Sociología y Trabajo Social


Feminisme


L'ESTATUS QUE OCUPA LA DONA

La dona ocupa un lloc a la societat, en aquesta societat i trobem molts tipus de grups de dones. La dona ocupa un estatus pero hi ha gent que no ho veu molt clar pq hi ha individus que no consideren a la dona com a un individu, aquests el consideren com a màquines .

Les dones consideren que estàn dintre d'un estatus perquè vol dir prestigi perquè poseeix uns drets i un deures, es a dir al lloc que ocupa dintre de la societat. Cada estatus té unes pautes i unes normes que això les defineixen per exemple les dones tenen unes normes i unes pautes a seguie. Aquests estatus es abscrit ja que ha estat imposada a la persona sense la seva col·laboració ni control.

-L'ESTATUS TRADICIONAL DE LA DONA A TRAVÉS DEL TEMPS

La dona desde sempre a ocupat un estatus, pero no sempre ha sigut de la matixa manera perquè desde sempre el domini masculi hi ha estat, aquest domini es remonta al paleolitic quan l'home feia la caça i també amb les religions com per exemple la cristiana que deixa a Eva per sota de l'autoritat d'Adan i St. Pau que deia que les dones cristianes fesin tot el que volguessin els seus marits.

Desde aquest moment les dones ja es troben en desavantatge, la seva educació només es limita a apedre habilitats domestiques una de les altres coses es de tenir fills especialment que el preimer fon un nen. En aquestes societats les dones adquireixen l'estatus del seu marit perquè ella viu amb la família d'ell i no dispon de cap recuts si hi ha abusus, maltractaments o l'abandonamen.

A la legislació romana el marit i la seva dona es consideren com a un ja que, l'home posseia a la dona, aquesta no tenia posseció de res, incluida d'ella mateixa.

A l'Antigua Babilònia hi ha Egipte la dona tenia dret a la propietat hi ha l'Europa Meridional podia formar part de grmis artesans i inclus en alguns llocs podien formar per de la autoritat religiosa i política.

-3-

EL ROL SOCIAL

El comportament que s'espera en aquesta època de la dona és que a part del treball, normalment càrrecs de no gaire importància, i a part el de mestressa de casa i si té fills fer-se'n càrrec. Les dones tenen el rol de treballar, mestressa de casa...

El nucli del rol està constituit per drets i deures latents i manifestats que porten la funció que compleix el rol. Els rols no s'adquireixen. Una dona si col aconseguir un rol no ho pot fer, ja que nomès pots aconseguir coses dintre d'aquest.

EL ROL SOCIAL A LA TELEVISIÓ

Entre els rols masculí i femení la visió de caracteristiques que s'hi associen son totalment convncionals i molt degradants respecte a la dona.

La majoria de dones apareix per un interes romàntic o familiar. Els homes tenen paper més professionals i les dones son les mestresses de casa o tenen un paper subordinat al home i quan la dona s'apropia del paper professonal del home sempre té probles emocianals o es deteriora èticament. Un terç dels homes han estat casats o ho faràn, mentres que dos terços de les dones està casada o a punt de fer-ho o està involucrada en algun tipus de relació sentimental

Les ocupacions fonamentals de la dona a la televisió i perquè no a la vida normal es de infermenra, secretaria, presentadora, criada o model, això comfirma el caràcter secundàri de activitat a la societat. La personalitat que se li atribuex a la dona es la de ser atractiva, sociable, terna i passiva, mentres que el home està relacionat amb el poder, el talent, la racionalitat i estabilitat.

La dona s'utilitza a la publicitat com a objecte sexual i es molt rentable per a interessos publicitars, degradant habitualment la imagen femenina com per exemple d'objecte sexual tenim la seria “Vigilantes de la playa” emesa a Antena 3, i com a model publicitari amb els anuncis de detergents o productes per a casa.

La televisió analitza en ideas marxistas, que es una mercaderia audiovisual uqe es regeix per la financiació publicitaria per un audimetre, que es el valor de canvi. P.ex en els anuncis en que s'associen uns tipus de productes a un sexe com la maternitat a una marca de llet i la masculinitat a un automòbil.

-4-

LA DONA COM A GRUP SOCIAL

La dona es un grup social perquè forma part d'un grup.

Un grup social com el de la dona es defineix com a conjunt d'individus que tenen caracteristiques similars. Tenen una interacció reciproca pqerquè les relacions han de ser regulars i acceptades per tot el gurp, també tenen consiencia de grups perquè les dones es consideren com a grup(nosaltres). Tgambé tenen una existència d'objectius valorsi activitats compartides perquè actuen solidariament entre elles també tenen una interacció entre els individus durant un temps seguint el grup un objectiu en comú i s'identifiquen com a grup social.

La dona dintre del grup social foma part dels grups de refer`ncia perquè segueixen unes normes, valors...

LA DONA DINS D'UNA COMUNITAT

La dona forma part d'una comunitat perquè hi ha un grau d'interacció molt elevat, està molt estructurat i això a vegades fa apareixer un conflicte, els canvis en aquesta són molt lents i es transmeten de generació en generació, son comunitats d'esperit perquè son una unitat ideologica.

Les ides es transmeten de generació en generació ja que el moviment feminista o moviment de l'alliberament de la dona, va començar l'any 1908.

-5-

DIA 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

A començaments de segle, moltes dones es van incorporar al treball en fabricas amb unes condicions molt duras, amb jornades llarguissimas i reben salaris inferiors que el de l'home. Le dones han aconseguit la igualtat legal i aixó els hi ha permes de entrar en camps que avans era impensable de que hi poguessin entrar.

Les nacions Unides van declarar l'any 1975 com a any interancinal de la dona i apartir d'aquest moment es va creure convenient reflexionar sovre les dones i els seus problemes i necessitats.

Les dones amb 20 anys han aconseguit la recuperació dels seus drets democràtics i la força i el treball de les dones tant a nivell individual com en el de les associassions. Pero encara falten molts reptes per aconseguir en el proxims anys com una coeducació que formi i estimouli per igual als nois i a les noies i transmiteixi tots els valors , models i estils de dones i homes, erradicar una serie de practiques discriminatories que persisteixine en el mercat laboral i sensibilitzar a la societat per que acceptin sense reserves els homes i les dones han de compartir les responsabilitats públiques i privades.

-6-

EL MOVIMENT FEMINISTA

El moviment feminista es un moviment per aconseguir la igulatat política , social i economica entre els homes i les dones. Alguns dels drets de la igultat que reivindiquen el control de la propietat privada, la igualtat de oportunitats en educació i treball, dret a sufragi o vot lliure i a la llibertat sexual.

El moviment feminista també coneguit com a monviment per la lliberació de la dona va sorgir a Europa a finals del segle XVIII. Aquest moviment no està compost per una estructura jeràrquica..

Les dones estàn condemnades per la societat patriarcal al treblall reproductiu (no remunerat, sense reconeixements), a la discriminació, a la marginació.

Les dones tenen salaris insuficients i una doble jornada(a casa i al treblall) les mestresses formen part també de la classe obrer i que desenvolupen una activitat laboral. Aquestes jornades laboralls entre 5 i 10 hores meés que la dels homes estàn combinades amb el treball familiar entre 31 i 42 per semana contra 10 dels homes, les condicions de seguretat i salut, les agressions i violacions sexuals la desprotecció en cas de maternitat i les modalitats contractuals estan posant un mur a les dones.

-UN GRAN CANVI

El segle de les Llums i la revolució Indristrial van originar l'aparició del moviment feminista i d'altres moviments reformistas. A la França revolucionaria els clubs repúblicans de dones demanaven els objectius de llibertat, igualtat i fraternitat que s'apiquesin igual a ladona i a l'home. El primer llibre feminista va ser escrit per Mary Wollstonecraft que va pública (Vindicación de los derechos de la mujer) que demanava la igualtat en un to revolucionari.

El començament de que les dones comencesin a treballar a les fàbriques va suposar la seva indepèndenciai proleterització encara que, les condicions no fossin bones i els seus salaris fossin inferiors al dels seus marits i que encara tinguessin d'està controlatdes pels seus marits.

-7-

IDEALS A FAVOR I EN CONTRA DEL FEMINISME.

La iglèsia catòlica es va oposar al feminisme argumentat que atribuia la família patriarcal. En els països agricoles es mantenien las ideas tradicionas i en les societats industrials las reivindicacions feministas eren enfocades pel moviment socialistes

-La teoria de la dona com una naturalesa femenina deficitària.

Al llarg dels temps les classes explootadores han sostinguit i imposat la teoria de la naturalesa femenina deficitària.

Així com les alabansas del jueus: “bendito sea Dios, nuestro Señor y señor de todos los mundos, por no haberme hecho mujer” i les dones juevas que resen: “Bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad”. Aquestes ideas també predominaven a l'esclavisme grec; el famós Pitagores deia: “hay un gran principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre y en un principio malo que hacreado el caos, las tinieblas y la mujer”; i fins i tot el filosof Aristòtil deia:” La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades” i “ el carácter de las mujeres padece de un defecto natural”. Tertuliano va dir “ Mujer eres la puerta del diablo. Has persuadido a aquél a quien diablo no se atrevia a atacar de frente. Por la culpa tuvo que morir el hijo de Dios; deverías ir siempre vestida de duelo y de harapos” i Agustin de Hipona “ la mujer es una bestia que no firme ni estable” i Pablo Tarso, el apòstol predicava “El hombre no ha sido sacado de la mujer, sino la mujer del hombre; y el hombre no ha sido creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. I així mmolts altres com Condorcet, Diderot, Rousseau...

-Dos feministas del segle passat

Anthony, Susan Brownell (1820-1906), destacada reformadora social de E.E.U.U que va dirigir la seva lluita per el sugragi femení.

Va lluita per diferents causes com la abolició i el treball en la societat antiesclavista americana, l'emancipació dels esclaus, la violència amb els negres i entre tots aquests el moviments sufragista femení.

La seva lluita pels drets de la dona va començar el 1851. Volen aconseguir el sufragi universal. Aconsegueixen el vot pels esclaus lliberats, encara que les dones de totes les races encara no podien votar. Denuncien les injusticies que sufrien les dones i participa a la creació de l'assemblea Internacional de dones.

Pankhurst, Emmeline Goulden ( 1858- 1928) sufragista britànica que es va dirigir al seu país en el moviment a favor dels drets de vot per la dona.

Va aconseguir que les dones poguessin votar a les eleccions locals, també va formar un grup amb les seves filles per fer reunions públiques i manifestacions davant de la camara dels comuns.

Va morir poc després de que s'atorgues el vot femení .

-8-

OPINIÓ PERSONAL

El procès sociabilitzador fa que les dones haiguin començat amb el moviment feminista. L'adquisició de coneixements i símbols. Aquests procès son els canvis que fa una persona al llarg de la seva vida, en aquests procès la dona s'adapta a unes normes i, valors. Es a dir, si una persona a nascut a Espanya per exemple, sap que té molt de guanyat perquè en aquest país la dona no està tant discriminada com per exemple a l'Afganistan o en els països occidentals. Aquesta adquireix coneixements, models, simbols es a dir la manera d'actuar de la societat on ha nascut. Una integració en la estructura de la nostra personalitat i una adaptació a l'entorn social que sigui biologic i psicomotor, afectiu i de pensament..

En aquest procès de sociabilització el que té més importancia es la sociabilització primaria perquè per exemple una nena petita que desde petita li hagin esnsenyat que ha de fregar els plats i rentar la casa mentres el seu pare està mirant assentat amb una cervesa el partit de futbol, aquesta nena quan sigui gran té moltes possibilitats de pensar que la dona només es una eina de treball familiar, es a dir mestressa de casa.

La discriminació del sexe femení es com un etnocentrisme en alguns països i per algunes persones i de relativisme cultural. Etnocentristes perquè en alguns països a la dona se la tracta com un esclau, es rebutja... i de relativisme cultural perquè hi ha països hon es defensa el dret a la diferencia cultural, prefereixen el dialeg i la relació perquè així podràn arrivar a una interacció social.

La dona forma un estatus perquè es la posició que ocupa ella. Es un estatus perquè es reconeguda com a ella per la forma de vestir, el sexe, el sou...es un estatus abscrit pq es la posició que ocupa ella sense que ningú li hagi preguntat que volia ser...

La dona també ocupa un rolperquè l'ella s'espera un comportament, a cada època ha tingut que tindre un comportament diferent. Té uns drets i deusres latens .

La dona també forma part d'una comunitat perquè té un grau d'interacció molt elevat, està estructurat i perquè es una ideologia per això es unacomunitat d'esperit.

La dona també forma part d'un grup social ja que es un grup d'individus amb caracteristiques similars.

-9-

INDEX

-L'estatus que ocupa la dona

*L'estatus tradicional de la dona a través del temps..........................................3

-El rol social

*El rol social a la televisió...................................................................................4

-La dona com a grup social..............................................................................5

-La dona dins d'una comunitat.........................................................................5

-Dia 8 de març dia internacional de la dona treballadora..............................6

-El moviment feminista

*Un gran canvi....................................................................................................7

-Ideals a favor i en contra del feminisme

*teoria de la dona com a naturalesa femenina deficitària

*dos feministas del segle passat.........................................................................8

-Opinió personal................................................................................................9

-Bibliogràfia......................................................................................................10

BIBLIOGRÀFIA

  • Gran larousse català

  • Gran enciclopèdia catalana

-10-

Feminisme
EL MOVIMENT FEMINISTA, LA SITUACIÓ DE LA DONA I LA DISCRIMINACIÓ D'AQUESTA AL LLARG DELS TEMPS
Descargar
Enviado por:Gemma
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar