Salud


Sexualitar

SEXUALITAT

Projecte

de

RecercaLa SexualitatÍndex

Pàgina

 1. Introducció 03

 2. Definició de sexualitat 04

  1. Dret sexuals 04

  2. Orientació sexual 05

  3. Relacions sexuals 05

  4. Les etapes sexuals de les persones a partir de l’adolescència 06

 3. Definició de sexologia 06

  1. Diferències de les conductes sexual, dels 80 a l’actual 07

 4. Aparell reproductiu 07

  1. Masculí 08

   1. Funcionament 08

  2. Femení 09

   1. Funcionament 09

 5. Malalties de transmissió sexual 09

  1. Pediculosi i púbica 10

  2. Gonorrea 10

  3. Sífilis 10

  4. Herpes genital 10

  5. Hepatitis B 10

  6. VIH o SIDA 11

 6. Mètodes anticonceptius 11

  1. Mètode físic 11

   1. Preservatiu masculí 11

   2. Preservatiu femení 11

   3. Diafragma 11

   4. Espermaticides 12

   5. DIU 12

  2. Mètodes hormonals 12

   1. Pastilles o píldora 12

   2. Anell Vaginal 13

   3. Pegat setmanal 13

   4. Contraceptius injectables 13

   5. Implants subcutanis 13

  3. Mètodes Quirúrgics 13

   1. Lligadura de trompes 14

   2. Vasectomia 14

  4. Mètodes Naturals 14

   1. Coitus interruptus o “marxa enrere” 14

  5. Mètode del calendari 14

  6. Prevencions de malalties 14

 7. Coses curioses del sexe i del òrgans sexuals 15

 8. Enquestes realitzades a Gelida 17

  1. Coneixements dels alumnes 18

   1. Parles amb la família 18

   2. Amb qui parles? 18

   3. Coneixements de les malalties de transmissió sexual 18

   4. Coneixements sobre prevenció contra malalties 18

   5. Coneixements sobre aliments afrodisíacs 18

   6. Coneixements de llibres sexuals 19

  2. La primera parella 19

   1. Has tingut parella? 19

   2. Edats més freqüents amb les que comences a tenir parella 19

   3. Duració de les parelles 20

   4. Has tingut una relació sexual amb la teva primera parella? 20

   5. Temps d’espera abans de mantenir la primera relació

sexual amb la parella 20

  1. La primera relació sexual 21

   1. Edat amb la que has mantingut relacions sexuals 21

   2. Has utilitzat precaucions? 21

   3. Quines precaucions has utilitzat? 21

 1. Gràfiques obtingudes a Gelida 22

 2. Conclusió 29

 3. Valoració de grup 32

 4. Bibliografia/Webgrafia 32

 1. Introducció

Aquest tema ens va motivar ja que durant la nostra etapa de l’ESO no el vam poder tractar molt profundament, i ara que hem tingut l’ocasió ho hem aprofitat. També l’hem volgut escollir, ja que es un tema que ens crida l’atenció, i pensem que és important pel llarg de la nostra vida. Encara que avui en dia es considera un tema tabú i es parla molt poc, i amb més pes comparat amb trenta anys enrere, i avui, ara per ara, hi ha més llibertat per parlar amb els pares sobre aquest tema. A nosaltres aquest tema, ens sembla molt imprescindible en l’etapa de l’adolescència per saber moltes coses, per exemple com podem prevenir les malalties, quines precaucions hem de prendre per no tenir riscos al moment de fer l’acte sexual, etc.

Els nostres objectius eren poder tractar més a fons aquest tema, per saber més coses de les que ja sabíem. També volíem conèixer el que pensen els alumnes de l’IES Gelida, saber el que coneixen i saber el que pensen sobre això i les seves experiències amb les relacions de parella i les relacions sexuals.

La metodologia que hem fet servir es amb l’ajuda d’Internet majoritàriament i amb l’ajuda de les enquestes realitzades als alumnes hem pogut treure moltíssima informació.

Les fonts d’informació que hem utilitzat són bàsicament la informació que es troba a la xarxa, encara que també hem utilitzat uns altres mitjans d’informació: una enciclopèdia, enquestes i el seu buidatge.

Ens hem trobat amb una sèrie de dificultats a l’hora de fer el treball. Aquestes dificultats fan referència al moment de realitzar l’enquesta i el seu buidatge. També hem tingut problemes a l’hora de cercar informació sobre la sexualitat, ja que en l’institut algunes pàgines es troben restringides als alumnes. I també a l’hora de trobar definicions de la sexologia. Les hem de resolt de moltes maneres, en el cas de l’enquesta l’hem realitzat amb hores i hores de comprovació de dades; en el cas de la informació sobre la sexualitat l’hem resolt de manera pacient i esperant a arribar a casa i fer-lo; i en el cas de la definició de sexologia hem estat dedicant-li hores i més hores per poder tenir una definició completa.

La nostra estructura de treball es de manera que l’hem organitzada amb una sèrie de punts, per poder separar els apartats. També hem utilitzat gràfiques per que la informació sigui més entenedor. I les taules per posar els percentatges que podem posar per que encara sigui més entenedor i quedi tot més clar.

 1. Definició de Sexualitat

La sexualitat també es el conjunt de comportaments i processos amb aspectes psicològics, socials, culturals, polítics, espirituals i religiosos. Aquests conjunts de comportaments busquen satisfacció de la necessitat i el desig sexual. Els éssers humans, al igual que altres espècies de primats, utilitzen l’excitació com a fi per reproduir-se. Les relacions sexuals també serveixen per formar vincles socials, buscant la satisfacció pròpia i de la parella.

  1. Drets sexuals

Els drets sexuals són aquells drets que tenen a veure amb el gaudiment de les relacions sexuals. Una de les manifestacions humanes que més ha patit repressions i manipulacions es la sexualitat.

A continuació posaré drets relacionats amb la sexualitat.

 1. El dret a la llibertat sexual: Aquest dret comprèn la possibilitat de la plena expressió del potencial sexual de les persones. Això no obstant, exclou tota forma explotació i abús sexual.

 2. El dret a l’autonomia, la integritat i la seguretat sexual del cos: Aquest dret inclou la capacitat de prendre decisions personals sobre la pròpia vida sexual dins del context de l’ètica particular i civil.

 3. El dret a la privadesa sexual: Aquest dret conté el dret a les decisions i les conductes individuals fetes en l’àmbit de la intimitat, sempre que no interfereixin en els drets sexuals dels altres.

 4. El dret a l’equitat sexual: Aquest dret és refereix a l’oposició a qualsevol forma de discriminació respecte al sexe.

 5. El dret al plaer sexual: El plaer sexual, que inclou l’autoerotisme, és font de benestar físic, psicològics i espirituals.

 6. El dret a l’expressió sexual emocional: Tota persona té dret a expressar la seva sexualitat a través de la comunicació, el contacte, l’expressió emocional i l’amor.

 7. El dret a la lliure associació sexual: Fa referencia a la possibilitat de contraure matrimoni i de divorciar-se.

 8. El dret a la presa de decisions reproductives lliures i responsables: Això comprèn el dret a decidir tenir o no tenir criatures.

 9. El dret a la informació sexual basada en el coneixement científic: Aquest dret es refereix a l’obtenció d’informació sexual segons l’edat.

 10. El dret a l’educació sexual integral: Aquest és un procés que s’inicia amb el naixement i dura tota la vida, i hauria d’involucrar totes les institucions socials.

 11. El dret a l’atenció de la salut sexual: L’atenció de la salut sexual ha d’estar disponible per a la prevenció i el tractament de tots els problemes, totes les preocupacions i tots els trastorns sexuals.

  1. Orientació Sexual

La orientació sexual és la preferència en els sentiments amorosos, el desig i l’atracció sexual cap a una persona del sexe contrari (Heterosexual), del mateix sexe ( Homosexual) i d’ambos sexes (Bisexuals).

 1. Relacions sexuals

L’acte sexual, que també és anomenat relació sexual és un seguit de comportaments entre dos o més essers d’igual sexe o de diferent que pot arribar o no al coit.

   1. Tipus de relacions sexuals

 1. Relació heterosexual: La relació sexual que es du a terme es produeix entre dues persones de diferent sexe.

 1. Relació homosexuals: La relació sexual que es du a terme es produeix entre dues persones del mateix sexe.

 2. Trio: El trio es una relació entre tres individus del mateix o diferent sexe.

 3. Intercanvi de parelles: L'intercanvi de parelles implica que dues parelles heterosexuals o homosexuals establertes s'intercanvien i tenen relacions sexuals al mateix temps però en llocs diferents.

 4. Relació Zoofílica: És un coit entre una persona i un esser d’una altre espècie.

 5. Orgia: Diversos individus del mateix o distint sexe tenen relacions sexuals al mateix temps i en el mateix lloc.

 6. Magreig: El plaer sexual es busca per mitjà del tacte, del palpeig, carícies i masturbacions, podent incloure o no petons. No inclou coit anal, vaginal ni bucal.

 1. Les etapes sexuals de les persones a partir de l’adolescència

Adolescència: és l'edat del despertar sexual. El cos canvia, tot és nou, hi ha infinites sensacions per descobrir.


20-35 anysés l'edat d'experiències més profundes i també més duradores, l'etapa en què es busca una parella estable i neixen els fills.


35-50 anys: els anys porten més plaer ... El coneixement ple del propi cos, l'acumulació d'experiències i la comoditat sexual fan que un sàpiga què és el que vol i com ho vol.


50-65 anysamb la menopausa ja no cal cuidar-se dels embarassos ... i segurament ja no hi hagi fills petits dels que ocupar. El desafiament en aquesta etapa és no quedar-se a la rutina es a dir en el mateix de sempre, trobar noves formes de renovar el desig i el plaer i no caure en la sensació de que tot el que ve és cap avall.


Més de 65 anysencara amb aquelles dificultats físiques que puguin sorgir, el sexe segueix sent una excel·lent manera d'estimular la salut, millorar la vida, i sentir-nos be. 

 1. Definició de sexologia

La sexologia és un conjunt de coneixements que estudien la conducta sexual humana, els mecanismes fisiològics que la fan possible, els trastorns sexuals, el seu tractament i l'educació de la sexualitat, de les qüestions que es relacionen amb aquesta ciència . És una ciència que estudia la vida sexual humana des d’un punt de vista genital, en el qual participen un gran número de disciplines ja que hi ha moltes àrees del coneixement que n'estudien parts; com l'antropologia, el dret, la biologia, la filosofia, diverses ciències de la salut, com la medicina i la psicologia, entre d'altres que, al menys, hi tenen referències i especialitats mèdiques i humanístiques, fent així que toqui tots els aspectes. Una persona amb amplis coneixements de sexologia sovint es anomenat sexòleg o sexòloga, però aquesta manera hauria de reservar-se per les persones capacitades per fer teràpia sexual, perquè amb la titulació en medicina o en psicologia i els màsters de postgrau en molts països o també amb la llicenciatura específica en sexologia d'altres, són les persones més capacitades per tenir una àmplia visió de conjunt de la sexualitat humana i les úniques que poden diagnosticar i tractar qualsevol problema sexual.

 1. Diferències de les conductes sexual, dels 80 a l’actual

La conducta sexual dels anys 80

La conducta sexual actual

Homes

Dones

Homes

Dones

Orgasmes segons el tipus

d’activitat

Coit i masturbació

Masturbació

Coit i masturbació

Coit i masturbació

El % més alt de la masturbació per arribar al orgasme

97%

95%

37%

28%

Freqüència del coit a la setmana

3,5

2,8

3,0

1,9

Tipus de activitat sexual:

-Oral

-Penetració

-Masturbació

-60% en la escolaritat mitjana, superior.

-100% després d’haver-se casat.

-92% per arribar a l’orgasme.

-24% en la escolaritat mitjana, superior.

-77% desprès d’haver-se casat.

-58% per arribar a l‘orgasme.

-27% en la escolaritat superior.

-63% després d’haver-se casat.

-37% per arribar a l’orgasme.

-20% en la escolaritat superior.

-53% després d’haver-se casat.

-28% per arribar a

L’orgasme.

 1. Aparell reproductiu

La reproducció és un procés mitjançant el qual es formen nous éssers vius a partir d’éssers vius ja existents. Sense aquest sistema de reproducció sexual, els éssers vius no podrien tenir descendència i per tant la vida a la terra desapareixeria.

Homes i Dones

Per que el éssers humans es reprodueixin fa falta un individu masculí i un individu femení, el masculí és el home i el femení és la dona.

Tan els homes com les dones tenen aparell reproductiu, però a diferencia del altres aparells, aquets son diferents en homes i dones, perquè cadascun realitza una funció diferent al altre.

 1. Aparell reproductiu masculí

El aparell reproductiu de l’home es desenvolupa cap al 11 o 12 anys i s’allarga fins al 17 o 18 anys quan la persona queda completament formada. El aparell reproductiu masculí produeix unes cèl·lules anomenades espermatozoides. L’aparell reproductiu masculí està constituït per diversos òrgans : els testicles, els conductes deferents, les vesícules seminals, i el penis.

A continuació explicaré la funció de cada òrgans de l’aparell reproductiu masculí.

 1. Els testicles: Els testicles són dos glàndules amb una forma arrodonida que produeix els espermatozoides.

 2. Els conductes deferents: Els conductes deferents són dos conductes que connecten el testicles amb l’uretà.

 3. Les vesícules seminals: Les vesícules seminals són uns òrgans que produeixen el líquid seminal. El líquid seminal és un líquid viscós i blanquinós que permet al espermatozoides nedar.

 4. La Pròstata: La pròstata és un òrgan de l’aparell reproductor que produeix un líquid anomenat líquid prostàtic. Aquest líquid juntament amb el líquid seminal i el espermatozoides formen el semen.

 5. El Penis: El penis és un òrgan musculós situat a la part exterior del cos. El penis està travessat per l’uretà. El penis és l’encarregat de expulsar el semen i l’orina. El penis només por expulsar el semen quan està en erecció.

 1. Funcionament

El funcionament del sistema reproductiu masculí és simple, en la relació sexual el penis al tindre l’erecció s’introdueix a la vagina de la dona, llavor l’home ejacula i expulsa el semen. Els espermatozoides neden al semen fins a les trompes de fal·lopi per ovular un òvul.

 1. Aparell reproductiu femení

L’aparell reproductiu femení és totalment diferent al aparell reproductiu masculí, perquè realitzen diferents funcions. La funció principal de l’aparell femení és produir òvuls i acollir al seu interior la fecundació i el desenvolupament de l’embrió.L'aparell reproductor femení consta dels següents òrgans: els ovaris, les trompes de Fal·lopi, l'úter, la vagina i la vulva.

 1. Els ovaris: Els ovaris són uns òrgans de l’aparell reproductiu femení, que té una forma d’ametlla. Els ovaris s’encarreguen de produir òvuls.

 2. Les trompes de Fal·lopi: Les trompes de fal·lopi són els conductes que comuniquen el ovaris amb l’úter.

 3. L’úter: L’úter és una cavitat os es desenvolupa l’embrió. L’úter te una forma semblant a una pera posada cap avall.

 4. La vagina: La vagina és una part de l’aparell reproductiu femení que les seves parets són elàstiques. En aquesta zona és on es produeix la unió sexual.

 5. La vulva: La vulva són unes pells que protegeixen l’entrada a la vagina i tapa l’uretà i el clítoris.

 1. Funcionament

El funcionament de l’aparell reproductiu és molt senzill, entre els 10 i el 13 anys comença a produir-se l’ovulació. Aquestes ovulacions és produeixen cada 28 dies. A partir d’aquest moment l’aparell reproductiu comença a madurar, aquesta ovulació genera l’anomenada regla o menstruació.

 1. Malalties de transmissió sexual

De malalties de transmissió sexual ni han moltes, però les mes destacades són: Pediculosi i púbica ,Gonorrea ,Sífilis ,Herpes genital ,Hepatitis B, Sida.

 1. Pediculosi i púbica

 
És una malaltia de transmissió sexual, també anomenada “piojillo” i de la qual poc es coneix. Es probable que de 30% dels infestats pateixen d'altres malalties de transmissió sexual. La pediculosi púbica és causada pel paràsit Phthirus pubis, conegut com a poll, el qual s'instal·la al borrissol del pubis i ocasiona una picor intensa i intermitent. És comú en països amb una pobra salut pública. Ataca més els homes, i és propiciada per males condicions d'higiene.

 1. Gonorrea 

  És una infecció de transmissió sexual, comunament coneguda com purgacions, causada pel bacteri Neisseria gonorrhea, un bacteri que pot créixer fàcilment en àrees humides i tèbies del tracte reproductiu, inclosos el coll uterí, l'úter i les trompes de Fal·lopi, també anomenades oviductes, en la dona, i a la uretra en la dona i en l'home. Aquest bacteri també pot créixer a la boca, la gola, els ulls i l'anus.

 1. Sífilis

  És una malaltia de transmissió sexual provocada pel bacteri Treponema pàl·lidum. Sovint se l'ha anomenat el gran imitador perquè molts dels seus signes i símptomes són similars als d'altres malalties.

 1. Herpes Genital

És una infecció de transmissió sexual altament contagiosa, inflamatòria i produïda per un virus. Posseeix una simptomatologia característica en què es poden observar petites vesícules envoltades d'una àrea acolorida de vermell i que es distribueixen al voltant de la boca, a la part superior del cos i al voltant dels genitals externs, a la part inferior. El virus pot contagiar encara que les nafres no són presents. Les mares poden infectar els seus nadons durant el part. La infecció genital és més freqüent en les dones que entre els homes.

 1. Hepatitis B


La Hepatitis B és una malaltia que afecta directament el fetge per la qual cosa és un factor de risc per patir de càncer de fetge.

 1. Sida


Val destacar que no significa el mateix estar infectat pel VIH que tenir SIDA. Ocasiona la destrucció del sistema immunitari de la persona que la pateix.

 1. Mètodes anticonceptius

Són aquells que impedeixen el contacte entre els espermatozoides i l'òvul.

 1. Mètodes Físics

  1. Preservatiu masculí o condó 

Els anticonceptius permeten fer l' acte sexual sense por a un embaràs no desitjat, però s'ha de tenir en compte que la seva eficàcia varia, depèn del seu bon ús i que només dos d'ells, els preservatius masculins i els femenins, protegeixen de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i de la SIDA. No hi ha un mètode ideal per a totes les persones, sinó que cada persona pot triar quin li va millor segons la seva edat, la freqüència de les seves relacions, conviccions personals...Es pot comprar a les farmàcies, als supermercats...

 1. Preservatiu femení


Petita bossa de plàstic fi, però que es molt resistent, prelubricada , tancada per un costat i amb una anella flexible que recobreix les parets de la vagina i la vulva.
Protegeix de l'embaràs i també de les ITS i de la SIDA amb una eficàcia d'entre el 79 i el 95% si s'utilitza correctament. Es ven a les farmàcies i és més car que el preservatiu masculí.

 1. Diafragma


Caputxa de làtex o silicona que es col·loca al fons de la vagina i cobreix l'entrada de l'úter. Sempre s'ha de fer servir amb espermaticida. És un mètode amb una eficàcia d'entre el 82 y el 96% en la prevenció de l'embaràs, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA. Cal consultar en un centre sanitari per a la seva prescripció.

 1. Espermaticides


Substàncies químiques en forma d'òvuls, gels, espumes o cremes que s'introdueixen a la vagina abans del coit i que lesionen els espermatozous i fan una barrera impedint que aquests passin a l'úter. Si s'utilitzen sols són poc fiables: és important que s'acompanyin sempre d'un altre mètode de barrera, com ara el preservatiu o el diafragma. No protegeixen de les ITS ni de la SIDA. Es poden comprar a les farmàcies sense recepta.

 1. DIU

Petit objecte, freqüentment de polietilè amb filament de coure, que es col·loca a l'interior de l'úter. Funciona dificultant el pas dels espermatozous cap a les trompes, alhora que impedeix la implantació de l'òvul en cas de fecundació.
És imprescindible que una visita mèdica o ginecològica per valorar si és indicat ja que normalment no és recomanable per a dones que no han tingut cap embaràs i també cal comprovar que no es té cap infecció. La seva col·locació i extracció són a càrrec d'un metge o d'una metgessa. La seva eficàcia és alta, d'un 98%, però normalment no és adequat per a noies joves i no protegeix de les ITS ni de la SIDA.

 1. Mètodes hormonals

Són els que alliberen hormones similars a les hormones sexuals femenines. Aquestes van a parar a la sang impedint que els ovaris madurin l'òvul. En no existir ovulació, tampoc és possible la fecundació i, per tant, no pot haver-hi embaràs.
És imprescindible una visita mèdica per a la seva prescripció i per a detectar possibles contraindicacions. Si es compleixen les indicacions correctament la seva eficàcia en evitar un embaràs no desitjat s'aproxima al 100%, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA. Cal informar-se bé i davant de qualsevol dubte consultar a un/a expert/a.

 1. Pastilles o píndoles 


Fàrmac que habitualment conté dues substàncies, estrògens i progesterona. Existeixen diferents tipus segons la dosis hormonal i la pauta de presentació que tinguin.

 1. L'anell vaginal


Anell de plàstic flexible que es col·loca a la vagina durant 3 setmanes i allibera estrògens i gestàgens per tal d'evitar l'embaràs, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA.

 1. Pegat setmanal


Fina làmina quadrada que s'enganxa sobre la pell i allibera estrògens i gestàgens que passen a la sang a través de la pell. Com no s'administra via oral els vòmits i els problemes intestinals no interfereixen en el seu efecte anticonceptiu.

 1. Contraceptius injectables


Poden ser de dues classes, depenent del tipus d'hormones que portin: els que només contenen gestàgens o els que combinen estrògens i gestàgens. Els primers s'administren cada tres mesos i els segons cada mes.

 1. Implants subcutanis


Vareta flexible, de 4 cm de longitud i 2 mm de diàmetre, que un/a professional col·loca sota la pell del braç i va alliberant petites quantitats d'hormones que poden donar alteracions del cicle menstrual. La seva eficàcia anticonceptiva és molt alta, similar a la resta de mètodes hormonals, i el seu efecte dura entre 3 y 5 anys, però no protegeix de les ITS ni de la SIDA. Requereix una visita mèdica prèvia per a descartar possibles contraindicacions.

 1. Mètodes quirúrgics

Són aquells mètodes anticonceptius que es porten a terme mitjançant una intervenció quirúrgica i que, de moment, s'han de plantejar com a definitius, tot i que en alguns casos es puguin fer reversibles. Normalment són indicats per a persones que ja han tingut fills i que per alguna raó no en volen més o bé que pateixen una malaltia o un problema que no els permeti tenir-ne.

 1. Lligadura de trompes


Consisteix en seccionar o obstruir les trompes de Fal·lopi de la dona, la qual cosa impedeix que l'òvul que es desprèn de l'ovari es trobi amb els espermatozous.

 1. Vasectomia 


Consisteix en seccionar els conductes deferents en l'home, de manera que s'interromp la trajectòria dels espermatozous. Té menys riscos que la lligadura de trompes ja que no es requereix hospitalització ni anestesia general.

 1. Mètodes naturals


Son mètodes que resulten insegurs i poc eficaços i i que es basen en un gran coneixement del propi cos.

 1. Coitus interruptus o "Marxa enrere"


Consisteix a retirar el penis de la vagina abans de que es produeixi l'ejaculació. És totalment insegur ja que abans de l'ejaculació s'expulsen gotes que contenen espermatozous que poden donar lloc a un embaràs no desitjat. És pràcticament impossible tenir un control extrem sobre l'excitació sexual així que aquest és un mètode gens recomanable.

 1. Mètode del calendari 


Consisteix a abstenir-se de mantenir relacions sexuals amb penetració durant un període que comprèn, aproximadament, els cinc dies anteriors i els cinc dies posteriors a l'ovulació. El problema és que les dones joves no solen tenir els cicles regulars, per la qual cosa és difícil conèixer el dia exacte de l'ovulació.

 1. Prevencions de malalties


Les malalties de transmissió sexual són molt difícils de prevenir perquè no sempre donen símptomes. A més, la vida sexual és tan complexa i pleomòrfica, que comunament les persones obliden les normes mínimes de prevenció, les quals solen ser ben conegudes. Entre aquestes mesures es destaquen: Evitar relacions sexuals amb persones de risc, com les prostitutes. Consultar davant la presència de qualsevol molèstia genital. Evitar les relacions sexuals quan es pateix de molèsties genitals. Realitzar revisions mèdiques periòdiques si es manté una relació sexual amb una parella no habitual. Davant el diagnòstic de pediculosi púbica, avisar les persones amb qui es va mantenir vida sexual durant el període de risc que el metge assenyali. Efectuar revisions quan es canvia de parella sexual, o bé, quan es coneix que la parella habitual ha tingut relacions sexuals amb una tercera persona.

 1. Coses curioses del sexe i dels òrgans sexuals

A continuació escriure unes dades curioses e interesants sobre el sexe i els òrgans sexuals del éssers humans.

 1. El penis d’un home té una mitjana de 12,7 a 15,3 cm; mentre que el penis d’una balena blava fa 3,6 m.

 2. Durant una ejaculació el semen pot arribar a una velocitat de 45 km/h.

 3. Un home pot ejacular aproximadament 7.200 cop en la seva vida.

 4. Els dofins i els humans són els únics animals que sobre de la reproducció també tenen sexe només per plaer.

 5. L'home té una mitjana d'11 ereccions durant el dia, i durant la nit, unes 9.

 6. Els espermatozoides han de viatjar un aproximat de 7 a 10 centímetres abans d'arribar a l'òvul.

 7. L'home pot arribar a aconseguir una erecció en menys de 10 segons.

 8. Les primeres ereccions de l'home es donen en l'últim trimestre de l'embaràs, quan encara són fetus.

 9. L'ejaculació mitjana és de 5ml a 10ml.

 10. Els espermatozoides necessaris per duplicar la població mundial actual entrarien en la circumferència d'una aspirina.

 11. Els òvuls necessaris per duplicar la població mundial entrarien en l'ou d'una gallina.

 12. Un orgasme dura aproximadament entre 3 i 10 segons, i les contraccions avanç de l’orgasme es donen en intervals 0.8 segons, en els homes i en les dones.

 13. La testosterona, hormona associada amb la masculinitat, és també produïda en menys quantitats per les dones, i és responsable del desig sexual en els dos sexes.

 14. El pH d'una vagina és entre 4-5.

 15. De mitjana, una parella que desitja tenir un fill, demora 5 mesos i mig de sexe sense protecció abans de tenir èxit. 16. L'òvul mesura aproximadament 0,14 mil·límetres i pot ser visible a l'ull humà. És la cèl·lula més gran del cos humà.

 16. De mitjana, una parella que desitja tenir un fill, demora 5 mesos i mig de sexe sense protecció abans de tenir èxit.

 17. L'òvul mesura aproximadament 0,14 mil·límetres i pot ser visible a l'ull humà. És la cèl·lula més gran del cos humà.

 18. La menstruació mitjana consisteix entre 50 i 175cc de sang i teixits.

 19. El fetitxisme, l'exhibicionisme i el voyeurisme són desviacions exclusives dels homes.

 20. Si cada relació sexual dura 15 minuts, la mitjana de parelles d'esposos gaudiran de 610 hores de relacions sexuals durant la seva vida de casats.

 21. De mitjana, als Estats Units, els homes i les dones perden la virginitat als 17 anys.

 22. El període mitjana de gestació dels humans és de 280 dies, el d'un rinoceront negre és de 450 dies i el d'una balena entre 480 i 500 dies.

 23. L'erecció de penis més llarga de la qual es tingui registre va mesurar 39 centímetres. La més curta, en canvi, va ser registrada en tan sols 4.5 centímetres.

 24. La fantasia sexual més comú és el sexe oral. 

 25. Un 8% de les persones practica regularment el sexe anal.

 26. Un 60% dels homes i 54% de les dones han tingut sexe ocasional de només una nit.

 27. El sexe amb animals és perfectament legal per als homes de l'estat de Washington, sempre que l'animal pesi menys de 18 quilos.

 28. Les dones compren 4 de cada 10 condons venuts. 

 29. Els homes diuen que la mitjana d'una erecció mesura 25 centímetres. Les dones afirmen que és 10 centímetres.

 30. Un orgasme femení és un poderós analgèsic a causa de l'alliberament d'endorfines, de manera que els mals de cap són un mal pretext per no tenir sexe.

 31. El 56% dels homes han tingut sexe a la feina.

 32. Una de cada tres persones ha tingut una aventura extra marital.

 33. Un 62% de les persones pensa que no hi ha res dolent amb les relacions extra maritals. 

 34. La velocitat màxima a la qual viatgen les sensacions eròtiques a través de la pell cap al cervell és de 230 quilòmetres per hora. 

 35. Al menys 500 persones moren en Estats Units d'asfíxia al intentar de reduir el flux d'oxigen al cervell per induir un orgasme més poderós.

 36. Un 29% de les dones arriba verge al matrimoni.

 37. El mitjana de les relacions sexuals dura 39 minuts.

 38. Un 58% de les persones acostuma dir grolleries durant el sexe.

 39. El 1% de les dones arriba a l'orgasme només amb l'excitació dels mugrons.

 1. Enquestes realitzades a Gelida

Enquesta sobre la sexualitat

Quin es el teu sexe? M/F

Quina edat tens ? 11/12/13/14/15/16/17

Coneixements

Parles a casa sobre la sexualitat? Si/No Amb qui més parles?

Quines malalties de transmissió sexual coneixes?

Quines maneres coneixes de prevenir-les?

Saps que hi ha aliments que estimulen l’apetència sexual? Si/No

Com es diuen? Quins coneixes?

Saps que hi ha llibres sobre les postures sexual, els coneixes? Si/No

Quins coneixes?

Primera parella

Has tingut parella? Si/No A quina edat?

Temps de durada amb la parella(aprox.)?

Has tingut relacions sexuals amb la primera parella? Si/No

Quan temps de relació has tingut abans de mantenir relacions sexuals?

La primera relació sexual

Has tingut alguna relació sexual? Si/No A quina edat?

Has utilitzat precaucions? Si/No

Quins tipus de precaucions utilitzes?

  1. Coneixements dels alumnes

   1. Parles amb la família?

Xi

Fi

Fr

Nois

31

41%

Noies

46

59%

Total

77

100%

 1. Amb qui parles?

Xi

Fi

Fr

Família

86

44%

Amics

69

36%

No parla

39

20%

Total

194

100%
 1. Coneixements de les malalties de transmissió sexual

Xi

Fi

Fr

VIH

127

57%

Gonorrea

17

8%

Lladelles

11

5%

Fong

8

4%

Papil·loma

14

6%

Herpes

15

7%

NS/NC

32

14%

Total

224

100%

 1. Coneixements sobre prevenció contra malalties

Xi

Fi

Fr

Preservatiu

121

72%

NS/NC

48

28%

Total

169

100%

 1. Coneixements sobre aliments afrodisíacs

Xi

Fi

Fr

Xocolate

19

11%

Marisc

8

5%

Maduixa

5

3%

Plàtan

3

2%

NS/NC

136

80%

Total

171

100%
 1. Coneixement de llibres sexuals

Xi

Fi

Fr

Kamasutra

80

54%

NS/NC

68

46%

Total

148

100%

 1. Primera parella

  1. Has tingut parella?

Xi

Fi

Fr

Si has tingut

111

60%

No has tingut

74

40%

Total

185

100%

 1. Edats més freqüents amb la que es comences a tenir parella

Xi

Fi

Fr

1Any

0

0%

2Anys

1

1%

3Anys

1

1%

4Anys

1

1%

5Anys

1

1%

6Anys

2

2%

7Anys

1

1%

8Anys

2

2%

9Anys

2

2%

10Anys

5

5%

11Anys

16

16%

12Anys

16

16%

13Anys

21

21%

14Anys

19

19%

15Anys

11

11%

16Anys

1

1%

Total

100

100%

 1. Duració de les parelles

Xi

Fi

Fr

1 Mes

19

19%

2 Meses

12

12%

3 Meses

15

15%

4 Meses

11

11%

5 Meses

4

4%

6 Meses

10

10%

7 Meses

0

0%

8 Meses

2

2%

9 Meses

2

2%

10 Meses

1

1%

11 Meses

1

1%

12 Meses

11

11%

13 Meses

0

0%

14 Meses

0

0%

15 Meses

0

0%

16 Meses

0

0%

17 Meses

4

4%

18 Meses

1

1%

19 Meses

0

0%

20 Meses

0

0%

21 Meses

0

0%

22 Meses

0

0%

23 Meses

0

0%

24 Meses

7

7%

Total

100

100%

 1. Has tingut una relació sexual amb la teva primera parella?

Xi

Fi

Fr

Si

30

31%

No

68

69%

Total

98

100%

 1. Temps d’espera abans de mantenir la primera relació sexual amb la parella.

Xi

Fi

Fr

Menys d’1 Setmana

9

32%

1-4 Setmanes

3

11%

Més de 4 Setmanes

16

57%

Total

28

100%

 1. La primera relació sexual

 1. Edat amb la que has mantingut relacions sexuals

Xi

Fi

Fr

8 Anys

2

5%

9 Anys

1

3%

10 Anys

2

5%

11 Anys

2

5%

12 Anys

4

10%

13 Anys

6

15%

14 Anys

7

18%

15 Anys

14

36%

16 Anys

1

3%

Total

39

100%
 1. Has utilitzat precaucions?

Xi

Fi

Fr

Si

34

81%

No

8

19%

Total

42

100%

 1. Quines precaucions has utilitzat?

Xi

Fi

Fr

Preservatiu

33

97%

Marxa enrere

1

3%

DIU

0

0%

Pastilles

0

0%

Anell vaginal

0

0%

Total

34

100%

 1. Gràfiques obtingudes a Gelida

Després de realitzar l’enquesta a l’IES Gelida entre nois i noies de 12 a 17 i haver fet el buidatge de d’informació hem pogut observar les següents dades, representades mitjançant gràfics.

 1. Conclusió

 1. L’edat amb la qual els nois, en general tenen la confiança necessària per parla sobre la sexualitat amb els pares, varia dependent del sexe. En el nois aquesta edat és als 13 i en les noies és als 15 anys.

 1. Hem pogut observar que és parla més amb els pares però encara hi ha molts individus que parlen amb els amics. Encara que sigui una minoria, també hi ha adolescents que no parlen amb ningú sobre el tema de la sexualitat.

 1. Hem pogut observar que majoritàriament el coneixement dels adolescents de l’institut de Gelida sobre les malalties de transmissió sexual, són que només coneixen principalment el VIH, encara que també coneixen altres malalties aquestes són més inferiors dels seus coneixements. Encara que una minoria del alumnat no ho sabia o no va contestar.

 1. Hem observat que quasi bé la majoria dels alumnes, coneixen com a mètode de prevenció contra malalties, el preservatiu. Mentre que la resta dels alumnes no coneix o no sabia cap mètode.

 1. Hem pogut veure que els coneixements sobre els aliments afrodisíacs són pèssims, ja que quasi bé tota la població enquestada no els coneixia. Dintre dels aliments coneguts per l’alumnat destaca el xocolata.

 1. Hem observat que els coneixements del alumnes enquestats són molt pobres, ja que no conèixer un llibre tan importat i famós al món de l’erotisme és un pecat.

 1. Hem pogut observar que una mica més de la meitat dels alumnes han tingut alguna parella al llarg de la seva vida. Ja que hi ha la resta de la gent no ha volgut o no ha pogut tenir parella, encara que amb els 17 anys poden pensar que és aviat.

 1. Amb el gràfic sobre l’edat més freqüent que comencen a tenir parella els alumnes de l’IES Gelida, hem observat que l’edat més comuna que comencen a tenir parella és sobre els 11 anys. Encara que el més freqüent sigui als 13 anys. I després dels 15 anys les primeres parelles disminueixen.

 1. En un diagrama de barres sobre la duració de les parelles en l’institut de Gelida, que va ser mesurada en mesos, hem pogut veure que les duracions normalment són molt curtes, ja que a partir dels 5 mesos comencen a flaquejar. Encara que sembla que normalment les relacions és trenquen als primers 5 mesos o a l’any, i fins i tot als 2 anys.

 1. Normalment basant-nos en els individus enquestats al IES Gelida les primeres relacions sexuals no coincideixen amb la primera parella. Hem pogut observar que la diferència entre els que si han realitzat el acte sexual amb la seva primera parella i els que no ho han fet és molt elevat.

 1. En una gràfica relacionada amb l’anterior text realitzat hem pogut observar que habitualment es realitzar el coit passat el mes d’haver començat la relació. Encara que hi ha una gran quantitat d’adolescents que el realitzen avanç de fer una setmana d’haver començat a sortir.

 1. Gràcies a un gràfic de sectors hem pogut veure que l’edat que predomina és la dels 15 anys, encara que els 13 i els 14 anys no es porten molta diferència de individus. També hem pogut observar que en aquesta època on vivim a partir dels 12 anys es comença a realitzar el coit.

 1. Això esta relacionat amb la consciència dels alumnes sobre la transmissió de malalties i de perill de l’embaràs són molt elevats, ja que quasi bé tothom utilitza els preservatius. Encara que no tots tenen la mateixa consciència dels perills que corren per no fer ús del preservatiu.

 1. Hem pogut observar claríssimament que el mètode anticonceptiu més utilitzat és l’ús del preservatiu, encara que també s’utilitza en minoria el mètode de la marxa enrere, però que ells pensen que d’aquesta manera poden obtenir més plaer i no pensen que poden contreure malalties o arribar fins i tot a l’embaràs.

 1. Després de realitzar el treball hem aprés coses molt interesants com que els homes se’ls produeixen unes 20 ereccions diàries. A part de aprendre coses noves, també hem ampliat coneixements que ja sabíem. Realitzar aquest treball ens a ajudat a reforçar els nostre coneixements i aprendre coses noves. 

 
Ivan Madero Fernández


La meva opinió personal és molt positiva, ja que aquet treball és molt interesant i és un tema que es parla molt poc, perquè es creu que és un tema tabú. Aquest treball també m'ha fet donar-me coses de com son realment els meus companys de grup. Cadascun té les seves característiques però totes són igual d'importants. Per això aquest treball de recerca d’informació sobre la sexualitat és molt gratificant i m'ha donat coneixements per a estar preparat en un futur.

 
Oscar Romagosa Jiménez


En aquest treball, m' ha agradat molt, perquè es un tema que mai hem tractat gaire a fons durant l' etapa de l' ESO i ara que hem tingut l' oportunitat de fer-ho ho hem aprofitat i hem fet el millor que hem pogut i ames es un tema que no se sol parlar molt amb els pares i si amb els amics, encara que ha evolucionat mes que en èpoques anteriors. I ara que hem tractat el tema de la sexualitat ja tinc mes coneixements en el qual es bastant interesant i curiós.

Andrea Moles Gallardo

La meva opinió personal és que aquest tema sobre la sexualitat m’agrada molt, ja que jo coneixia el que es tracta a la ESO però fora d’això no coneixia res més. Aquest tema semblava ser un tema tabú, ja que molts adolescents no parlen a casa. Jo, personalment he intentat aprendre tot el que no sabia, ja que em crida l’atenció això del sexe i els temes relacionats. M’agrada tot el treball que hem fet i estic molt contenta.

 1. Valoració del grup

La valoració de grup es bastant positiva, hem treballat en grup encara que alguns han treballat més que els altres. Fer aquest treball en grup ens a ajudat a realitzar el treball de recerca en poc temps i poder preparar-lo amb més profunditat. Encara que hem tingut algun contratemps, però en general tot ha anat amb un bon funcionament i una bona dinàmica. Ens a agradat poder fer un treball en el participessin tots o gaire bé tots, ja que així podem compartir les diferents opinions i veure i tractar més temes.

 1. Bibliografia/Webgrafia

Bibliografia:

AA.VV,”Vida sexual sana”, Enciclopedia de la Salud, Vol.5, Pamplona, Salvat S.A. de Ediciones, 1980

Webgrafia:

Drets sexuals 12/06

http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_sexuals 

Sexualitat Humana 12/06

http://www.wikilingua.net/ca/articles/s/e/x/Sexualidad_humana.html

Sexualitat 12/06

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sexualitat

Agencia de Salut Pública, Dret sexuals,12/06

http://www.aspb.es/quefem/docs/Drets%20sexuals.pdf 

Espai de dones en xarxa ,L' orientació sexual,12/06

http://www.donesenxarxa.cat/carlaparladesexe/?p=252

Relació sexual 12/06

http://ca.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3_sexual

Organs sexuals,12/06

http://ca.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3_sexual

Ajuntament de Barcelona,Metodes anticonceptius,12/06

http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves/menuitem.fcc7c99428df85297ca47ca4a2ef8a0c/?vgnextoid=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=c429a29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES

Ecu Red,Malalties de Transmisió sexual,12,06

http://www.ecured.cu/index.php/

Edats del Sexe 13/06

http://www.universoalessandra.com/articulos/todo_sobre_sexo/las-edades-del-sexo

Xtec,L' Aparell Reproductor,12/06

http://www.xtec.cat/~rvillanu/reproductor/reproductor.htm

Injuve,Las prácticas sexuals dels adolescents i jovents espanyols,12/06

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=2059896087

Curiosidades curiosas,Sexualitat,13/06

http://curiosidadescuriosas.com/curiosidades/50-curiosidades-sobre-el-sexo-2/

La Coctelera,curiositats del Sexe,13/06

http://ciudadanodelmundo.espacioblog.com/post/2007/11/23/21-curiosidades-sexuales-tan-conocidas
Descargar
Enviado por:Pive
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar