Sistemas de representación técnicos y gráficos


Sistema Binari


EXERCICIS

20 Mb bits 20 x 1024 x 1024 x8 bits

7 bits Kb 7/ 8/ 1024 kb

8 kb Tb 8/ 1024/ 1024/ 1024 Tb

10 Tb Mb 10 x 1024 x 1024 Mb

8 bytes Kb 8/ 1024 Kb

17 Mb Mb 17 Mb

0 Tb bits 0 x 1024 x 1024 x 1024 x 1024

x 8= 0 bits

7 bits bits 7 bits

SISTEMA BINARI

És el sistema que coneix l'ordinador.Només reconeix el 0 i el l'1.Els altres nombres són combinació d`aquests.

Exemples:

0=0

1=1

2=10

3=11

4=100

5=101

SI PASSA CORRENT 1

SI NO PASSA CORRENT 2

Lector d'impulsos

Corrent Sistema Binari

Encesa =1

1 bombeta = 2 estats Sistema Binari
Apagada=0

E.E=11

E.A=10

2b = 4 est Sistema Binari
Sistema Binari
A.E=01

A.A=00

3b = 8 est Sistema Binari
Sistema Binari
Sistema Binari

PAS DE DECIMAL A BINARI

0-0000

1-0001

2-0010

3-0011

4-0100

5-0101

6-0110

7-0111

8-1000

9-1001

10-1010

11-1011

12-110013-1101

14-1110

15-1111

PAS DE BINARI A DECIMAL

101= 20+22=1+4=5

1010=21+23= 2+8=10

1110=21+22+23=2+4+8=14

EXERCICIS

Passa de decimal a binari aquests nombres:

76=1001100

127=1111111

48=110000

69=1000101

Passa de decimal a binari:

11110=21+22+23+24=2+4+8+16=30

10101=20+22+24=1+4+16=21

11011101=20+22+23+24+26+27=1+4+8+16+64+128

=221

10100001=20+2+2=1+32+128=161

101111111=2+2+2+2+2+2+2+2=1+2+4+8+16+

32+64+256=383

OPCIONALS

D-B

1025=10000000001

2048=100000000000

B-D

11111111111=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=2047

100000000000=212 =2048

MESURES DE CAPACITAT

TB (terabyte)

210 =1024 x /1024

GB (gigabyte)

210 =1024 x /1024

MB (megabyte)

210 =1024 x /1024

KB (kilobyte)

210 =1024 x /1024

Byte

23 =1024 x / 8

Bit

Exemples:

10 TB MB =10 x 10242 MB

2 KB MB = 2 / 1024 MB

8 Bits Byte = 8 / 8 = 1 Byte

1 Byte Bit = 1 x 8 = 8 Bits

EXERCICIS

20 Mb bits 20 x 1024 x 1024 x8 bits

7 bits Kb 7/ 8/ 1024 kb

8 kb Tb 8/ 1024/ 1024/ 1024 Tb

10 Tb Mb 10 x 1024 x 1024 Mb

8 bytes Kb 8/ 1024 Kb

17 Mb Mb 17 Mb

0 Tb bits 0 x 1024 x 1024 x 1024 x 1024

x 8= 0 bits

7 bits bits 7 bits

Que és la informàtica?

És la ciència que estudia els ordinadors i les seves

aplicacions (programes)

Que és un ordinador?

És un aparell electrònic capaç de realitzar operacions

aritmètiques i lògiques a una gran velocitat i amb una

gran exactitud. Accepta la informació que li

subministrem segons una forma preestablerta, la tracta

com un conjunt d'instruccions escrites amb un

llenguatge adient i les guarden en una memòria.

Que és el hardware?

Les parts del ordinador que podem tocar.

Ex: la pantalla, mouse, impressora.

Que és el software?

Tot allò que no es pot tocar.

Ex: programes

Word

Windows

Jocs

COMPONENTS DE L'ORDINADOR

1- Mouse

2- Torre

3- Teclat

4- Escàner

5- Pantalla és important la seva resolució, es a

dir, quant de bé es pot arribar a veure. A més

resolució es veurà.

Ex: 4 8
Descargar

Enviado por:Guiro_2
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar