Historia


Sectors pioners de la Revolució industrial


LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

ÍNDEX

 • Característiques generals de la Revolució Industrial

 • Factors pels quals té lloc la Revolució Industrial

 • Augment de la població

 • Es produeix a la Revolució Agrícola

 • Recursos minerals a Anglaterra

 • Xarxa de transports

 • Sectors pioners de la Revolució Industrial

 • Sector tèxtil

 • Sector siderúrgic

 • Revolució dels transports

 • Clipers

 • Canals

 • Aparició del ferrocarril

 • Transiverià

 • La Revolució Industrial a Espanya

 • Condicions generals

 • La Revolució Industrial a Catalunya

 • La Revolució Industrial al País Basc

 • Diferències entre la primera i la segona Rev. Ind.

 • INTRODUCCIÓ

  • La Revolució Industrial es va iniciar al 1750 a Anglaterra. És la Revolució més important després de la Neolítica. Aquesta Revolució consistí en posar les maquines al servei de l'home.

 • CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

 • - Utilització de les màquines que funcionaven amb noves fonts d'energia, primer el carbó, després l'electricitat, i més tard el petroli.

  - Utilització massiva del ferro, una nova matèria primera amb la que feien la major part de les màquines.

  - Canvi del paisatge amb l'aparició de les fàbriques, que substitueixen els tallers manufacturats. Aquestes fàbriques es movien amb energia de la màquina de vapor.

  - Amb les màquines, en menys temps feien més productes, així que va augmentar la producció. Al augmentar la producció s'havia de buscar un mercat on vendre i ho van fer en mercats locals propers a les fàbriques.

  - Els preus van baixar per l'alta demanda de productes.

  - Amb la Rev. Ind. Comença el procés d'urbanització del món i comença a créixer la població a les ciutats.

  - Els pagesos passaren a viure a les ciutats i a treballar a les fàbriques.

  - Amb una societat tradicionalment agrària, va començar el procés en que la major part de la població vivia del sector secundari, a les indústries i fàbriques.

  • A la Gran Bretanya hi havia un sistema parlamentari i a França governaven els nobles amb una monarquia absoluta, per això la Rev. Ind. és va iniciar a Anglaterra, perquè era un país més apte per fer aquest canvis.

 • FACTORS PELS QUALS TÉ LLOC LA REV. IND.

 • 2.1 Augment de la població (primer factor)

  L'augment de la població implica més demanda de productes. Aquest augment estimulà la població per la creació de nous invents. El sector tèxtil va ser el pioner, és a dir, en el que primer es van utilitzar màquines:

  Necessitaven teles per les veles dels vaixells

  Necessitaven teles per els vestits de les dones

  Necessitaven teles per les parets, que anaven tapissades

  2.2 Es produeix la Revolució Agrícola (segon factor)

  La Rev. Agrícola es produí gràcies a la intervenció d'un nou sistema de conreu: Rotació de conreu. La rotació de conreu o sistema Norfolk consisteix en no deixar cap parcel·la en guaret i introduir el conreu de plantes ferratgeres. Amb aquest nou sistema augmenta la producció que anirà destinada a alimentar l'augment de població que s'està produint. Amb l'augment de producció es produeix una millora d'alimentació i ja no cal que tots els membre de la família s'hi dediquin al camp, alguns podran anar a treballar a la indústria. Aquests emigrants formen una nova classe social anomenada proletariat.

  2.3 Recursos minerals (tercer factor)

  A Anglaterra hi havia moltes mines i hi havia carbó per a les fàbriques i de molt bona qualitat. (segons el poder calorífic del carbó se sap si és bo o dolent) Anglaterra tenia molts recursos minerals per fer funcionar els forns i les màquines de vapor.

  2.4 Xarxa de transports (quart factor)

  Anglaterra tenia una gran xarxa de transports i vies de comunicació molt bones que permetia que els productes arribessin ràpidament al mercat. Els pobles i les ciutats estaven molt ben comunicats.

 • SECTORS PIONERS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

 • 3.1 Sector tèxtil

  Es van fer invents tant al sector del filat com al sector del teixit. Van fer màquines que realitzen aquesta feina més depresa. Amb això, els anglesos aconseguien per productes tèxtil barats i de bona qualitat i inundaren els mercats amb el seus productes. El cotó per treballar-lo a les fàbriques angleses l'exportaven de la Índia i com era colònia seva els preus els posaven ells i pagaven molt poc o res; feien els teixits a Anglaterra i els venien a la Índia, tornant a posar ells els preus.

  3.2 Sector siderúrgic

  Van substituir el carbó vegetal per carbó de coc, el qual tenia més poder calorífic. LA indústria del ferro es va desenvolupar molt depresa perquè representava la primera matèria per desenvolupar aquest nou sistema de comunicació com era el tren.

  MÀQUINA DE VAPOR: Invent més important de l'època, perquè s'aplicà a tots els sectors: mines - transports - sector tèxtil - sector siderúrgic

 • REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS

 • A causa de l'augment de productes era necessari repartir-los i distribuir-los, però no disposaven de molts transports. Els que tenien eren molt lents i tenien poca capacitat de càrrega. Això va canviar quan es va aplicar la màquina de vapor als transports: ferrocarril - vaixell de vapor.

  4.1 Clipers

  Els clipers eren grans vaixells moguts per vapor, amb molta capacitat de càrrega i molt ràpids. A partir de 1830, aquests vaixells van incorporar els bucs de ferro i les hèlix, per la propulsió.

  4.2 Canals

  Els canals són vies de comunicació que posen en contacte dos mars. Poden ser naturals o fets per l'home. Representaven una disminució molt gran respecte al

  temps que trigaven els vaixells a arribar d'un lloc a un altre.

  CANAL DE SUEZ: Ajuntava el mar Mediterrani amb el mar Roig.

  4.3 Aparició del ferrocarril

  Van introduir la màquina de vapor als ferrocarrils per propulsar una locomotora. Junt amb les locomotores va sorgir l'aparició de tot un seguit de vies fèrries per on desplaçar-se. Estifenson: va ser qui incorporà la màquina de vapor a la locomotora.

  4.4 El transiverià

  El transiverià era un tren que anava de Moscou a Bladibostó

  Les mercaderies arribaven cada cop més lluny i es van crear nous llocs de treball. Molts dels canvis que van sofrir en aquella època van ser positius:

  Millora d'alimentació - més llocs de treball - migracions més fàcils

 • LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYA

 • 5.1 Condicions Generals

  - No hi havia primeres matèries ni fonts d'energia.

  - Les primeres matèries s'importaven, el cotó dels EEUU i el carbó de la Gran Bretanya. Això implicava que els productes fossin cars.

  - Els govern va posar lleis proteccionistes per protegir els productes nacionals més cars.

  - El segle XIX estava marcat per la Guerra de Francesc i per Les Guerres Carlines.

  - Amb aquestes condicions, dos comunitats autònomes van començar a industrialitzar-se: Catalunya i el País Basc.

  5.2 La Rev. Ind. a Catalunya

  - La primera Fàbrica tèxtil és la de Bonaplanta (1832)

  - Les fàbriques que anaven amb vapor s'anomenaven VAPORS.

  - Moltes fàbriques es van instal·lar vora del riu per obtenir energia hidràulica: COLONIES INDUSTRIALS.

  - Els rius més industrialitzats eren el Ter, el Llobregat i el Cardener.

  - El primer ferrocarril (BCN-Mataró) es construí al 1848.

  - Al 1855 es va fer el Pla General de ferrocarrils a Espanya.

  - A Catalunya es va desenvolupar la indústria siderúrgica amb la fàbrica: La maquinista terrestre i marítima.

  5.3 La Rev. Ind. al País Basc

  - Al País Basc destacava, amb el ferro i el carbó del nord, la instal·lació d'una indústria siderúrgica.

 • DIFERÈNCIES ENTRE LA PRIMERA I LA SEGONA REV. IND

 •  

   

  Primera Rev. Industrial

   

  Segona Rev. Industrial

   

   

   

   

   

  Fonts d'energia

   

  Carbó, maquina de vapor

   

  Electricitat, petroli

  Mat. Primeres

   

  Ferro, cotó

   

  Alumini, acer, cotó, fibres sintètiques

  Indústries

   

  Tèxtil, siderúrgica

   

  Sider. , tèxtil, química, elèctrica

  Mercats

   

  Local, nacional

   

  Internacional

  Sistemes de fabricació

   

  obrers treballant individualment

   

  Cadenes de muntatge

  Capitals

   

  Capital familiar

   

  Capital financer, bancs, S.A

   

   

   

   

  Es formen Holdings, Trusts, cartels

  Organitzacions obreres

   

  Poc organitzats

   

  Sindicats: 1r reivindicacions obreres

  Transports

   

  Ferrocarril, vaixell de vapor

   

  Automòbil, avió

  Holdings: Capital que té diverses empreses de diversos propietaris. Són empreses que no tenen res a veure unes amb altres.

  Trusts: S.A. Empreses que controlen sectors de produccions dels productes.

  Cartels: Empreses que d'un producte, controlen des de la producció fins la distribució final.
  Descargar
  Enviado por:Bezy
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar