Análisis y control


Potenciometria: corbes de valoració


OBJECTIU

Determinació del punt d'equivalència de la valoració per mitjà del pH-metre, conèixer el punt d'equivalència. Observació del viratge de l'indicador de fenolftaleïna amb la referència del pH-metre.

FONAMENT TEORIC

Una valoració potenciomètrica implica la mesura del potencial d'un electrode indicador adeqüat en funció del volum del reactiu valorant. La informació que s'obté mitjançant la valoració potenciomètrica no és la mateixa que la que s'obté amb una mesura depotencial directa.

En comparació amb les valoracions que fan servir indicadors químics, els punts finals potenciomètrics proporcionen dades més exactes. Són particularment útils per a la valoració de sustàncies colorejades o amb turbidesa i per detectar la presencia d'espècies insospitades a la dissolució. Tenen l'inconvenient que requereixen més temps que les valoracions en què s'utilitzen indicadors, però s'automatitzen fàcilment.

La corba de valoració és la representació gràfica de la valoració del pH de la solució que es vol valorar respecte al volum d'àcid o de base afegit. Un ajut molt important per escollir amb precisió cada indicador és la corba de valoració. Quan l'indicador canvia de color, s'ha arribat al punt final de cada valoració.

L'indicador serà la fenolftaleína, que té un intèrval de viratge de 8,0 a 10,0, i canviarà de ser incolor a ser rosat.

Les corbes a obtenir són, teòricament:

En funció del mètode que es faci servir per a detectar el punt final.

MATERIAL

 • PH-metre.

 • Vasos de precipitats de 100 ml.

 • Bureta de 50 ml.

 • Pipetes de 5 i 10 ml.

 • Agitador magnètic.

 • Suport.

 • Nous.

 • Pinces.

REACTIUS

 • Hidròxid sódic (NaOH) 0,1N comercial.

Corrosiu C

R35: Provoca cremadures greus.

S26: En cas de contacte amb els ulls, rentar amb aigua abundant i anar al metge.

S36/37/39: Fer servir indumentaria i guants adeqüats i protecció per als ulls/la cara.

S45: En cas d'accident o malestar, acudir al metge (si es possible, mostrar-li l'etiqueta).

 • Acid clorhídric (HCl) 0,1N; 1,19 g/ml; 37%.

Corrosiu, C i Irritant Xi

R34: Provoca cremadures.

R37: Irrita les vies respiratories.

S26: En cas de contacte amb els ulls, rentar amb aigua abundant i anar al metge.

S36/37/39: Fer servir indumentaria i guants adeqüats i protecció per als ulls/la cara.

S45: En cas d'accident o malestar, acudir al metge (si es possible, mostrar-li l'etiqueta).

 • Fenolftaleína (C20H14O4)

 • Acid acètic 0,1 M. (CH3COOH).

Irritant, Xi

S26: En cas de contacte amb els ulls, rentar amb aigua abundant i anar al metge.

R36/38: Irrita els ulls i la pell.

MÈTODE

Corba de valoració àcid fort - base forta

 • Ompliu la bureta amb la dissolució 0,1 N de NaOH.

 • Mesureu 20 ml de la dissolució d'àcid clorhídric 0,1 M i poseu-los dins d'un vas de precipitats, afegiu dues gotes de fenolfaleïna.

 • Introduiu l'electrode de vidre, prèviament calibrat, tot agitant magnèticament i anoteu el valor del pH.

 • Calculeu el volum de dissolució d'hidròxid sòdic necessari per neutralitzar els 20 ml de la dissolució d'àcid clorhídric 0,1 M.

 • Aneu afegint petits volums de NaOH de la bureta mesurant el pH després de cada adició.

 • Anoteu el pH en el moment del viratge de l'indicador i afegiu fins a 10 ml més d'hidròxid de sodi.

 • Construirem la corba de valoració quan s'afegeix gradualment dissolució de NaOH 0,1 M a 20,0 ml de solució de HCl 0,1 M.

 • Corba de valoració àcid feble - base forta

 • Ompliu la bureta amb la dissolució de NaOH 0,1 M.

 • Mesureu 20 ml d'àcid acètic 0,1 M i poseu-los dins d'un vas de precipitats, afegiu-hi dues gotes de fenolftaleïna.

 • Introduïu l'electrode de vidre, prèviament calibrar, tot agitant magnèticament i anoteu el valor del pH.

 • Aneu afegint petits volums de NaOH 0,1M de la bureta, mesurant el pH després de cada addició.

 • Anoteu el pH en el moment del viratge de l'indicador, i afegiu 5 ml més d'hidròxid de sodi.

 • Anoteu els valors dels pH corresponents.

 • Construïu la gràfica de pH enfront dels volums de NaOH 0,1 M.

 • RESULTATS I CÀLCULS

  Per a la valoració de HCl 0,1 N amb NaOH 0,1 N

  ml afegits

  pH

  increment pH

  increment ml afegits

  increment pH/increment ml afegits

  0

  1,4

  5

  1,66

  0,26

  5

  0,1566

  10

  1,83

  0,17

  5

  0,0929

  15

  2,04

  0,21

  5

  0,1029

  18

  2,37

  0,33

  3

  0,1392

  19

  2,51

  0,14

  1

  0,0558

  19,5

  2,61

  0,1

  0,5

  0,0383

  19,6

  2,64

  0,03

  0,1

  0,0114

  19,7

  2,67

  0,03

  0,1

  0,0112

  19,8

  2,69

  0,02

  0,1

  0,0074

  19,9

  2,71

  0,02

  0,1

  0,0074

  20

  2,75

  0,04

  0,1

  0,0145

  20,1

  2,77

  0,02

  0,1

  0,0072

  20,2

  2,82

  0,05

  0,1

  0,0177

  20,3

  2,85

  0,03

  0,1

  0,0105

  20,4

  2,88

  0,03

  0,1

  0,0104

  20,5

  2,92

  0,04

  0,1

  0,0137

  20,6

  2,97

  0,05

  0,1

  0,0168

  20,7

  3,04

  0,07

  0,1

  0,0230

  20,8

  3,11

  0,07

  0,1

  0,0225

  20,9

  3,17

  0,06

  0,1

  0,0189

  21

  3,24

  0,07

  0,1

  0,0216

  21,1

  3,36

  0,12

  0,1

  0,0357

  21,2

  3,54

  0,18

  0,1

  0,0508

  21,3

  3,75

  0,21

  0,1

  0,0560

  21,4

  3,95

  0,2

  0,1

  0,0506

  21,5

  5,25

  1,3

  0,1

  0,2476

  21,6

  8,04

  2,79

  0,1

  0,3470

  21,8

  9,55

  1,51

  0,2

  0,1581

  22

  10,22

  0,67

  0,2

  0,0656

  22,5

  10,77

  0,55

  0,5

  0,0511

  23

  11,03

  0,26

  0,5

  0,0236

  23,5

  11,2

  0,17

  0,5

  0,0152

  24

  11,34

  0,14

  0,5

  0,0123

  24,5

  11,41

  0,07

  0,5

  0,0061

  25

  11,48

  0,07

  0,5

  0,0061

  Apart de la determinació gràfica, (21,6 ml NaOH) trobem que la màxima inflexió es troba entre 21,5 i 21,6 ml a la primera valoració, de forma que es pot considerar el punt d'equivalència com 21,55 ml NaOH 0,1N.

  La valoració d'àcid acètic 0,1 M amb sosa 0,1 M.

  ml afegits

  pH

  Increment pH

  increment ml afegits

  increment pH/increment ml afegits

  0

  3,07

  1

  3,33

  0,26

  1

  0,0781

  2

  3,8

  0,47

  1

  0,1237

  3

  3,97

  0,17

  1

  0,0428

  4

  4,12

  0,15

  1

  0,0364

  5

  4,24

  0,12

  1

  0,0283

  6

  4,36

  0,12

  1

  0,0275

  7

  4,47

  0,11

  1

  0,0246

  8

  4,55

  0,08

  1

  0,0176

  9

  4,66

  0,11

  1

  0,0236

  10

  4,75

  0,09

  1

  0,0189

  11

  4,84

  0,09

  1

  0,0186

  12

  4,94

  0,1

  1

  0,0202

  13

  5,04

  0,1

  1

  0,0198

  14

  5,116

  0,076

  1

  0,0149

  15

  5,29

  0,174

  1

  0,0329

  16

  5,45

  0,16

  1

  0,0294

  17

  5,65

  0,2

  1

  0,0354

  17,1

  5,68

  0,03

  0,1

  0,0053

  17,2

  5,7

  0,02

  0,1

  0,0035

  17,3

  5,75

  0,05

  0,1

  0,0087

  17,4

  5,77

  0,02

  0,1

  0,0035

  17,5

  5,8

  0,03

  0,1

  0,0052

  17,6

  5,83

  0,03

  0,1

  0,0051

  17,7

  5,87

  0,04

  0,1

  0,0068

  17,8

  5,95

  0,08

  0,1

  0,0134

  17,9

  6,01

  0,06

  0,1

  0,0100

  18

  6,05

  0,04

  0,1

  0,0066

  18,1

  6,11

  0,06

  0,1

  0,0098

  18,2

  6,19

  0,08

  0,1

  0,0129

  18,3

  6,27

  0,08

  0,1

  0,0128

  18,4

  6,34

  0,07

  0,1

  0,0110

  18,5

  6,42

  0,08

  0,1

  0,0125

  18,6

  6,5

  0,08

  0,1

  0,0123

  18,7

  6,56

  0,06

  0,1

  0,0091

  18,8

  6,78

  0,22

  0,1

  0,0324

  18,9

  7

  0,22

  0,1

  0,0314

  19

  7,93

  0,93

  0,1

  0,1173

  19,1

  9,28

  1,35

  0,1

  0,1455

  19,2

  9,88

  0,6

  0,1

  0,0607

  19,3

  10,08

  0,2

  0,1

  0,0198

  19,4

  10,35

  0,27

  0,1

  0,0261

  19,5

  10,45

  0,1

  0,1

  0,0096

  19,6

  10,56

  0,11

  0,1

  0,0104

  19,7

  10,62

  0,06

  0,1

  0,0056

  19,8

  10,71

  0,09

  0,1

  0,0084

  19,9

  10,73

  0,02

  0,1

  0,0019

  20

  10,79

  0,06

  0,1

  0,0056

  21

  11,19

  0,4

  1

  0,0357

  22

  11,33

  0,14

  1

  0,0124

  23

  11,47

  0,14

  1

  0,0122

  24

  11,56

  0,09

  1

  0,0078

  25

  11,65

  0,09

  1

  0,0077

  A la segona valoració tenim un punt d'equivalència entre 19 i 19,1, per tant anotem 19,05 ml NaOH com a punt d'inflexió. Segons la gràfica, el punt d'equivalència seria 19,1 ml.

  El punt teòric es de 20 ml a les dues valoracions, ja que, segons les reaccions que es produeixen:

  NaOH + HCl NaCl + H2O

  NaOH + CH3COOH CH3COONa + H2O

  I tenint en compte que les dissolucions tenen la mateixa concentració, 1 unitat de volum de base equival a 1 unitat de volum d'àcid (sempre parlant de la teoria).

  OBSERVACIONS

 • La primera valoració (NaOH 0,1 N amb HCl 0,1 N) l'hem repetit dues vegades per problemes amb el maneig de l'instrumental.

 • L'origen de les dissolucions de NaOH 0,1 M i HCl 0,1 M ja deixa esperar uns resultats tan poc ajustats a la realitat com els obtinguts. Provenen d'agrupar diferents dissolucions amb diferents factors.

 • El mètode per a determinar el punt final de les valoracions integrades ha estat extret de la bibliografia, i es justifica tenint en compte que el punt d'inflexió no es pot determinar de forma exacta si és el primer salt o el segon, per això es relacionen els dos punts més alts de la taula de dades.

 • Durant la pràctica tracto de normalitat i de molaritat indistintament per ser equivalent a totes les espècies químiques que intervenen a la pràctica.

 • BIBLIOGRAFIA

  • Catálogo MERCK de productos químicos.

  • Química analítica. Skoog/West.

  8

  ANÀLISI INSTRUMENTAL 24-mai-00

  Pràctica 6: Corves de valoració.

  (potenciometria)

  'Potenciometra: Curvas de valoracin'

  'Potenciometra: Curvas de valoracin'

  'Potenciometra: Curvas de valoracin'

  'Potenciometra: Curvas de valoracin'
  Descargar
  Enviado por:Conrado
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar