Lengua Española


Lingua Galega


CiUG

LINGUA GALEGA

OPCIÓN 2

Puntuación máxima: cuestións 1-4 = 1.5 puntos cada unha; cuestión 5 = 4 puntos.

O día do meu santo, cedo. viñéronmc buscar a tía Carmiña e o marido, o tío Camilo, que nunca falaba. Viñan para me levar a Santiago e eu embarquei con eles na primeira viaxe `de veras´ de que teño memoria.

Santiago impresionoume. O oco alto e sinxelo das naves da catedral, o granito maxestoso por toda parte, tanta pedra labrada, tanta rúa retorta..., as escaderías, as ruelas, os arcos escuros: imaxinábaos cheos de peregrinos con cabaza e cunchiñas. frades rapados. cabaleiros de espada ó cinto —mentres o tío, raramente locuaz, me explicaba as historias dos lugares que visitabamos, rematadas cunha invariable lamentación:

—Ai Xoanciño, se estas pedras contasen o que saben...

Así principiaba outro verán, o verán dos arcos e as frechas: dos namoros; e da louca. (...) Subía á fraga do rio a cortar freixos novos para os arcos e percorría os soutos da heirarnar procurando variñas de castañeiro con que fabricar as frechas.

CUESTIONS:

1. Explica o significado que teñen no texto as seguintes palabras: nave (1. 4), maxestoso

(1. 5), locuaz (1. 7).freixo (1. 12), souto (1. 12).

2. Define o concepto de campo léxico' (ou `campo semántico') e escribe cinco palabras pertencentes ó mesmo campo de rúa (1. 5) e outras tantas ó mesmo campo de espada (1. 7).

3. Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras e indica o valor de cada un dos constituíntes segmentados: embarquei (1. 2), caba/e iras (1. 7), invariable (1. 8). contasen (1. 10), beiramar (1. 13).

4. Identifica as oracións subordinadas dos tres prímeiros parágrafos do texto (ls. 1-10) e indica a qué tipo e subtipo pertencen.

5. 0 galego estándar (Extensión aproximada 25 uñas).
Descargar
Enviado por:Parrula
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar