Ingeniero Químico


Química industrial


________________________________________________________________

1.- A cada apartat hi ha una resposta correcta. Identifiqueu-la i expliqueu de manera simple perquè són falses les altres.

Matèria oxidable :

  • La DBO és sempre més gran que la DQO. INCORRECTE. Amb la DBO es mesura la matèria orgànica, però només es mesuren els compostos assimilables pels bacteris, en canvi la DQO mesura la majoria (95-100%) de matèria orgànica per mitjà d'una oxidació molt intensa.

  • La matèria inhibidora pot influir en els valors de la DBO. CORRECTE.

  • La DQO reflexa el consum d'oxigen que tindran els bacteris. INCORRECTE. La DQO reflexa la quantitat d'oxigen que cal per oxidar la matèria orgànica d'una mostra d'aigua, i el consum d'oxigen que tindran els bacteris en degradar la matèria orgànica de la mateixa mostra donarà la DBO.

Nutrients:

  • Els nutrients de l'aigua venen exclusivament de la contaminació urbana i industrial. INCORRECTE. Part dels nutrients, els compostos nitrogenats, poden generar-se per oxidació d'amoni o nitrogen orgànic a les depuradores i els rius. També poden arribar compostos de N i P com a contaminació originada a processos agrícoles i ramaders.

  • Els nutrients actuen d'aliment dels bacteris. INCORRECTE. Els nutrients referits, N i P, ho son per a les espècies vegetals, com ara algues. Les algues si que son matèria orgànica, si es pot dir que els nutrients generen aliment per als bacteris.

  • Els nutrients generen matèria orgànica a les aigües. CORRECTE.

Qualitat de les aigües :

  • Un bon valor de l'ISQA ens permet afirmar que no hi ha hagut contaminació en els últims dies. INCORRECTE. El valor de l'ISQA vé d'uns paràmetres que donen informació de l'estat de l'aigua en el moment de la presa de mostra, no durant els últims dies.

  • Un índex biològic de qualitat baix a l'aigua ens indica que el riu està contaminat en aquests moments. INCORRECTE. Un índex biològic baix indica que el riu ha estat contaminat durant els últims temps i no ha permés la proliferació dels microorganismes que proporcionen l'índex biològic en qüestió.

  • Les dues afirmacions anteriors són falses. CORRECTE.

________________________________________________________________

2.- Definiu DBO i DQO, per a una mateixa aigua quin d'ells és més gran? Per què?

DBO : sistema de quantificació de la matèria orgànica d'una mostra d'aigua basat en la quantitat d'oxigen que consumeixen els bacteris en degradar aquesta matèria orgànica.

DQO: sistema de quantificació de la matèria orgànica d'una mostra d'aigua basat en l'oxidació d'aquesta mostra. Es mesura per mitjà de l'oxigen equivalent al dicromat potàsic gastat en aquesta reacció.

Per una mateixa mostra és més gran la DQO, perque la DBO només té en compte les matèries que son degradables pels bacteris. La DQO indica d'un 95 a un 100% de la matèria orgànica per mitjà d'una reacció molt intensa.

________________________________________________________________

3.- Com podries relacionar la DBO i la toxicitat? Ho podries fer entre la DQO i la toxicitat?

DBO i toxicitat es poden relacionar mitjançant el test de toxicitat, que es fa amb bacteris. L'assaig de toxicitat consisteix en detectar el poder de matar els bacteris d'una mostra d'aigua. En diluir massa els tóxics, els bacteris proliferen i donen un valor elevat de DBO, ja que tenen gran poder de degradació. En el punt de dilució on deixa de tenir toxicitat, tenim un pic de DBO.

En el cas de la DQO, encara que baixi la capacitat de matar bacteris i aquests proliferin, no augmenta la quantitat de matèria orgànica, per tant la mesura no es veu afectada, l'oxidació de la mostra requerirà la mateixa quantitat de reactiu.

________________________________________________________________

EUETII 2A QUÍMICA INDUSTRIAL 1

Capítol 5: Aigües residuals.Qüestions. 8/11/06

Página 2 de 2
Descargar
Enviado por:Conrado
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar