Filosofía y Ciencia


Filósofos


BENTHAM

NOM: Jeremy Bentham

DATA: Londres, 1748-1832

ORIGEN: Gran Bretanya

CONTEMPORANI DE:

Kant 1724-1804

J.S Mill 186-1873

FETS HISTÒRICS:

*1790 Es vota la constitució civil del clero

*1790 El compte Floridablanca dicta una ordre prohibint els diaris privats

*1792 S'executa un dels 300 sacerdotsque no van voler prestar jurament a la constitució.

*1792 França delcara la guerra a Austria

IDEES:

L'utilitarista, manté que les persones busquen el plaer i fugen del dolor.

Aquesta ética també pot anomenar-se consequencionalista per la qual cosa el que s'ha d'avaluar són les consequències d'una acció.

L'individualisme no deixa de banda la repercusió que les nostres accions tenen en els altres i la consideració que el fer bones accions, el ser atruista reporta un benefici no solament a la persona qui rep sino també a qui dóna.

El reconeixement social, satisfacció, etc... resulta útil per a la felicictat del subjete.

La conducta moral té com a finalitat satisfer els desitjos de la majoria.

OBRES:

 • teoría de las penas i las recompensas

 • Deontología

 • Obres de temes molt diversos

DESCARTES

NOM: René Descartes

DATA: La Haya, 1596-Estocolm, 1650

ORIGEN: França

CONTEMPORANI DE:

Johannes Althusius

Tomaso Campanella

Francisco Suàrez

FETS HISTÒRICS:

*1603 Mort de Isabel I d'Anglaterra

*1605 Mor del zar Boris Sonudov

*1612 es crea la diocesis a Mozambique

*1614 Les tropes sueques ataquen Moscou

*1016 felip III designa al duc D'alburquerque virrei de Catalunya

IDEES:

La filosofia serà de les primeres causes de la realitat i haurà de partir de principis evidents i estrictament racionals, és a dir, l'experiència no és font d'un coneixement cert.

El model per arribasr a la veritat és matemàtic.

La filosofia ha d'oferir un sistema indubtable de veritats.

Les idees que els homes descobreixen per mitjà de la raó no provenen de l'exterior sino que ja estàn posades per Déu, i que es manifesten gracies a un esforç intel.lectual que revela aquestes idees innates.

OBRES:

 • *Normes per a la direcció del esperit (1701)

 • *Principis de la filosofia (1644)

 • *Assajos filosòfics

EPICUR

NOM: Epicur

DATA: Aenes, 341-270 aC

ORIGEN: Grècia

CONTEMPORANI DE:

Fenócrates

FETS HISTÒRICS:

*275 Mor el pensador grec Pirrón

*275 El rei de l'estat grec de Pirró es derrotat pels romans

*304 Finalitza la segons guerra entre samnites i romans

IDEES:

Lluny de ser hedonista, Epicur dóna la prudència un paper decisiu per poder arribar a aconseguir la ataraxia (plaer que despés no comporti dolor) i prohibeix tota obstentació de l'individu el qual ha de replegar-se sobre si mateix per mantenir-se lliure en el seu interior.

El pensament fa de les sensacions el criteri del coeixement i de la moral i dels plaers el principi de la felicitat amb la condició de no perdre el domini racional sobre ells.

OBRES:

FREUD

NOM: Sigmund Freud

DATA: Freiberg, 1856-Londres, 1939

ORIGEN: Psiquiatra austríac d'origen jueu

CONTEMPORANI DE:

J. Breuer

FETS HISTÒRICS:

*1901 Mor la reina victoria d'Anglaterra

*1937 Hitler i Mussolini es retiren al comité de no intervenció

*1936 Alcalà zamora president

*1936 Guerra civil espanyola

*1938 Neix a Roma Joan carles de Borbó

IDEES:

Va aportar a la psicologia moderna el concepte d'inconcient; aquell entremat de comportaments humans que es produeixen sense motiu.

Aprofundir en els motius inconcients implicaria conèixer la nostra ment de forma directe sense l'ocultació que comporta una conciència que oblida i s'enganya.

Substituïm les nostres percepcions externes per símbolsm conceptes, idees abstractes.

Podem anar més enllà del present.

En memòria dòna significat al temps de la nostra vida, la paraula pot suplir la realitat immediata de la conciència directe.

OBRES:

 • *Mès enllà del principi del plaer (1920)

 • *El jo i el elló (1923)

 • *Tòtem y tabú (1912)

 • *Psicopatología de la vida quotidiana (1901)

KANT

NOM: Immanuel Kant

DATA: Königsberg, 1724-1804

ORIGEN: Alemanya

CONTEMPORANI DE:

Bentham

Thommas Reid

FETS HISTÒRICS:

*1786 Mor Federico II, rei de Prúsia

*1788 Mor el re Carles III d'Espanya

*1789 El rei Lluís XVI de França es veu obligat a convocar els Estats Generals

IDEES:

La filosofia no pot pretendre ser la única ciència que tracti dels conceptes de la raó.

Una de les seves frases és: Mo és pot ensenyar filosofia, sinó a filosofar.

Kant considerava important l'experiència com a element primordial del coneixement.

Les condicions de la sensibilitat són les formes a priori (anteriors a l'experiència) de l'espai i del temps.

El subjecte de l'ésser humà, en la seva interioritat, en les capacitats mentals resideix el tipus de coneixement que poseïm.

Propaga una ética autònoma i formal basada en imperatius categòrics.

Les accions han de perseguir la universalitat.

OBRES:

 • *Crítica de la raó pura (1781)

 • *Projecte per una pau perpetua (1795)

 • *Antropología (1789)

PLATÓ

NOM: Plató

DATA: Aenes, 427-347 aC

ORIGEN: Grècia

CONTEMPORANI DE:

Sócratesi

Aristótil

FETS HISTÒRICS:

*386 S'estableix la pau d'Antàlcidas

*384 Naixement d'Aristòtil

*377 Es produeix un trencament entre Atenes i Esparta

*382 Esparta i orint es declaren en guerra

IDEES:

Va continuar les relfexions de Sòcrates, ja que va creure en l'existència de valors objectius, que han de ser conneguts pel subjecte en un procés dialèctic.

Seguint les creençes socràtiques de la immortalitat de l'ànima i la seva reencarnació, va creure que l'ànima ha de purificar-se fins a aconseguir un total alliberament de la condició corporal.

La trancendència és el model etern del bé, que l'home ha d'esforçar-se al traslladar al món immediatament de la natura

OBRES:

 • El banquete

 • Fredón

 • El timeó

 • Paraménides

SÓCRATES

NOM: Sócrates

DATA: Alopeke, Àtics, 470-Atenes 399 aC

ORIGEN: Grècia

CONTEMPORANI DE:

Pitàgores 480-410 aC

Plató 427-347 aC

Aristòtil 384-322 aC

FETS HISTÒRICS:

*460 Finalitza la construcció del temple del Déu Apolo

*451 S'estableix una tregua entre Atenes i Esparta que dura 5 anys

*444 El poble d'Israel accepta solemnement com a norma religiosa de la Torà

*450 Mor el filósof grec Parmènides de Elea

*415 Mor el pensadort filòsof Damón

IDEES:

Ës considerat fundador de la filosofia moral o “axiologia”, tot i que no queda cap doctrina d'ell, si no és la del intelectualisme étic que posa a la seva boca Plató.

SE li acostumen a atribuïr la ironia i la “mayéutica” com a aspectes positius i negatius respectivament del seu métode de la busca de la veritat i les expresions del tipus conneixe't a tu mateix i només sé que no sé res.

Amb el predomini de les polis com a forma de vida, l'objecte de conneixement serà l'ésser humà, les seves accions, el medi social i les normes, la realitat ja no és quelcom extern a l'home, sinó que és també una realitat interna que el filòsof es pergunta per les seves condicions, la fidelitat i els valors.

La figura de Sócrates, serà fonamental per entendre el concepte de conciència moral.

OBRES:

No en queda cap d'escrita.

STUART MILL

NOM: Stuart Mill

DATA: Londres, 1806-Aviñon, 1873

ORIGEN: Gran Bretanya

CONTEMPORANI DE:

Kant

Bentham

FETS HISTÒRICS:

*1850 El Papa Pitus torna a Roma

*1850 S'estableix la Gerarquia Catòlica

*1851 Les escoles jueves són acceptades a Gran Bretanya

*1852 Nova Constitució Francesa

*1854 França i Gran Bretanya declaren a Rusia la guerra

IDEES:

El Pragmastisme de Mill abirà més enllà de l'hedonisme i de l'individualisme de Bentham.

Mill mesura no solament la intensitat dels plaers sinò també la qualitat i posarà els plaersintelectuals i morals per sobre dels estrictament materials.

En tots els individus l'impuls directe de millorar el bé general es converteix en un dels motius habituals de l'acció i els sentiments quees connectin amb aquest impuls ocupin un lloc important i destacat en l'experiència sensible de tota persona.

El pragmatisme nega l'existència de valors i fins i tot de les normes objectives. La conducta moral té com a finalitat satisfer el màxim nombre de desitjos de la major part de les persones.

El fi últim de les accions ñes la utilitat i l'exit.

OBRES:

 • Utilitarisme: És l'única obra destacada referida a la moral, però té moltes altres obres sobre diversos temes.

ZENO

NOM: Zenó

DATA: 335-264 aC

ORIGEN: Grècia

CONTEMPORANI DE:

Crates

Epsilón

Jenocrates

Polemón

FETS HISTÒRICS:

*298 Comença la 3º guera entre romans i samnites

*270 Reggio és invadida pels romans

*314 Roma aconsegueix una victòria contra els samnitas

*320 Mor Aristòtil

IDEES:

És el generador de la doctrina estoica, parla sobre la ética.

Es basa en els principis de Soctrates.

L'únic bé és la virtut i el mal es vici.

OBRES:
Descargar
Enviado por:Flower
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar