Equipos electrónicos de consumo


Filtres actius


Mòdul 5: Filtres actius

Pràctica 11: Filtre passa baixos de primer ordre

Material:

R1 = 100k

R2 = 1M

C = 2,2nF

1 A.O. 741

Filtres actius

Taula de valors:

F (Hz)

Vo [mV]

Gteòric

Gt [dB]

Vo [mV]

G=Vo/Vi

G [dB]

1

10

20

5000

10

20

5

10

20

5000

10

20

10

9.90

19.91

5000

10

20

50

8.23

18.29

4600

9.2

19.275

100

5.86

15.36

2960

5.92

15.446

500

1.43

3.11

900

1.8

5.5

1000

0.72

-2.812

800

1.6

-1.35

5000

0.14

-16.8

64

0.128

-17.855

10000

0.07

-2281

48

0.096

-20.35

12000

0.06

-24.39

16

0.032

-29.89

Fórmules empreades:

G = R2 / ( R1 " 1 + ( w · R2 · C )2 )

F << Ft ! G = R2 / R1 _____________

F = Ft = G = R2 / (R1 / 1 " 1 + (w · R2 · C)2 )

F >> Ft ! G = 1 / ( w · R1 · C )

Mòdul 5: Filtres actius

Pràctica 11: Filtre passa altes de primer ordre

Material:

R1 = 1.59k

R2 = 150k

C = 2,2nF

1 A.O. 741

Taula de valors:

F (Hz)

Vo [mV]

Gteòric

Gt [dB]

Vo [mV]

G=Vo/Vi

G [dB]

1

9.4·10-3

-40.51

5

0.047

-26.535

0.045

0.08

-26.1

10

0.094

-20.514

0.065

0.12

-19.6

50

0.471

-6.535

0.3

0.62

-6.5

100

0.94

-0.514

0.475

0.93

-0.55

500

4.7

13.44

2.15

4.35

12.9

1000

7.07

16.98

3.75

7.5

17.3

5000

9.8

19.1

5

10

20

10000

10

20

5

10

20

12000

10

20

5

10

20

Fórmules empreades:

______________

G = R2 / ( R1 " 1 + ( w · R2 · C )2 )

F << Ft ! G = R2 / R1 __

F = Ft = G = (R2 / R1) / " 2

F >> Ft ! G = 1 / ( w · R1 · C )

1

2
Descargar
Enviado por:Ship
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar