi.

  JOCS POUPULARS I TRADICIONALS

  PT001

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Popular i tradicional.

  Nom: - El telèfon

  Objectius: - Treballar la comunicació de forma ràpida i entenedora.

  - Treballar el sentit de l'oïda.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: - Tres o quatre trucades.

  Espai: - Qualsevol lloc ( a ser possible que estigui net el terra).

  Recursos materials: ------

  Disposició inicial: - Col·loquem els alumnes en fila, tots asseguts un al costat de l'altre amb un marge de mig metre a banda i banda.

  Descripció entenedora: - El tècnic diu una paraula al primer de la fila a l'oïda, i aquest diu el que ha entès en el següent de manera que ningú ho senti.

  El últim, tindrà que dir el que creu que li ha dit el penúltim company.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Separats mig metre cada un.

  Variants:

  • El monitor diu una paraula i cada vegada que va avançant la veu, es té que afegir una paraula amb algun sentit. El últim dirà la frase sencera que li ha arribat.

  • Un altre variant pot ser mitjançant els gests. L'instructor li transmet amb un gest el que vol dir. Llavors el següent li torna a transmetre a l'altre el que ell ha entès, i així fins al final on l'últim té que dir el que creu que li han passat.

  Observacions:

  • En la variant dels gests, evitar que facin els mateixos gests dels que ells han rebut.

  • Només es pot dir la paraula o frase una vegada cada participant al company..

  Avaluació:

  L'activitat ha estat divertida però curta.

  La variant ha estat original, i a incrementat la diversió en el joc.

  PT001

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Popular i tradicional.

  Nom: - El pica paret

  Objectius: - Treballar el reflex del nostre cos.

  - Reaccionar a temps per córrer.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: -5 minuts.

  Espai: - Qualsevol lloc, tan si té obstacles com si no.

  Recursos materials: ------

  Disposició inicial: - Escollirem a l'atzar a un perquè piqui a la paret.

  - Els demes es posaran a una distància de 8 a 10 m.

  Descripció entenedora: - El qui pica a la paret, no es pot girar i amb les mans té que picar la paret mentre diu: 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja!.

  Una vegada diu Ja!, ningú es té que moure perquè en aquest instant el qui pica la paret es girarà i a qui vegi que es mou el farà recular enrere.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Que només puguin avançar a peu coix.

  Observacions:

  Controlar bé si el qui pica la paret a vist bé o no a qui s'ha mogut o u diu per dir.

  Avaluació:

  Joc popular que acostumen a jugar els nens petits a la hora de pati.

  No crec que per gent més gran de 15 anys els motivi molt.

  JOCS RECREATIUS

  R001

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Recreatiu.

  Nom: El torneig dels cavallers.

  Objectiu: - Perfeccionar la capacitat de reacció.

  Nº de participants: - Mínim: 12

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: - 2 tècnics.

  Durada: - 5 minuts

  Espai: - Camp de futbol, bàsquet o espai limitat.

  Recursos materials: - Cons

  - Mocador

  Disposició inicial: - Limitem els espais amb cons.

  - Dividim la classe en dos grups i els situem en diagonal i

  frontal un a cada corner.

  - Repartir-se els nombres.

  - Executem l'activitat.

  Descripció entenedora: Situats cada grup en un còrner del camp, l'instructor dirà dos nombres. El primer número serà el cavall i el segon el cavaller que anirà a sobre d'ell.

  El cavall tindrà que anar corrent cap al mocador i el cavaller tindrà que agafar el mocador abans que no l'agafi l'altre cavaller.

  Una vegada agafat el mocador tenen que tornar a la seva base. Si és pillat, estaran presoners a un còrner assignat. Per salvar-se, el cavall i cavaller del mocador li tenen que picar la mà i tornar a la seva base.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  • Es poden dir tres números, els dos primers fan la cadireta i el tercer puja a sobre la cadireta.

  Observacions:

  • Dir tots els números un parell de cops, que no es quedi algú sense sortir.

  Avaluació:

  Ha estat un joc de curta durada i on al final hi ha hagut dos membres que no han sortit en cap moment, cosa que cal tenir present.

  R002

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Recreatiu.

  Nom: Valotudo

  Objectius: - Aconseguir agafar el lloc del teu oponent, abans que ell l'agafi.

  - Millorar la capacitat de reacció i explosivitat.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic.

  Durada: 5 minuts.

  Espai: Qualsevol superfície plana, a poder ser qualsevol terreny menys sorra.

  Recursos materials: -----------

  Disposició inicial: - Es col·loquen tots els alumnes en rotllana i un a l'exterior de la rotllana.

  Descripció entenedora: El alumne que es troba a l'exterior comença a córrer al voltant. De cop, té que tocar el cap d'algú. Llavors aquell que ha estat tocat més els dos que té en el costat, s'han d'aixecar i començar a córrer junt amb el qui ha tocat el cap. Tots corren en sentit de l'agulla. El joc en diu valotudo (Val tot) perquè per tal d'arribar en el seu lloc un altre cop, poden fer-se de tot, menys pegar-se una pallissa.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'
  El de groc la para

  Variants:

  - En el moment en que un és tocat, s'han d'aixecar els dos que estan a cada costat del qui és tocat.

  - També mentre van corrent, el instructor pot xiular, informant que hi ha un canvi de sentit.

  Observacions:

  - Tenir compte que no es comencin a animar i a pegar-se.

  - Que no sempre tingui que córrer el mateix.

  Avaluació:

  En aquesta activitat tots em participat, tothom a tingut que córrer, i alhora ens ho em passat be.

  R003

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Recreatiu.

  Nom: Corri qui pugui

  Objectius: - Millorar la punteria.

  - Agilitar el nostre cos.

  Nº de participants: - Mínim 12

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 2 tècnics.

  Durada: Dues rondes per equip

  Espai: - Camp de futbol sala.

  Recursos materials: - Cons

  - Pilotes

  Disposició inicial: - Es divideix la classe en dos

  - Un equip es col·locarà al voltant un cercle fet per cons en

  el mig del camp de futbol.

  - L'altre equip es col·locarà en el inici del recorregut que és

  un còrner del camp.

  Descripció entenedora: L'equip que està al mig té que tirar la pilota a tocar a qualsevol que corri de base a base. No pot tirar la pilota a un que estigui en una base i quan tira la pilota té que ser de cintura cap a vall.

  Els que tenen que correr per no ser tocats, només poden correr endavant i sense parar. De base a base. Si són tocats, es queden eliminats recollint pilotes.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - En contes de sortir d'un en un, es pot sortir per parelles.

  Observacions:

  • Hem de tenir un cert compte i sancionar a aquell que llenci la pilota expressament més amunt de la cintura.

  • Fer ús de pilotes de goma depenent de l'edat, perquè així el cop és menys dolorós.

  Avaluació:

  Ha estat una activitat força divertida, però que tot i així es tenia que tenir en compte els tipus de pilotes perquè feien mal.

  R004

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Recreatiu.

  Nom: El os dormilega

  Objectius: - Pillar al màxim de persones que es pugui.

  - Treballar la reacció ràpida.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic

  Durada: 5 minuts

  Espai: - Camp limitat per cons o línies.

  Recursos materials: - Cons

  - Peto.

  Disposició inicial: - Es col·loca un membre del grup estirat a terra.

  - Els altres es posen esparcits per tot el camp.

  Descripció entenedora: Un membre es posa estirat, llavors els altres el tenen que anar tocant i escapant-se perquè en qualsevol moment es pot aixecar.

  Una vegada aixecat, té 10 segons per pillar a algú.

  Aquest algú que esta pillat, es convertirà en os juntament amb l'altre.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  Variants:

  - Quan l'os el va a pillar dir Stop! I aquest ja no es pot tornar a ser salvat per un altre fins que no es torna a despertar el os.

  Observacions:

  - Que els que no fan de os, vagin a tocar, no a pegar.

  Avaluació:

  Ens ho hem passat molt bé ja que un membre del grup a aportat el toc humorístic d'un os.

  R004

  Jocs i activitats físiques recreatives per animació

  Tipus de joc: - Joc Recreatiu.

  Nom: La peste.

  Objectius: - Pillar i no ser pillat.

  - Practicar l'agilitat i velocitat de cadascú.

  Nº de participants: - Mínim: 10

  - Màxim: 30

  Nº de tècnics: 1 tècnic

  Durada: 5 minuts

  Espai: - Camp limitat per cons o línies.

  Recursos materials: - Cons

  - Peto.

  Disposició inicial: - Un membre del grup és qui porta la peste (porta un peto a la mà).

  - Els altres es posen esparcits per tot el camp.

  Descripció entenedora: El qui porta la peste, té que anar a tocar al primer que pugui. Aquesta persona que es tocada, tindrà que posar-se la mà amb el peto a la part on la han tocat.

  El qui pilla deixa de pillar llavors.

  Disseny gràfic:

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'
  El de blanc és qui porta la peste.

  Variants:

  • Afegir més pilladors.

  • Abans que et vagin a pillar, dir stop i tirar-te a terra estirat. Per tal de salvar-te, tan de saltar per sobre.

  Observacions:

  - Que tothom estigui en dinàmica, si cal afegir més pilladors s'afegeixen..

  Avaluació:

  Activitat molt dinàmica i divertida perquè hi ha moments que algú porta la mà enllocs que dificulten molts el córrer i això porta alguna que altre gràcia.

  3

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'

  'Jocs i activitats físiques recreatives per animació'
  Descargar
  Enviado por:Xavier Català
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar