Ecología y Medio Ambiente


L'energia mareomotriu


Energia Mareomotriu

Gratuïta, neta i inesgotable, així és la font de l'energia mareomotriu. Només hi ha un país i un ex país que tenen experiència pràctica de les centrals elèctriques, que són: França i la ex Unió Soviètica

A partir de l'any 1973, quan el mon va començar a sobrepassar el límit dels combustibles convencionals no renovables, es van estudiar molt més a fons les energies renovables no convencionals, com per exemple la solar, la eòlica, la geotèrmica, la mareomotriu, etc.

Hi ha 14 fonts noves i renovables que els organismes especialitzats de les Nacions Unides, una d'elles és la mareomotriu. Aquesta, està disponible a qualsevol clima i època de l'any.

Es poden identificar les marees com la variació del nivell marítim. Aquesta característica es pot observar en un centenar de costes.

'L\'energia mareomotriu'
La tècnica que s'utilitza habitualment és intentar dirigir l'aigua de la marea a una riba, i mentrestant fer funcionar les turbines d'una central elèctrica. Quan reculen les aigües, també es genera electricitat. Les àrees més prometedores són:

-La part de la Badia de Funday, Canadà.
 -Les Badies de Cobscook i Passamaquoddy, Estats Units.
 -Chansy, França.
 -El Golf de Mezen, a la ex Unió Soviètica.
 -L'estuari del riu Servern, Anglaterra.
 -La riba de Walcott, Austria.
 -San José, a la costa patagònica Argentina.
 -Onchón, a Corea del Sud.

La primera central mareomotriu que es va construir, fou la de Rance, a França, que va estar funcionant gairebé 20 anys des del 1967. Consistia en una presa de 720 metres d'allargada, que formava una conca de 22 Km2. Posseïa una resclosa per la navegació i una central amb 24 turbines de bulb i sis alleugeradors, i produïa 2440 MW. Segons els tècnics-econòmics, funcionava satisfactòriament, i proporcionà moltes dades i experiències per projectes futurs.

Projecte Kislogubskaya, de Rússia. Estava ubicadaal mar de Barentz, tenia una capacitat de 400 KW, va ser la seogna d'aquessta classe al mon. Es va utilitzar un mètoda que ja s'havia fet servir a Rance: cada mòdul de la casa de màquines, inclosos els trubogeneradors, es van fabricar a terra i se la van emportar flotant fins el lloc escollit i es van enfonsar al llit prèviament triat i preparat. Començà funcionar al 1968, la seva electricitat es transmetia a tota la xarxa nacional.

Aquesta energia, té moltíssims avantatges: no requereix combustible, no contamina l'atmosfera i la seva vida útil es calcula en un segle. Però també hi ha desavantatges, el seu cost inicial per KW de capacitat instal·lada és força elevat.

Per això, crec que podria ser molt interessant estudiar aquestes energies i també d'altres de renovables no convencionals, per assegurar un futur millor.

Característiques de l'energia mareomotriu

El que sembla, en teoria, molt simple és l'explotació de l'energia potencial que correspon a la sobreelevació del nivell marítim: es construeix una resclosa tancant una badia, estuari o golf apartant-lo del mar exteriror, s'hi col·loquen els equips adequats (turbines, generadors, escluses) i seguidamen t, s'aprofita el desnivell que es poruduirà com a conseqüència de la marea, es genera energia entre l'embassamnet i el mar exterior.

Una de les conseqüènciers, però, és que és molt limitada; la potència relaxada per les marees de la Terra és de l'ordre de 3 TW, dels quals només es perd un terç en marees litorals.

Un dels majors inconvenient en la utilització, surgeix a causa de les característiques inseparables al fenomen marítim. Com que el nivell del mar vaira, si no es prenen les precaucions necessàries, la caiguda disponible varien de la mateixa forma, i per tant s'anul·len dos cops per dia.

Futur de l'energia mareomotriu

Els causants que empetiteixen cada cop més els costos de generació mareomotriu i els de les fonts convencionals d'energia són: els avenços de la tècnica, el creixement accelerat de la demanda energètica mundial i l'increment en el preu dels combustible. Així ho veuen països com Canadà o Anglaterra,.

L'avantatge més important de les centrals mareomotrius és que posseeixen totes les principals característiques de les centrals hidroelèctriques convencionals, permetent respondre de forma ràpida i eficient a les fluctuacions de carregada del sistema interconectat, creant una energia no contaminada, sense variacions estacionals o anuals, amb un baix cost i amb una vida útil pràcticament il·limitada.

http://www.sunion.net/professors/jmarin/mareomotriu.html
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar