Ingeniero Químico


Química industrial


1.- A la indústria de fabricació de l'àcid fosfòric coexisteixen els mètodes anomenats de “via tèrmica”, que son més cars, i els de “via humida”, que son més barats. Com s'explica aquesta duplicitat?

S'explica perque els productes intermedis que s'obtenen als dos mètodes con diferents, i també s'aprofiten. També s'explica perque la puresa del producte final no és la mateixa als dos mètodes, la via tèrmica (seca) proporciona un àcid amb menys impureses.

2.- Observa bé l'esquema del diagrama de flux de l'obtenció d'àcid fosfòric per via humida. Per què hem posat dos filtres ja en el diagrama resumit? Per què hi ha buit? Per què entra aigua ja calenta?

Hi ha dos filtres al diagrama resumit perque en aquest mètode es fan filtracions en sèrie, intercalant rentats, recirculant la barreja de guix amb àcid fosfòric per tal de purificar-lo, globalment s'obté de la part “filtració-rentats”: guix, aigua i àcid fosfòric al 30%.

El buit es posa per facilitar l'evaporació en aquesta part del procés. Quan la pressió és inferior a l'atmosfèrica, els punts d'evaporació són més baixos i cal escalfar menys, amb els conseqüents estalvis d'energia i de temps, i evitant l'arrossegament de líquids.

Entra aigua ja calenta perque prové de la primera filtració, com que la reacció del procés és exotèrmica, l'aigua és calenta, i s'aprofita pel rentat de la roca.

3.- Seguint, encara, amb el mateix diagrama, quin aparell creus que determina la velocitat global del procés? (és a dir, quin és el procés limitant?)

La primera filtració, d'on surt l'àcid al 30% cap a l'evaporador, és la part limitant. Això es deu a la natura del procés i la molt important influència de la composició de les matèries primeres i els conseqüents productes secundarirs que es poden formar i que es van tractant en aquesta part.

4.- Digues si son certes o no i justifica la resposta a les següents afirmacions:

a) L'àcid fosfòric de via seca és més car, però se'n obté perque ens permet transportar àcid fosfòric sòlid, transport més fàcil i barat.

Fals. L'àcid obtingut per via tèrmica és més pur i més car, però no sòlid.

b) Ens diuen que el preu del fosfat biamònic s'ha apujat perque el preu internacional de l'àcid sulfúric ha pujat un 20%. Ens prenen el pel o pot ser veritat?

Cert. No es fabrica fosfat biamònic sense fer servir sulfúric a l'obtenció de les seves matèries primeres, de forma que sí afecta el preu del sulfúric al preu dels productes on intervé l'àcid fosfòric, entre ells el fosfat biamònic.

c) Concentrar àcid fosfòric seria molt fàcil si no es formés un azeòtrop.

Incorrecte. Les dificultats de concentrar l'àcid fosfòric vé de la seva elevada viscositat i la seva corrossió.

d) Un gran problema per concentrar l'àcid fosfòric és la seva gran viscositat.

Correcte. El fet que la viscositat sigui elevada dificulta molt la concentració, cal recórrer a reactors de capa descendent, que son relativament lents i bastants aparatosos, a més de processos continus (més sistemes de control, més car).

EUETII 2A QUÍMICA INDUSTRIAL 1

Capítol 9: Fosfats.Qüestions. 10/12/06

Página 2 de 2
Descargar
Enviado por:Conrado
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar