Náutica y de lo Naval


Navegació PER


 • La Terra es comporta com un gran imant. Tot imant produeix un camp magnètic i al voltant d' ell s' hi troben els Pols.

 • Dos Pols iguals es rebutgen i dos Pols diferents s' atrauen. Aquesta propietat és la que s' utilitza per poder saber la Derrota o el Rumb en el Mar.

 • Al no coincidir el Nord Magnètic amb el Geográfics, la brúixola sempre ens marcarà el Nord Magnètic ( Nm ).

 • L' angle format entre el Nord Magnètic i el Nord Geogràfic s' anomena DECLINACIÓ MAGNÈTICA ( dm ).

 • La Declinació Magnètica és diferent en cada punt de la Terra, encara que els mateixos valors es repeteixen el molts llocs.

 • Les línies que uneixen punts amb la mateixa Declinació s' anomenen Línies Isogones.

 • Les línies que uneixen punts amb Declinació 0 s' anomenen Línies Aclines.

 • Les Declinacions Magnètiques evolucionen constantment. Per tant la carta ens ha de donar la Variació Anual per l' any de l' edició, amb el seu increment o decrement a l' Est o a l' Oest.

 • Per tant les Declinacions Magnètiques tenen signe:

LES DECLINACIONS AL NW SON NEGATIVES

LES DECLINACIONS AL NE SON POSITIVES

 • CÀLCUL DE LA dm:

 • Exemple:

En una carta nàutica de l' any 1940 tenim una dm de 12º 25 NW i un decrement anual de 8' NW. Calcular la dm per a l' any 1992.

1er- Calculem la diferència d' anys fins l' actual:

1992-1940= 52 anys

2on- Multipliquem el decrement pels anys:

52x8'= 416' = 6º 56'

3er- Com que és un decrement li restem a la dm original els 6º 56':

( -12º 25' ) - (- 6º 56' ) = dm per l' any 1992 = 5º 29' NW

 • Les línies d' un camp magnètic alteren la seva direcció davant d' un metall que es trobi a prop seu. De manera que el Compàs tindrà tendència a desviar-se més o ments graus al NW o NE.

 • Això és el DESVIO.

 • Per tant el Desvio és l' angle format entre el Nord Magnètic (Nm) i el Nord d' Agulla (Na).

 • El Desvio pot ser positiu al NE i negatiu al NW.

Per tant la correcció entre el Na ( Nord del compàs amb tots els seus errors) i el Nv s' anomena CORRECCIÓ TOTAL (Ct ).

Ct = Dm+Desvio

 • ÉS MOLT IMPORTANT TENIR EN COMPTE ELS SIGNES POSITIUS (NE) I NEGATIUS (NO).

 • Les LATITUTS es mesuren en els Meridians a partir de l `Equador en graus i minuts.

 • El 0º corresponen a l' Equador, i els 90º als pols respectivament.

 • Les Latituds tan poden ser al Nord o al Sud.

 • Les LLONGITUTS es mesuren a l `Equador a partir del Meridià 0º o de Greenwich, i van del 0º als 180º a l' Est o a l'Oest.

 • La millor projecció de l' esfera terrestre és la plana. Es diu Projecció Mercator. En ella els Meridians (Latitud) venen representats per unes ratlles verticals i els Paral·lels (Longitud) per unes ratlles horitzontals.

 • El punt d' intersecció entre un Meridià i un Paral·lel a la carta és el lloc in ens trobem dins l' esfera terrestre.

 • RUMB, és l' angle format per la proa del vaixell amb la línia Nord-Sud.

 • Hi ha tres tipus de Rumbs:

Rumb Vertader (Rv), comptat des del Nord Vertader (CARTA).

Rumb Magnètic (Rm), comptat de del Nord Magnètic.

Rumb d' Agulla (Ra), comptat des del Nord d' Agulla.

 • Per tant:

Rv = Ra + Ct

Ra = Rv - Ct

Rm = Ra + Desvio

Rv = Rm + dm // Rm = Rv - dm

 • La Rosa dels Vents, és la representació gràfica de l' horitzó dividit en 360º per tal de poder-se orientar.

 • Aquests 360º estan dividits en 32 quartes o Rumbs. Cada quarta equival a 11º 15'.

 • Hi ha dos tipus de Rumbs:

QUADRANTAL I CIRCULAR

 • Rumb Quadrantal, es mesuren els graus a partir del Nord o Sud i van cap a l' Est o L' Oest de 89º en 89º. Primer s' indiquen si venen del N S i desprès si van a L' Est o l `Oest.

 • Rumb Circular, es mesuren els graus de 0º a 360º en el sentit de les agulles del rellotge.

 • CONVERSIÓ DE RUMBS:

Navegació PER

Quadrantal a Circular:

El primer quadrant va de 0º 89º, i es deixa igual.

Ex. N65E = 65º

El segon quadrant va de 91º a 180º, i es resten 180º.

Ex. S42E = 180-42 = 138º

El tercer quadrant va de 181º a 270º, i es sumen 180º.

Ex. S22W = 180+22 = 202º

El quart quadrant va de 271º a 360º, i es resten 360º.

Ex. N25W = 360-25 = 335º

Circular a Quadrantal:

En el primer quadrant, de 0º a 90º es deixa tal qual, i es posa entre el N i E.

Ex. 76º = N76E

En el segon quadrant, de 90º a 180º es resten 180º i es posa entre el S i E.

Ex. 145º = 180º-145º = S35E

En el tercer quadrant, de 180º 270º es resten 180º i es posa entre el S i W.

Ex. 197º 0 197º-180º = S17W

En el quart quadrant, de 270º a 360º es resten 360º i es posa entre el N i W.

Ex. 323º = 360º-323º 0 N37W

 • Els efectes sobre el Rumb i la Corrent fan que el vaixell no segueixi una trajectòria recta, sinó que la va fent sobre Babord i Estribord, sense variar la direcció de la Proa. Això s' anomena Rumb de Superfície (Rs).

 • L' angle format pel Rumb de Superfície (Rs) i el Rumb Vertader (Rv), es diu ABATIMENT.

 • L' Abatiment potser a Babord (Negatiu) o a Estribord (Positiu).

¡¡¡ ÉS MOLT IMPORTANT SABER LA DIRECCIÓ DEL VENT I EL RUMB QUE PORTEM.

EL VENT SEMPRE VE, I ENS ABAT A BABORD O ESTRIBORD !!!

 • Formules per convertit Rumbs de Superfície a Rumbs Vertaders:

Rs = Rv + Ab

Rv = Rs - Ab

Ab = Rv - Rs

¡¡¡ Si estem afectats pel vent, quan tracem el Rumb sobre la carta, SEMPRE SERÀ EL RUMB DE SUPERFICIE. MAI EL RUMB VERTADER !!!

 • Quan naveguem per la costa podem reconèixer diferents punts mitjançant les cartes de navegació.

 • Reconèixer aquests punts es diu prendre una DEMORA.

 • DEMORA és l' angle format per la visual i el Nord Magnètic.

 • Les Demores poden ser d' Agulla (Dm) o Vertaderes (Dv).

 • Formules per calcular les Demores:

Dv = Da + Ct

Da = Dv - Ct

Demora d' Agulla (Da) és la que prenem alhora de trobar un punt de Demora. Per tant per passar-la a Demora Vertadera ( Dv) la hi hem de RESTAR 180º si és més gran de 180º, i SUMAR-LI 180º si és més petita de 180º.

 • Aquesta operació es diu DEMORES OPOSADES VERTADERES (Dv/o).

 • Marcació, és l' angle horitzontal mesurat entre la visual i la Proa del vaixell.

 • LES MARCACIONS A ESTRIBORD SON POSITIVES I LES DE BABORD NEGATIVES.

¡¡¡ LES MARCACIONS NO ES PODEN TRAÇAR SOBRE LA CARTA. ABANS S' HAN DE CONVERTIR EN DEMORA VERTADERA (Dv) I CONVERTR-LA EN OPOSADA (Dv/o).!!!

Dv = Rv + M

M = Rv - Dv

 • Les Marcacions son SEMPRE diferents estant a la mateixa posició i a Rumbs diferents. En canvi les Demores SEMPRE son iguals perquè es pren de referència el Nord.

 • L' Enfilació és la línia o visual de dos punts reconeguts a Terra.

 • L' Oposició és el resultat de l'unió de dos punts coneguts a Terra.

La diferència amb l' Enfilació és que en aquest cas ens trobem sobre la línia d' unió d'aquests dos punts.

 • La Situació per línia de Posició i de Sonda, és que un cop traçada la línia a la carta, averigüem quina sonda tenim (profunditat). El punt de coincidència entre la línia i el sondatge és el lloc on ens trobem.

 • Veriles, son les línies que uneixen punts amb el mateix sondatge.

UNITATS MARINES DE LLONGITUD:

 • MILLA, és un minut d' arc de Meridià, 1852 m.

 • CABLE, és la desena part d' una Milla, 185,2 m.

 • NUS, unitat de velocitat, és una milla per hora.

 • PEU, unitat de mesura, 30,418 cm.

 • BRAÇA, es fa servir per mesurar profunditats, equival a 6 peus (182 m.).

5 NAVEGACIÓ P.E.R.
Descargar
Enviado por:Cook
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar