Lengua y literatura gallega

Fonemas. Articulación fonética. Seseo. Lengua estándar. Historia de la lengua. Variedades geográficas # Cunqueiro. Festas Minervais

  • Enviado por: Miguel Lamelas Plá
  • Idioma: gallego
  • País: España España
  • 1 páginas
publicidad

LINGUA

1.- Define son e fonema.

2.- O modo de articulación no sistema consonántico.

3.- O seseo.

4.- Lingua estándar.

5.- Historia da lingua: o século XX (1900-1930).

6.- Variedades xeográficas do galego.

LITERATURA

  • Cunqueiro: a narrativa como ficción.

  • A xeración das Festas Minervais: voces novas para a poesía.

  • EXAME DE GALEGO 4º ESO 13 DE XUÑO DE 2000

    NOME: NÚM.: .