Equipos electrónicos de consumo


Alarma per portes o finestres


Alarma per portes o finestres

Aquest circuit s'instala a qualsevol porta o finestra mitjançant un interruptor de pressió i quant aquest perd la pressió que li aporta el marc de la porta o la finestra el circuit es posa en marcha fent sonar una sirena que durarà un temps programat anteriorment per l'usuari.

Diagrama de blocs:

Alarma per portes o finestres

Passos que fa el 555:

 • El comparador primer ens dona el valor de “0” lògic.

 • El comparador segon ens dona el valor de “1” lògic.

 • A la sortida del R_S obtenim un resultat de “1” lògic.

 • A la Vo obtenim un “1” i la porta inversora li dona un valor de “0” al trt

 • que es posa en tall i fa que es carregui el C.

 • Es va carregant el C, quant supera el voltatge que alimenta els comparadors obtenin al primer comparador un “1” lògic i al segon un “0” lògic.

 • A la sortida del R-S obtenim un “0”.

 • Vo “0” i el inversor, donant-li el valor de “1” lògic al trt fa que condueixi i no deixa que ews carregui el trt.

 • Tot torna a començar

 • Amb aquests passos obtenim la gràfica seguent:

  Alarma per portes o finestres

  T1 = Temps de descàrrega R S Qt+1

  T2 = Temps de càrrega 0 0 Qt

  Fórmules per calcular els valors: 0 1 1

  T1 = 0.693 * (R1 + R2) * C 1 0 0

  C = Z1 = (R1 + R2 ) * C 1 1 x

  T2 = 0.693 * R2 * C

  C = Z2 = R2 * C

  Esquema:

  Llistat de components:

  Material

  Valor

  Preu (ptes.)

  Resistencies:

  R1

  47 k

  1,5 ptes.

  R2

  150 

  1,5 ptes.

  R3

  33 k

  1,5 ptes.

  R4

  1 k

  1,5 ptes.

  R5

  47 

  1,5 ptes.

  RV1

  1 M - Potenciòmetre

  16.80 ptes.

  Condensadors:

  C1

  100 F / 25 v - Electrolític

  17.60 ptes.

  C2

  10 nF - Poliester

  12 ptes.

  C3, C4

  100 nF - Poliester

  2 x 12 = 24 ptes.

  C5

  470 F / 25 v- Electrolític

  17.60 ptes.

  Relé

  16.80 ptes

  Semiconductors:

  D2, D1

  1N4004

  2 x 5 = 10 ptes.

  Q1

  Trt BD137

  26.40 ptes.

  IC1

  Chip - LM555

  23.20 ptes.

  Varis:

  Terminales espasa

  4 x 4 = 16 ptes.

  Zócalos DIL- 8

  14.40 ptes.

  Placa fotosensible positiva

  250 ptes.

  Cable de conexió

  25 ptes.

  Per la caixa:

  Caixa PP4

  650 ptes.

  Fora de la caixa:

  Sirena

  piezoeléctrica

  12 v

  1750ptes.

  Interruptor

  156 ptes.

  Led rojo (parpadeante)

  250 ptes.

  Soporte led

  5.60 ptes.

  Connectors mascle

  4 x 110 = 440 ptes.

  Connectors femella

  4 x 26 = 104 ptes.

  Detector de moviment

  3500 ptes.

  Relé per activar detector de mov

  213.60 ptes.

  Cable

  1 x 25 = 25 ptes.

  Fotolit:

  Explicació del muntage:

  Passo que he fet servir per la realització d'aquesta pràctica:

 • Comprar el material necesari per a la realització del montatge, el especificat anteriorment, amb la llista de preus.

 • Realització del fotolit amb el programa Tango, fent servir les mesures dels components com referència.

 • Imprimir el fotolit.

 • Realització de l'esquema del montatge mitjançant el programa Orcad

 • Imprimir l'esquema del montatge.

 • Insolar a la placa el fotolit, per fer això cal primer posar el fotolit a la part fotosensible de la placa i exposar-ho durant sis minuts a la llum que produeixen diferents tubs de Neó, seguit introduir la placa en el líquid rebelador composat per un 25% de rebelador i un 125% d'aigua i cal esperar a que es vegui el coure de la placa y més marcat les pistes del nostre circuit, una vegada hem conseguit això introduim la placa en un liquid atacador compost per 25% de rebelador, un 25% de salfumà i 25% d'aigua, amb aquest líquid aconseguirme que el coure sobrant de la placa es quedi a l'aigua, amb aquest líquid cal anar amb molta cura ya que es currusiu.

 • Amb una broca de 1mm farem els forats a la placa, avans, per fer més fàcil el forats ens pode ayudar fent uns petits cops amb una punta i un martell a cada forat.

 • Soldarem els components sobre la placa començan primer de tot per les resistències “SMD's” que es soldaran per la part on estan dibuixades les pistes, els demés components s'aniran soldan segons el tamany, dels components més petits als més grans. Les potes sobrants de tots els components es tallaran. Per soldar els espadins ens ayudarem dunes alicates de punta plana amb las que aguantarem l'espadí per que s'aguanti i per a no cremar-nos, l'espadí es metàl.lic i per tant, molt bon conductor del calor.

 • Fer una col.lcació de com aniran els diferents components que formen aquest montatge a la caixa. Aixì després ens serà més fàcil a la hora de fer les connexions i treurem la possibilitat de equivocar-nos si ho fem a ull.

 • Fer els forats dels components externs de la caixa utilitzant les diferents mesures de broques, segons el component que nem a posar. Caldrà anar pujant el tamany de les broques per aconseguir un forat ben fet i no agafar el tamany necesari per fer el forat del component i directa, es molt més difícil que aconseguim que el forat quedi al lloc on nosalters desitjem, ja que es molt provable que és mogui.

 • Primera proba del montatge per verificar que funciona

 • Col.locació dels components externs de la caixa a la caixa.

 • Col.locació de la placa a la caixa.

 • Conexionat intern de la placa amb els diferents components externs a la placa que faran funcionar el montatge.

 • Segona proba del montatge per verificar que seguieix funcinant i que no s'ha te cap contacte malament i que les conexions internes estan ben fetes.

 • Una vegada veiem que toto funciona be regulem el potenciometre al nostre gust, segons el temps que vulquem que la alarma estigui activa.

 • Tanquem la caixa i Coloquem la caixa i els diferents dispositius que activen la alarma, al lloc que desitjem i tindrem la porta o finistre vigilada tot el dia.

 • Esquema de la caixa:

  Alarma per portes o finestres

  Característiques tècniques:

  Tensió de alimentació: 12 VDC

  Consum: Segons el zumbador

  Temps de activació: Ajustable

  Mínim: 5 segons

  Màxim: 2 minuts

  Alarma per portes o finestres

  1
  Descargar
  Enviado por:Ship
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar