Publicidad y Relaciones Públicas


Públic


Públic

 • Audiència d'un diari, revista o emissora de tv.

 • Grup de treballadors, comunitats o consumidors sense adonar-se que són diferents classes de públics, de treballadors, comunitats o consumidors.

 • Es creu també que el públics tenen característiques demogràfiques comuns, com l'edat, el sexe, la raça o el lloc de residència.

Els públics són sempre específics.

L'element específic que identifica a un públic serà habitualment alguna conseqüència que una organització té sobre el públic o que el públic te sobre una organització.

Conceptes essencial.

 • Els vincles de l'organització amb l'entorn.

 • La naturalesa dels públics.

 • Els vincles de l'organització amb l'entorn.

  Els plans de comunicació i de RRPP ajuden a l'organització a fer plans de cara a les interrupcions del seu equilibri amb l'entorn de tres maneres.

  1 la identificació dels sistemes interpenetrats a que es compenetrin.

  2 la determinació de que els sistemes interpenetrats (vincles) es més que entorpeixin l'equilibri.

  3 la planificació del programa de comunicació amb els sistemes entorpeixin l'equilibri.

  Les organitzacions estan vinculades amb altres sistemes per mitjà de les congruències, sigui quan l'organització te conseqüència sobre un altre sistema, és quan un altre sistema te conseqüència sobre l'organització.

  PARSON

  Parson va identificar tres tipus de vincle.

  1 El que es produeix quan l'organització viola les lleis o els estandars del bon exercici, intervé l'opinió pública.

  2 Es produeix amb una organització formal. Junta de govern d'una universitat.

  3 Es produeix amb l'administració o el govern.

  ESMAN

  Va identificar quatre tipus de vincles.

  1 Vincles possibilitadors.

  Són vincles amb organitzacions i grups socials que proporcionen l'autoritat i controlen els recursos que fan possibles l'existència de l'organització.

  Ex: El govern i les administracions públiques.

  2 Vincles funcionals.

  Són vincles amb organitzacions o públics que proporcionen inputs i prenen ouputs.

 • Vincle d'input: inclouen relacions amb treballadors, sindicats etc...

 • Vincle d'ouput: relacions amb altres organitzacions.

 • 3 Vincles Normatius.

  Són vincles amb organitzacions que s'enfronten amb un problema similar o que comparteixen valors similars

  Ex: Una pedrera ubicada en un poble no respecte les lleis, els altres pobles que també tinguin una pedrera ja es veuran relacionats amb el mateix problema.

  4 Vincles difusos

  Són vincles amb elements de la societat que no poden ser clarament identificats per ser membres d'organitzacions. Formes públiques que sorgeixen quan l'organització té conseqüències sobre la gent externa o l'organització.

  La naturalesa dels públics

  herbert blumer

  Un públic és un grup de gent que:

  1 Es veu enfrontat a un tema

  2 Està dividit en les seves idees, respecta la forma de fer front al tema.

  3 Discuteix sobre el tema.

  John Dewey.

  Un públic es un grup de gent que:

  1 S'enfronta a un problema similar.

  2 Reconeix que el problema existeix.

  3 S'organitza per fer alguna cosa respecta el problema.

  Segons la definició de Dewey podem establir quatre tipus de púbic.

 • No públic = No compleix cap de les tres característiques.

 • Públic latent = S'enfronta a un problema similar.

 • Públic informat = S'enfronta a un problema similar

 • Reconeix que el problema existeix

  D)Públic actiu = S'enfronta a un problema similar

  Reconeix que el problema existeix

  S'organitza per fer alguna cosa respecta al problema.

  Teoria situcional de Gruning

  Variable de la teoria

  - Variable independent nº1 Reconeixement del problema

  - Variable dependent A) Buscar informació - provoca sempre o poden ser uns públics actius.

  - Variable dependent B) Processar la informació - públic passiu la rep no la busca

  --------------------això crea un stakeholder---------------------------

  - Variable independent nº2 Reconeixement de restriccions

  *Es la cosa que fa que ens activem em d'eliminar les barreres, les coses que ens que impedeixen que aconseguim els nostres propòsits.

  Quan més alt és el reconeixement de restriccions disminueix la recerca d'informació.

  Quan més baix és el reconeixement de restriccions augmenta la recerca d'informació

  • Variable independent nº3 Nivell d'involucració.

  Involucració és igual a Públic actiu.

  + Involucració + Reconeixement del problema.

  • Alt reconeixement del problema.

  • Poc reconeixement de les restriccions.

  • Alt nivell d'involucració.

  --------------------s'incrementa la busqueda d'informació-------------------------------

  • Alt reconeixement del problema.

  • Baix reconeixement de les restriccions.

  --------------------incrementa el procés d'informació------------------------------------

  utilització de les variables independents per definir els públics.

  1 enfrontar-se al problema

  Descriu la conducta d'un públic que es produeix quan els membres d'aquest públic reconeixen el problema ocasionant per una conseqüència de l'organització i no s'enfronta a cap restricció.

  2 La conducta restringida.

  Es produeix quan els membres d'un públic reconeixen el problema però es sent impossibilitat de fer quelcom al respecta.

  Les restriccions dominen però el reconeixement del problema es estimula.

  3 La conducta rutinària.

  Els membres d'un públic estan lliures de restriccions quan poden fer quelcom al respecta d'un problema, però segueixen sense reconèixer el problema, creuen que el problema ja ha estat solucionat.

  4 La conducta fatalista.

  Es tracta del públic que no es preocupa i que no fa cap esforç per planejar una conducta cap aquell tema.

  És un públic que rarament es comunica sobre el tema.

  Agrupacions corrents de públics trobades per mitjà de la investigació.

  1 Públics que són actius en tots els temes.

  2 Públics que són apàtics en tots els temes.

  3 Públics que són actius únicament en temes que involucrin a quasi tota la població.

  4 Públics d'un sol tema.

  Stakeholders = Públic d'interès, els marca el nivell d'involucració i quan esta en actiu és que busca informació i elimina restriccions.

  1
  Descargar
  Enviado por:Fguer
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar