Historia


Evolució econòmica i social del període d'entreguerres


EVOLUCIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL PERÏODE D'ENTREGUERRES

El fet econòmic més important de la primara meitat del s.XX va ser el crac del 29. Aquesta crisi no es va poder arreglar amb les mesures tradicionals, es va fer necessàri trobar altres formules.

LES REPERCUSIONS ECONÒMIQUES DE LA 1RA GUERRA MUNDIAL:

- Per Alemanya la perdua de molts territoris i la fallida del seu sistema monetari. Havia de apgar molts diners per indemnitzacions de guerra, i per això va patir una inflasió de preus.

- L'àntic imperi Austro-Hongarès tmb perdien territoris i perdues materials molt importants.

Els EEUU eren un dels paísos que més diners revien de tota aquesta situació, aquest fet fa que es converteixin en 1ra potència mundial d'aquesta manera es va crear una geran diferència entre EEUU i Europa.

L'EXPANSIÓ ECONÒMICA, L'AMÈRICA DELS FELIÇOS ANYS 20

El 40% de la producció industrial era dels EEUU i aquest tmb va començar a invertir molts diners a reu del món.

Elos canvis de la revolució industrial es van exal.lerar en aquell perïode.

- Es va incremnentar el consum enèrgetic del petroli i l'electricitat.

- Es consoliden sectors industrials: el quimic, l'automovilístic..

- Augment de la productivitat gràcias al sistema Taylor.

- Ús de publicitat i propaganda. El fet de que es poguesin comprar béns de consum, la classe obrera, (cotxe, rentadora..) era gràcies a prèstecs a terminis.

- Gràcies a la prosperitat de la població, la gent inverteix en borsa. Les accions d eles empreses van pujar de valor i hi havia gent que demanava prestecs al banc per poder comprar accions.

LA CRISIS DEL 29

CAUSES:

- Augment de la producció que va afectar sobretot als nous sectors (petroli, electricitat..). Però els sectors tradicionals es van estancar i van caure.

- El creixement de la producció era molt gran i la demanda era insuficcient x aquella producció que sestava donant. Això va suposar l'amenasa d'una crisis.

- Els pagesos amèricans van augmentatr els rendiments i la producció, esls stooks van augmentar i els preus van baixar.

- El poder adquisitiu de la població es va mantenir molt baix. Es manté un cert nombre de desocupassió i els saliaris no pugen com haurien de pujar. Aquestes classes han de recòrrer als crèdits.

- Els grans beneficis de les empreses af que augmentin exageradament les seves accións i s'inicia una `'febre compradora'' que feia elevar encara més el preu d'aquestes: especulació borsària.

Dijous negre: El dijosu 24 d'octubre de 1929 es va produïr un esdevall de ventes a cualsevol preu, que va afectar a mes de 13 millons de títols. La cotitzacions caigueren de forma vertiginosa i el pànic va arrassar a Wall Street. Van haver suicidis massius.

L'EXTENSIÓ DE LA CRISIS A NIVELL MUNDIAL

Les conexións que van existir entre le seconomes del món i la gran dependència que tenia Europa amb els EEUU va fer que s'extenguès la crisis mundialment.

- Ela bancs van ser els més afectats per la depresió ja que els EEUU aconsegueixen el capital d'aquests bancs.

- El comerç internacional pateix un descens.

- La producció industrial s'enfonsa, ja que no ven; cauen les ventes i els preus dels productes.

A EUROPA:

- A Alemanya i a Austria es on van afectar més la crisis degut que van tenir que tornar els prèstecs als EEUU i seguir pagant le sindemnitcions de guerra.

- A França: no va ser tant forta ja que no tenia un grau important d'industrialització i tenien una agricultura diversificada.

- A Gran Bretanya va ser el país que va tenir menys afectació perquè tenia grans reserves d'or, tot i així, es va veure obligada a treure elo patrò or i es devalua la lliure esterlina.

- La URSS: no av afectar la crisis econòmica degut al seu aïllament de règim comunista.

Els princiopals països on va afectar més van ser els que exportaven primeres matèries i aliments, pq ningú en comprava: sud-Amèrica i Àsia.

LA LLUITA CONTRA LA CRISIS

SEGONS LES TEORIES ECONÒMIQUES TRADICIONALS

Deien que desprès d'un perïode de crisis venia la recuperació.

- Augmenten els arangeles per protegir els mercats interiors.

- Reduieïxen els stooks per mantenir o pujar els preus.

- Devaluen la moneda per augmentar la competència dels productes.

- Els estats redueixen les seves despeses, fan menys inversions públiques i no es cobraràn les necesitats socials.

EL PENSAMENT DE KEYNES

Keynes replanteja tot el pensament econòmic, tot queda recollit en un llibre que s'anomena `' teoria general de l'ocupació, l'interès del diner'' (1936).

Segons Keynes la crisis es va produïr pq hi va haver una disminució de la demanda en un moment en que el mercat estava saturat.

Afirma que s'havia de lluitar a partir de:

- Estimular la demanda.

- Fer polítiques que ajudin l'augment de l'ocupació.

- Fer augmentar la capacitat adquisitiva de la classe obrera.

Per realitzara questes mides Keynes va demanar la intervensió de l'Estat, com única forma de potenciar l'inversió pública i realitzar obres públiques.

Només amb l'intervensió de l'Estat es pot dinamitzar i aconseguir la plena ocupació.

EL NEW DEAL DEL PRESIDENT ROSEVELT

L'any 33 Rosevelt arriba al poder dels EEUU i inicia una nova política econòmica anomenada New Deal que es basa en les teories econòmiques de Keynes.
Descargar
Enviado por:Gigi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar