Animación de Actividades Físicas y Deportivas


Joc escolars et activitats esportives


SESSIÓ-1 FAMILIARITZACIÓ AMB EL CAMP.

NOM DEL JOC:

Prou!

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple

OBJECTIU: Familiarització amb el camp

MATERIAL: Pilota de Volei

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

L'equip A es distribueix pel camp i ocupa el màxim d'espai possible. L'equip B es situa fora del camp en un extrem i llença la pilota de la manera que digui el profesor o l'equip A que ha de còrrer o atrapar-la. El primer jugador que l'agafa s'atura i els altres per fer-hi passar la pilota. Quan la pilota arriba a l'altre jugador de la fila següent diu “Prou” i l'equip guanya un punt. Después l'equip A agafa el lloc de l'equip B i viceversa.

Duració:

20 minuts.

Observacions:

-Que la pilota sigui passada i rebuda de manera tècnicament.

NOM DEL JOC:

Come-cocos

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple

OBJECTIU: Familiarització amb el camp

MATERIAL: _______________

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Anirem tots caminant ràpid per les linies del camp de volei. No podem sortir d'aquestes o serem penalitzats en parar. A les hores el que para ha d'anar a tucar els altres per les linies.

Duración:

35 minuts.

Observacions:

- Que els desplaçaments es facin bé lateralment.

SESSIÓ-2 DESPLAÇAMENTS.

NOM DEL JOC:

La cadena

CATEGORÍA

Persecució.

OBJECTIU: Desplaçament.

MATERIAL: ___________

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edad:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Un para i el que es parat s'agafa de la mà del qui ha parat i tots dos junts han d'agafar als altres. Qui parat s'ha d'agafar als demès i així fins formant una cadena. Tots tindràn que desplaçar-se lateralment.

Duració:

15 minuts.

Observacions:

- que el desplaçament lateral es realitzi correctament.

NOM DEL JOC:

L'aranya

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple

OBJECTIU: Desplaçament.

MATERIAL: _______________

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Un es col·loca al mig de la pista i els altres al fons, el del mig sempre es desplaça lateralment i els altres tenen que passar pel mig sense ser pillats, aquests tindràn que deplaçar-se un cop endavant i un cop enrrere.

Duració:

20 minuts.

Observacions:

- que el desplaçament es faci correctament.

NOM DEL JOC:

Curses de relleus

CATEGORÍA

Relleus.

OBJECTIU: Desplaçament.

MATERIAL: Pilota.

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Es fan dos files, el segon de la fila llença la pilota i el primer ha de corre lateralment i agafar-la abans de que faci el segon bot, i després l'ha de passà amb toc de dits al següent de la fila. S'acaba quan l'últim de la fila rep la pilota i el primer es el guanyador.

Duració:

25 minuts.

Observacions:

- Que els desplaçaments es fagin bé lateralment.

NOMBRE DE JUEGO:

A terra

CATEGORIA

OBJETIVO: Toc de dits.

MATERIAL: ___________

INSTALACIONES: Pista de volei

Edad:

A partir de 8 anys.

Desarrollo del juego:

Un de la parella assegut a terra i l'altre li passa en tocs de dits i li torna. Aquest s'asseu i fa el mateix. I així durant un minut. Guanya la parella que fa més tocs de dits.

Duración:

5 minuts.

Observacions:

- realitzar correctament el toc de dits.

SESSIO-3 TOC DE DITS.

NOMBRE DE JUEGO:

Creuaments

CATEGORIA

OBJETIVO: Toc de dits.

MATERIAL: _______________

INSTALACIONES: Pista de volei

Edad:

A partir de 8 anys.

Desarrollo del juego:

Amb una pilota i fent toc de dits farem 2 equips, qui aconsegueixi arribar a l'altre cantó del camp sense perdre la pilota, guanya 1 punt. I així fins arribar a 5 punts.

Duración:

10 minuts.

Observacions:

- realitzar un toc de dits amb llargada i altitud.

NOMBRE DE JUEGO:

Passar la xarxa

CATEGORIA

OBJETIVO: Toc de dits.

MATERIAL: Pilota

INSTALACIONES: Pista de volei

Edad:

A partir de 8 anys.

Desarrollo del juego:

Un a cada cantó de la xarxa i anem fent toc de dits per sobre d'aquesta. Cronometrarem quina parella tarda menys en recorre tota la xarxa.

Duración:

10 minuts.

Observacions:

- S'aconsegueix una bona concentració per tal de fer toc de dits amb rapidessa.

NOMBRE DE JUEGO:

El mocador

CATEGORIA

OBJETIVO: Toc de dits.

MATERIAL: _______________

INSTALACIONES: Pista de volei

Edad:

A partir de 8 anys.

Desarrollo del juego:

El primer que agafi la pilota (variant del mocador: pilota) ha de passar-la al seu equip en toc de dits sense que l'altre li pregui o li talli el passe.

Duración:

10 minuts.

Observacions:

NOMBRE DE JUEGO:

Bombardeig.

CATEGORIA

OBJETIVO: Toc de dits.

MATERIAL: _______________

INSTALACIONES: Pista de volei

Edad:

A partir de 8 anys.

Desarrollo del juego:

2 equips i un a cada cantó de la xarxa. Cada equip tindrà una número “x” de pilotes i quan l'entrenador digui “ja” tindràn que començar a tirar pilotes a l'altre cantó amb toc de dits, fins que l'entrenador torni a dir “ja” l'equip que tingi menys pilotes al seu camp guanya.

Duración:

15 minuts.

Observacions:

- arribar a realitzar el toc de dits correctament amb rapidessa i eficacia.

NOMBRE DE JUEGO:

Els gladiadors.

CATEGORIA

OBJETIVO: Toc de dits.

MATERIAL: _______________

INSTALACIONES: Pista de volei

Edad:

A partir de 8 anys.

Desarrollo del juego:

“x” li llença la pilota a “o” i aquest les ha de rebutjar tot tirant-les a fora amb toc de dits. Si les treu totes, el del mig guanya 5 punts, sinó els guanya el que les llença. És realitzaràn 2 llençaments per persona.

Duración:

20 minuts.

Observacions:

NOM DEL JOC:

Talla pilotes.

CATEGORIA

OBJECTIU: Man braç.

MATERIAL: Pilota.

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Es fan passes entre ells de man braç i el del mig ha de tallar-les. Qui en talli més, guanya.

Duració:

5 minuts.

Observacions:

- realitzar man braç en diferents situacions; corrents, ràpid, amb eficacia…

SESSIÓ-4 MAN BRAÇ.

NOM DEL JOC:

Pilota a mà

CATEGORIA

OBJECTIU: Man braç.

MATERIAL: Pilota.

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Dos equips i es tracta de llençar la pilota contra la paret prou forta perquè ha de tocar per sobre la línia de bot. Abans que la pilota toqui 2 cops a terra un jugador de l'equip contrari a de llençar-la també contra la paret en toc de man braç. I així succesivament. La partida és a 7 punts. Cada jugador que falla li suma un punt al contrari.

Duració:

30 minuts.

Observacions:

- aprenen la rapidessa i saber flexionar correctament les cames per tal de fer un bon llançament contra la paret.

NOM DEL JOC:

Cursa de 2 en 2

CATEGORÍA

Relleus.

OBJECTIU: Man braç.

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Per parelles corren amb un ritme sostingut i passant-se la pilota. S'han de vigilar els passes i ajustar el temps i l'espai. S'ha d'augmentar progressivament la velocitat de la cursa i les distàncies entre els jugadors. Si el joc es para, es torna a començar.

Duració:

15 minuts.

Observacions:

- els alumnes hauràn de respondre a l'hora de fer un passe de man braç per tal que després al partit sàpiguen coordinar-ho.

NOM DEL JOC:

“Pichi”

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple.

OBJECTIU: Man braç.

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Farem un partit de pichi normal però el llençament ha de ser de man braç.

Duració:

10 minuts.

Observacions:

- Correcte postura en fer el tir.

NOM DEL JOC:

La rotllana.

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple

OBJECTIU: Sac de mà baixa.

MATERIAL: Pilota.

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

“A” és el líder. “A” li passa la pilota a “B” de mà baixa i aquest li torna. I així fins passat tots. Es fan 3 voltes i quan acaben es mira quin grup li ha caigut menys vegades la pilota a terra i guanya 1 punt. I així fins a conseguir 3 punts.

Duració:

20 minuts.

Observacions:

- aconseguir realitzar bé el sac de mà baixa fent un joco n els alumnes aprenen didàcticament.

SESSIÓ-5 SAC DE MÀ BAIXA.

NOM DEL JOC:

10 Passes

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple

OBJECTIU: Sac de mà baixa.

MATERIAL: _______________

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

El joc dels 10 passes però els passes han de ser de sac de mà baixa.

Duració:

15 minuts.

Observacions:

- els alumnes han de coordinar bé dos conceptes; el sac de mà baixa amb rapidessa i entrenen la visió perifèrica tot mirant qui hi ha per passar-la.

NOM DEL JOC:

Pilota voladora

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple

OBECTIU: Sac de mà baixa.

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Dos equips. Cada un a d'intentar enviar la pilota al camp contrari tot tirant-la de sac de mà baixa. Els 2 equips a banda i banda de la xarxa. La pilota només es pot colpejar de sac de mà baixa i no es pot retenir. Quan la pilota toca el terra l'equip que l'ha llençada guanya un punt.

Duració:

30 minuts.

Observacions:

- els alumnes practiquen el sac de mà baixa amb altitud.

NOM DEL JOC:

Puntua.

CATEGORÍA

Jocs de pilota

OBJECTIU: Sac de seguretat.

MATERIAL: Pilota.

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Els jugadors fan exercicis de servei des de la zona reglamentària i el professor corregeix la col·locació del servei per tal d'aconseguir-ne la máxima eficàcia. Per aconseguir-ho, pot senyalar el terreny amb la qualificació corresponent al grau de dificultat de col·locació. Es farà una competició amb tots els jugadors a 10 serveis, i sumar els punts de les zones per on han fet passar la pilota.

Duració:

30 minuts.

Observacions:

- els alumnes aprenen a fer un bon sac orientat.

SESSIÓ-6 SAC DE SEGURETAT.

NOM DEL JOC:

Pilota ràpida.

CATEGORÍA

Velocitat

OBJECTIU: Sac de seguretat.

MATERIAL: Pilota.

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

El jugadors amb un numero assignat per l'arbitre corren a a agafar la seva pilota que està a l'altre punta del camp per passar-la a on estàn els del seu equip. L'ha de passar mitjançant el sac de seguretat. I així fins passar tots els de l'equip de tal manera que guanya l'equip que acaba primer amb 1 punt. I així fins aconseguir 5 punts.

Duració:

30 minuts.

Observacions:

- els alumnes aprenen a fer un sac de seguretat amb llargada.

NOM DEL JOC:

Pilota radar

CATEGORÍA

OBJECTIU: Sac de tennis o ma alta.

MATERIAL: Bitlles i pilota.

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Es fan dos equips. Cada equip ha d'aconseguir tombar les 10 bitlles que hi ha a una zona del camp mitjançant el sac de tennis, És un tir per persona i equip. El primer que les tombi guanya 2 punts, i així fins arribar a 10 punts.

Duració:

30 minuts.

Observacions:

- els alumnes aprenen a saber moderar la força en el llençament.

SESSIÓ-7 SAC DE TENNIS O MÀ ALTA.

NOM DEL JOC:

Pilla-pilla.

CATEGORÍA

Persecució

OBJECTIU: Sac de tennis o ma alta.

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Jugar a pilla-pilla amb pilota d'espuma i el qui para ha de tocar als altres mitjançant el sac de tennis. Tots poden corre.

Duració:

10 minuts.

Observacions:

- els alumnes aprenen a saber moderar la força i vigilar on la tiren.

NOM DEL JOC:

Disputar la pilota.

CATEGORÍA

Col·lectiu múltiple

OBJECTIU: Sac de tennis o de ma alta.

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Els jugadors d'un equip s'han de passar succesivament la pilota per aproximar-la al semicercle contrari i tocar-lo. Un equip guanya un punt cada cop que deixa la pilota al semicercle. Venç l'equip que aconsegueix més punts en finalitzar el joc.

Duració:

20 minuts.

Observacions:

- els alumnes aprenen a tenir punteria i moderar la força en el sac de tennis a l'hora de possar la pilota al semicercle.

NOM DEL JOC:

Tocar les mans.

CATEGORÍA

Hagilitat i percepció.

OBJECTIU: bloqueig

MATERIAL:_____________

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Un a cada cantó de la zarza i anem corrents i ens piquem les mans per sobre de la xarxa, de tal manera que hem de corre i fer un bon SALT per poder aconseguir-ho.

Duració:

10 minuts.

Observacions:

- els alumnes han d'apendre a fer correctament el moviment del SALT per tal d'arribar ben lluny.

SESSIÓ-8 EL BLOQUEIG

NOM DEL JOC:

Passem pilotes.

CATEGORÍA

Rapidessa.

OBJECTIU: el bloqeuig

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

El mateix que l'anterior però amb la variant que ens passarem el número màxim de pilotes en un minut i mig.

Duració:

10 minuts.

Observacions:

- requereix un Grau major de dificultat per tant els alumnes hauràn d'estar atents.

NOM DEL JOC:

Correm!

CATEGORÍA

Hagilitat i de carrera.

OBJECTIU: Sac de tennis o de ma alta.

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Surten un de cada equip que estàn disposats en dues files. Corren a saltar ben amunt per veure quin dels dos arriba més amunt contra la paret.

Duració:

15 minuts.

Observacions:

- aprenen a fer un correcte SALT i elevat el màxim posible.

NOM DEL JOC:

“ qui es para més pilotes?”

CATEGORÍA

Hagilitat i de carrera.

OBJECTIU: bloqueig

MATERIAL: Pilota

INSTAL·LACIONS: Pista de volei

Edat:

A partir de 8 anys.

Desenvolupament del joc:

Un sobre el banc va rematant pilotes i l'altre va fent bloqueixos i aviam guantes se'n para.

Duració:

25 minuts.

Observacions:

- aprenen a fer un correcte SALT i elevat el màxim posible.

NOM DEL JOC:

“apa som-hi!”

CATEGORIA

Carrera i hagilitat.

OBJECTIU: atacs

MATERIAL: ___________

INSTAL·LACIONS: pista de volei

Edat:

A partir de 12 anys.

Desenvolupament del joc:

Ens col·locarem en fila a una banda de la pista i, anirem passant un per un fins acabar tots,a rematar la pilota que el profesor està sobre un banc. Mirarem qui la remata bé i qui no. Qui ho hagui fet bé aconsegueix un punt. I així fins arribar a 8 punts.

Duració:

15 minuts.

Observacions:

- els alumnes practiquen el remat i per tant si tenen dubtes els poden preguntar.

SESSIÓ-9 EL REMAT

NOM DEL JOC:

Els Quatre!

CATEGORIA

Joc de pilota.

OBJECTIU: el remat

MATERIAL: ___________

INSTAL·LACIONS: pista de volei.

Edat:

A partir de 12 anys.

Desenvolupament del joc:

Equips de quatre persones. “1” li passa la pilota a “2”, aquest rep de mà baixa i « 3 » la col·loca de toc dits i « 4 » la remata. Si passa la xarxa de volei aquest remat l'equip guanya un punt i així fins arribar a 6 punts.

Duració:

20 minuts.

Observacions:

- realitzen un bon treball d'equip que requereix una gran concentració.

NOM DEL JOC:

Els Quatre passes.

CATEGORIA

Jocs de pilota.

OBJECTIU: el remat

MATERIAL: ________________

INSTAL·LACIONS: pista de volei

Edat:

A partir de 12 anys.

Desenvolupament del joc:

Ens col·locarem tots en fila índia menys tres que estaràn repartits per la pista. Un de la fila li passa a qualsevol dels tres que hi ha a la pista i aquests la toquen amb tocs de dits i ens la tornen a passar tot fent un remat el que estava a la fila. I Aixa fins acabar tots.

Duració:

25 minuts aproximadament.

Observacions:

  • realitzar correctament el remat tirant controlat i sabent a qui tirem.

SESSIÓ-10 DEFENSA.

NOM DEL JOC:

Nosaltres tres !

CATEGORIA

Jocs de pilota.

OBJECTIU: defensa a la xarxa

MATERIAL: ________________

INSTAL·LACIONS: pista de volei

Edat:

A partir de 12 anys.

Desenvolupament del joc:

Es col·locaràn tres defenses davant la xarxa i un passador a l'altre cantó de la xarxa. El passador ha de tirar pilotes amb força contra el camp contrari i els tres defensors corre i parar la pilota tot fent un bloqueig. Anirem rotant tots els alumnes.

Duració:

30 minuts aproximadament.

Observacions:

- amb aquest exercici aconseguim que estiguin atents i coordinats entre ells que això és molt important. D'aquesta manera també practiquen el bloqueig.

NOM DEL JOC:

CATEGORIA

Jocs de pilota.

OBJECTIU: defensa en el camp

MATERIAL: ________________

INSTAL·LACIONS: pista de volei

Edat:

A partir de 12 anys.

Desenvolupament del joc:

Realitzarem el mateix exercici que l'anterior però amb la resta de jugadors que no realitzen els bloqueixos i utilitzaràn el mitjà tècnic de l'amanbraç. Rotem tots els alumnes.

Duració:

25 minuts aproximadament.

Observacions:

- amb aquest exercici aconseguim que estiguin atents i coordinats entre ells.

CONCLUSIONS

Aquest treball sobre el Voleibol ha resultat ser més interessant del que ens pensàvem,doncs hem après tot un munt de parts d'aquest esport que desconeixíem per complet. Ha estat determinant el fet d'haver experimentat la seva pràctica en les nostres classes i poder descobrir que existeixen molts exercicis que desconeixíem i que ens seran molt útils per a ser entrenadors de voleibol en un futur professional.

El concepte que d'aquest esport teníem, era totalment equivocat : pocs exercicis i difícils. Després de fer-ne l'estudi, llegir articles i llibres, consultar dubtes..., ens hem adonat que el Voleibol és un esport tan bonic i agradable de jugar com un altre.

Això ens ha fet arribar a la conclusió de que no es pot opinar sobre un esport si no se'n coneixen les normes, regles, bases….

Aquest treball ens ha significat també, una oportunitat per esforçar-nos i adoptar una bona actitud de treball i de companyerisme.

Esperem haver seguit les indicacions del professor en la realització del terball i que el resultat final sigui del vostre grat. Gràcies.

BIBLIOGRAFIA

  • Llibres deixats pel nostre tutor.

  • Apunts de voleibol postres del curs pasta.

  • Fitxes de jocs i exercicis de voleibol nostres del curs passat.

Treball de jocs_______________________________________________________
Descargar
Enviado por:Berta Pelegri
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar