Ingeniero Químico


Química industrial


1.- Analitza el procés industrial de separació de les sals de la silvinita per solubilitat diferencial. En els diferents processos que s'hi fan, distingeix si sols s'arriba a temperatura d'ebullició, o es produeix una autèntica evaporació.

1r evaporació: concentració de les dues sals.

2n. evaporació: precipita KCl i es concentra en NaCl, fins arribar al punt invariable.

3r. refredament a 20ºC: augmenta la cristalització i es separa.

4rt. evaporació: es concentra i després precipita NaCl, que es separa.

5nt. refredament: precipitació i separació de KCl.

Es tracta en els casos indicats, d'evaporacions, no pas ebullicions

2.- En el sistema anterior, Hem de preveure afegir aigua al procés? Molta, poca, gens?, Per què?

En cap part del procés anterior cal afegir aigua, ja que es basa en anar concentrant les sals del sistema mitjançant eliminació d'aigua, saturar el sistema i recollir precipitats. Així, la única quantitat d'aigua que intervé al procés es pot considerar la de dissoldre el mineral i la de refredament/calefacció (si és el cas).

3.- Seguint amb el procés anterior, hi ha una filtració en fred i una altre en calent. Quina és cadascuna?

El corresponent al pas 3 de l'exercici 1 és la filtració en fred, d'on es treu KCl. La filtració corresponent al pas 4 de l'exercici 1 és precipitat de NaCl, en calent.

4.- En el mètode d'obtenció de KNO3 seguint l'anomenat diagrama de Jaeneke, també hi ha un filtrat en fred i un altre en calent. Identifica i explica els dos.

Primer, precipitat en fred de nitrat potàssic, en refredar les aigües mares i sobresaturar-les d'aquesta sal.

Després de separar els cristalls anteriors i carregar una dissolució equimolecular de KCl i NaNO3, en calent, es forma en primer lloc, precipitat de NaCl, que es filtra en calent.

__________________________________________________________________5.- A nivell de conceptes fonamentals, ¿Com diferencies el mètode de separació per solubilitat diferencial, fet servir per KCl-NaCl i el mètode d'obtenció del KNO3 segons l'explicat?

En el primer cas es basa tot en la concentració i precipitació de les sals per evaporació de l'aigua que ha dissolt les sals que han d'anar precipitant fins arribar a punts de sobresaturació, on es produeixen precipitacions i s'apliquen processos de filtració.

Al mètode d'obtenció de KNO3, es juga més amb les solubilitats concretes de cada sal que intervé, modificant les temperatures i, a diferència del mètode anterior, també es modifica les concentracions d'aquestes sals (en certa part del procés es carrega una barrega equimolecular de KCl i NaNO3).

EUETII 2A QUÍMICA INDUSTRIAL 1

Capítol 10: Potassa.Qüestions. 24/12/06

Página 2 de 2
Descargar
Enviado por:Conrado
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar