Salud


Abort


Què és l'abort?

El significat vulgar de l'abort és ben clar: mort del fetus. Hi ha, no obstant, qui utilitza una terminologia confusa per amagar més o manco la gravetat de l'abort. Per aixó, davant de tot hem de precisar el significat dels termes.

Abort és la mort abans de nèixer. I no és una oració paradóxica, perquè, com es sap, la vida s'inicia abans del neixement. La primera cosa que s'ha de saber és quan comença a viure el ser humà, per a comprendre que la interpretació del desenvolupament embrionari, en les primeres fases, hores i dias, ja és abort, la qual cosa moltes vegades no s'enten o s'intenta disimular.

Quan comença la vida?

La vida d'un individu concret comença amb la fecundació de l'òvul i en l'organisme humà la data es pot determinar amb bastanta seguretat. L'organisme es forma a partir de dues cel.lules: l'òvul i l'espermatozou, anomenats gametes. Aquestes cèl·lules tenen una vida molt curta i que quan s'uneixen són capaços de viure 120 anys, per tant formen una estructura i metabolisme nous.

L'òvul fecundat a adquirit plena capacitat per desenvolupar un mecanisme complexe determinat des de la fecundació i que no varia fins al final de la seva vida. Si suposam que l'embrió no viu propiament des de la implantació és absurt, perque és el mateix que dir que un fetus no viu fins que no respira aire atmosfèric. Per tant impedir l'implantació, és equivalent a impedir que el recent nat es desenvolupi per falta d'oxigen i nutrició. Negar això és anar en contra de la ciència.

Desenvolupament prenatal

Les primeres dotze setmanes

Com hem dit abans la vida comença en el moment de la concepció i per tant ja posseeix tota l'informació genètica. Només necessita temps i aliment. Als 18 dies el cor comença a bategar i els 25 té la base del sistema nerviós, els 42 dies l'esquelet està complet i existeixen reflexes, i als 45 dies el cervell es posa en marxa.

A les 9 o 10 semanes obre els ulls, engola i mou la llengua. A les 11 setmanes es xucla el polçe. A les 12 setmanes, durant el qual es produeixen la majoria d'aborts, el cos està completament format, els òrgans funcionen i es pot sentir dolor.

De les 14 a les 18 setmanes

A les 16 setmanes mida 12,5 mm i pot emprear les mans per agafar, pot nedar i fer tombarelles. A les 18 setmanes el nin és actiu, reflexionen els musculs, i pega cops de puny i coses.

Del cinqué al nové mes

Al cinqué mes mida aproximadament 30 cm. El fetus pot reaccionar pegants bots. Al sisé mes comencen a funcionar les glandules sudoripades, si nasqués ara es podria salvar. Al seté mes el nadó utilitza quatre sentits: vista, l'oïda, el gust i el tacte. També pot reconeixer la veu de la mare. Al vuité mes té una capa de greix emmagatzemada, desenvolupa els anticosos. Al nové mes el nadó està preparat per neixer entre tres i quatre kilograms.

Tipus d'abort

Abort espontani

Aquest abort es produeix per cuases naturals com anomalies o enfermetats.

Abort voluntari

Abort per cesàrea

Es tracta del mateix que un part, però es deixa morir al fetus.

Abort per succió

Es tracta d'una espiradora introduïda a l'úter matern, que el destroça. El cap es massa gran per passar pel tub per tant se l'esclafa.

Abort per enverinament salí

El nadó mor enverinat i cremat per una solució salina altament concentrada introduïda en el líquid amniòtic de la mare.

Abort per dilatació i curetatge

El nadó es destroçat per un ganivet (cureta) mentres es troba en el ventre matern. L'enfermera torna a compondre les peces per assegurar que ha estat extret completament.

Abort per part parcial

L'abort comença quan el doctor cull l'al·lot de dins amb unes pinces. Quan els peus del nadó són fora de l'úter l'abortista l'agafa amb les mans i el treu com si fos un part natural assegurant-se que surt pels peus. Quan el nadó té el cos a fora, però el seu cap està a dintre, l'abortista travessa la nuca amb unes tisores. El crim culmina quan l'abortista, mitjançant una sonda, succiona la massa encefàlica del nadó que no ha aturat de moure's intentant, inutilment, defendre's.

Mitjançant Prostaglandines

Aquest fármac provoca un part prematur durant qualsevol etapa de l'embaras. S'usa per a dur a terme l'abort a la meitat de l'embaras i en les últimes etapes d'aquest. La seva principal "complicació" és que el nadó a vegades surt viu. També pot causar-li greus mals a la mare. Recentement les prostaglandines s'han usat amb la RU-486 per a augmentar l'"efectivitat" d'aquestes.

Pastilla RU-416

Se trata d'una píldora abortiva emprada conjuntament amb una prostaglandina, que es eficient si s'utilitza entre la primera i la tercera setmana després de faltar-li la primera menstruació a la mare. Per aquest motiu és coneguda com "la píldora del día següent". Actua matant de fam al diminut nadó, al privar-li d'un element vital, l'hormona progesterona. L'abort se produeix després de varis dies de doloroses contraccions.

L'abort segons la llei

  • Segons la llei orgánica 9/1985, del 5 de juliol de reforma de l'article 417 bis del códig penal:

No serà censurable l'abort practicat per un metge, o baix la seva direcció, en centre o establiment sanitari, públic o privat, acreditat i amb consentiment expres de la dona embarasada, quan ocorrin alguna de les circinstàncies següents :

1ª - Que sia necessari per evitar un greu perill per a la salut física o psíquica de l'embarasada i així consti en un dictamen emés amb anterioritat a la intervenció per un metge de l'especialitat corresponent, distint d'aquell baix direcció de la qual se practiqui l'abort. En cas d'urgència per risc vital per a la gestant, podrà prescindir-se del dictamen i del consentiment expres.

2ª - Que l'embaras sia consequència d'un fet constitutiu de delicte de violació de l'article 429, sempre que l'abort se practiqui dins de les primeres dotze setmanes de gestació i que el esmentat fet hagues sigut denunciat.

3ª - Que se sospiti que el fetus haurà de neixer amb greu tares físicas o psíquicas, sempre que l'aborto se practiqui dins de les vint-i-dues primeres setmanas de gestació i que el dictamen, expresat amb anterioritat a la pràctica de l'abort, sia emés per dos especialistes del centre o establiment sanitari, públic o privat, acreditat a l'efecte, i distints d'aquell per qui o baix direcció de la qual se practiqui l'abort.

  • Segons el capítol primer, secció primera, article 15 de la constitució espanyola:

Tots tenen dret a la vida i a l'integridad física i moral, sense que, en cap cas puguin ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants.[...]

Mentides i veritats sobre l'abort

Mentida 1: Abort terapeutic, en cas que la mare perilli.

La veritat: El terme terapeutic significa que cura i en aquest cas l'abort no cura res.Actualment la ciencia medica garantitza que practicament no hi ha circunstancies en la qual s'hagi d'optar entre la vida de la mare i la del fill.En un cas d'embaraç ectopic, o que el fetus es desenvolupi fora del uter, s'ha de fer tot el possible per salvar la mare i el nen.

Mentida 2: Abort sentimental, son els causats per una violació.

La veritat: Els embaraços que segueixen a una violació son extremadament rars. Ja que la victima pot prendre anticonceptius, portar el DIU o tenir lligadura de trompes, aixo lligat als pocs dies de fertilitat, redueix molt les possibilitats d'embaraç son minimes.Aquest dispositiu no es acceptat ni tan sols per les propies victimes.

Mentida 3: Abort eugenesic, eliminar un nin amb malformacions o deficiencies.

La veritat: Si tothom seguis aquestes recomenacions, tornariem al temps de Hitler, ja que aixo no es mes que una discriminació cap a l'individu i voler formar una raça pura. I sobretot, qui pot afirmar que els minusvalids no desitgen viure?

En un debat davant la televisió francesa, Lejeune preguntà a Monod: d'un pare sifilític i una mare tuberculosa que tengueren quatre fills, el primer nasqué cec, el segon morí al neixer, el tercer neixé sordomut, i el cuart és tuberculos; la mare queda embarasada d'un quint fill. Vosté, qué faria?

--Jo interrumpiria aquell embaras-- respongué Monod amb tota seguretat;
al que el seu contrincant li contestà:

--Tinguem un minut de silenci, doncs haguera matat a Beethoven.

Mentida 4: La dona te dret a decidir sobre el seu propi cos.

La veritat: Pero no quan el sentit comu i la ciencia demostren que en un embaraç hi ha dues vides i dos cosos. Dona, segons la definició del diccionari es un ser huma femeni. Tenguent en compte que el sexe es determina cromosonicament en la concepció, i mes o manco la meitat dels que son abortats son sers humans femenins, certament no tota dona te dret a controlar el seu propi cos.

Opinió personal

Creim, després d'observar detingudament l'informació obtinguda, he arribat a la conclusió que l'abort es maquilla molt en els mitjans de comunicació. Afirmam l'anterior, ja que el tipus d'abort que existeixen són realment terribles com hem esmentat anteriorment ho podriem calificar de crim. Per evitar qualsevol problema la millor solució són els metodes anticonceptius.
Descargar
Enviado por:Francisco Vicens
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar