Literatura


El Llibre de les bèsties; Ramón Llull


Qüestionari

Capítol 1: De l'elecció del rei

1) Quin animal s'oposa a l'elecció del Lleó com a rei?
El Bou

2) Quinestres condicions ha de tenir un rei segons el Bou?
Que sigui gran, humil i que no faci mal a la seva gent.

3) A quin animal proposa el Bou que anomenin rei? Per quins motius?
Al caball perquè és una bèstia gran, bella i humil; és una bèstia lleugera i no té un semblant orgullos, ni menja carn.

4) Qui s'oposa al Bou? Qui hi està d'acord?
El Cervo, el Cabirol, el Moltó i totes les bèsties que viuen en l'herba hi estaven d'acord, però el qui s'oposa es Na Renard (la guineu)

5) Que argumenta Na Renard per defensar la candidatura del Lleó?
Que quan Déu creà el món, no el creà amb la intenció que l'home fos conegut i estimat, sino per tal que ell fos estimat i conegut per l'home; i segons aquesta intenció, Déu volgué que l'home fos servit per les bèsties, encara que visqui de carn i d'herbes.

6) Quin exemple posa Na Renard, la guineu, per convencer les bèsties que botin al Lleó?
Que Déu quan creà el món, no el creà amb la intenció que l'home fos conegu i estimat, sino per tal que ell fos estimat i conegut per l'home.

7) Quan finament el Lleó és escollit rei, que s'esdevé, un dia que s'ha reunit a la Cort Reial?
El Lleó envià a buscar un vedell (fill del Bou) i un pollí (fill del Cavall) perque d'allà podrien menjar abundosament i se'ls van menjar.

8) Quina és la reacció del Bou i del Cavall?
S'enotjaren molt. Tots se'n anaren a l'home per tal de servir-lo i que els vengués del falliment que el seu senyor havia fet contra ells.

9) Que s'expliquen el Cavall i el Bou, cuan es retroben?
El Cavall sigué que vivia molt mortificat servint al seu senyor, perque cada dia el cavalcava, i el feia correr amunt i avall, estava pres nit i dia. Volia fugir de la servitud del seu senyor i hauría tornat a gust a estar sotmès al Lleó.
El Bou digué que ell patia molt llaurant cada dia; i que el senyor no li deixava menjar del blat que donava la terra que llaurava sinó que, quan deixava l'arada i estava ecansat, havia d'anar a l'herba que ja havien menjat les ovelles i les cabres mentres llaurava.

10) Què li aconsella el Caball al Bou?
El Caball li aconsella que fuigís i que se'n tornés a la seva terra, perquè més valia estar en perill de mort i amb dificultats però sense treballar i entre els seus semblants, que no amb un senyor ingrat.

Capítol 2: Del consell del rei

1) Perquè es diu que és perillós i de gran l'ofici del rei?

Es diu que és perillós, perquè pels pecats del rei s'esdevé que Déu envia moltes vegades fam, malalties, mort i guerres a la terra; i el mateix fa pel pecat del poble.
Es de gran l'ofici perquè ha de gobernar-se a ell mateix i al poble.

2) Què demana el rei?

Que el donin concellers que l'ajudin i l'aconsellin per poder aconseguir la salvació. I prega que siguin homes savis i lleials, dignes de ser consellers i d'estar en companya seva.

3) Qui són els consellers escollits?

L'Ós, el Lleopard, el Linx, la Serp I el Llop.

4) Hi está d'acord, Na Renard? Quin exemple posa?

No, en Na Renard no está d'acord i va posar l'exemple que a l'Evangeli Jesucrist, és el rei del cel i de la terra i volgué tenir amistat i companyia d'homes simples i humils, i per aixó elegí els apòstols que eren homes simples i pobres per significar que en la seva virtud els exalcés i que ells fossin més humils.

5) Algunes bèsties proposen Na Renard com a conseller, és aceptada aquesta proposta? Perquè?

No, perquè no fes saber a l'Elefant i a les bèsties hervívores els plans del rei i dels seus companys carnívors.

Capítol 3: De la traició de Na Renard ordí contra el rei

1) Perquè segons Na Renard i la Serp i el Gall no defensaran els drets dels animals que mengen herba? Quin exemple posa?

Na Renard posa l'exemple de que; en una terra s'esdevingué que un cristià tenia un Sarriá del qual es fiava molt i el qual feia molta satisfacció; el Sarriá, com que era contrari a ell per religió, no li podia tenir bona voluntat, sinó que pensava sempre com matar-lo.

2) Perquè está preocupat l'Elefant? Quin exemple explica a Na Renard?

L'elefant quedà molt preocupat per les paraules de Na Renard, i el considerà llargament el dany que els podia venir que Na Renard no el trais, ja que per natura havia d'estimar més les bèsties que vivien de carn que no els que vivien d'herva.
L'exemple que explica l'Elefant a Nar Renard tracta d'un milà que portava una rata, i un ermità pregà a Déu que aquella rata li caigués a la falda i que es convertís en una doncella. Déu el va fer cas i li dongué la doncella. L'ermità li proposà diferents marits pero ella no aceptà cap de les propostes, només volia un marit rat.

3) L'elefant dubte que Na Renard pogui fer que el rei mori... Na Renard li respon amb un exemple, quin?

Li respon amb l'exemple el rei que tenia un fill etc.
L'exemple de la llebre que aconsegueix matar al lleó Na Renard intenta aconseguir que el Lleó deixi de regnar i pugui regnar l'Elefant.

Capítol 4: De com Na Renard fou porter del rei

1) Quina càrrecs es donen al Gat i al Gos? Perquè?

El Gat fos el cambrer (majordom) i el Gos el porter. Perquè el Gat s'assembla al rei, perque es mengen les rates i el Gos perquè bordava fort i se sentia de lluny.

2) Na Renard va a parlar amb el Bou. Què li diu que faci?

Que visqui a prop d'un prat, i que fes tres bramuts durant el dia i tres durant la nit.

3) En sentir els bramuts del Bou el rei s'espanta; què fa llavors Na Renard?

Na Renard s'hi acosta, com si no tingués cap mena de por. Es fa el feixenda

4) Expliqueu breument l'exemple del Corp, què significa?

El Corp està enotjat amb la Serp perquè es menja els seus ous, i es fa una aliança amb l'home, perquè com que ell mateix no pot matar a la Serp, doncs la mata l'home gràcies a l'astúcia del Corp.

5) Expliqueu l'exemple de l'Agró i el seu significat.

L'Agró diu als peixos que vindran uns pescadors i els pescaran a tots. Els peixos queden espantats i l'Agró els hi diu que coneix un llac i que els pot dur cap a allà. Però els enganya.

6) El Lleó sent temor de l'home, pel que a explicat el Bou, què li aconsella Na Renard al rei?

Que envii missatgers i li porti regals

7) Qui seran finament els missatgers del rei?

El Linx i el Lleopard

Capítol V: Dels missatgers que el Lleó envià al rei dels homes

1) Situeu el fragment dins de la trama del capítol:

- On es troben el Linx i el Lleopard?


En una ciutat per poder parlar amb el rei


- D'on vénen?
El Linx i el Lleopard hagueren partit de la cort i anaren llargament per moltes terres i deverses fins arribar a una ciutat on el rei tenia gran parlament.

- Qui els ha enunciat?
El Lleó

- Què els ha pasat des de que han sortit?
A l'entrada d'aquella ciutat hi havia prostitutes que en presencia dels missatgers pecaven amb els homes.
Després entraren a l'hostal i anaren a visitar al rei amb els regals que portaven.
Els missatgers estigueren molts dies en aquella ciutat abans de poder parlar amb el rei, perque aquell rei tenia per costum no deixar-se veure sinó molt rarament, i per sognificar noblesa es feia pregar molt.
Un cop arribaren a presencia del rei li donaren els regals que el Lleó li trametia, i una carta de part del seu senyor


2) En aquesta escena apareixen molts personatges, feu-ne les relacions conservant l'ordre d'aparició i digueu quina admosfera crea cada un amb la seva intervenció.

Rei i la Reina: reien i es complaïen del que feien els joglars
Joglars: Anaven cantant I tocant instruments per la sala, amunt I avall I feien cants dehonestos I contraris a la bona educació.

Ramón Llull: admiració i atenció sobre el que diu

Escuder: S'agenollá davant del rei i li pregà que li donés un ofici a la seva cort

Veguer: presentà un home que havia mort un cavaller molt ijustament

Capítol 6: Del combat del Llopard i el Linx

1) Com aconsegueix Na Renard que el Lleó la faci del seu consell?
Demanant-li protecció

2) Amb qui està disposat a combatre el Leopard?
Acusa al rei de traidor. Està disposat a combatre amb el Linx. I Vo, raptar a qualsevol que volgui defensar al Lleó.

3) Quina és la concepció medieval d'aquest tipus de combat?
Qui tenia la raó Déu l'ajudava

4) Quin significat té la panyora que el Lleopard dóna al rei?
El desafia, Es la garantia

5) Qui i perquè accepta en nom del rei, la batalla?
El Linx, per ajudar al rei

6) De què parlen la Serpent i el Gall abans de la batalla? Quin sentiment causa en els combatents aquesta conversa?
Tot el que lluita en falsetat lluita contra Déu

Continuació del qüestionari del capítol 6

7) De quina manera aconsegueix Na Renard defensar-se de l'Ós, del Llop i de la Serpent? De quin argument se serveix?

La Serpent de missatgera i l'Ós i el Llop com a presents. Si al rei dels homes necesita el millor ós i el millor Llop, els millors, son els concellers del rei.

8) A qui atribueix la Serp la causa de tots els mals de la cort? Amb quin exemple ho explica?

A Na Renard i al Bou, L'exemple d'una guineu que troba una freixura en un prat.

9) Arriba el moment que Na Renard decideix desfer-se del Bou. Explica que ho motiva i de quina manera concep procuren la mort del Bou

Na Renard veu al Bou que s'ha convertit en un obstacle per a ell. El Lleó i la seva cort están morts de gana perque era un dia molt fred. Na Renard diu que el corp s'ofereix i diu que no i així amb diferents animals fins que el Llop digué que anava ell i així mata al Bou.


Capítol 7: De la mort de Na Renard

1) Na Renard vol que l'Elefant sigui rei abans que torni la Serpent, L'Elefant, per la seva banda, vol tenir testimonis del parte per li proposa Na Renard. Expliqueu les raons de cadascun.

Vol que torni la Serpent perquè es astuta com ella perquè sino Na Renard el podría enganyar. L'Elefant no s'en refia de Na Renard.

2) Quins són els plans de Na Renard sobre la mort del Lleó? Què succeeix realment?

Posa en contra al Lleó i el Senglar perquè es barallin i el Lleó va matar al Lleopard. Quan el Senglar estigui mort estará cansat i el podrán matar facilment, i ell podrá ser rei. Qel que pasa es que l'Elefant no está disposat a col.laborar amb Na Renard i els plans no es poden dur a terme.

3) Les circumstàncies per les quals a de morir el Lleó segons els plans de Na Renard ¿recorden d'alguna la mort del Lleopard?

Es perque és un pla semblant, és la mateixa tècnica

4) Expliqueu el significat del refrany que diu l'Elefant “En poc anap no pot molt vi caber” i relacioneu-lo amb la versió que l'autor té de la societat.

No confien en persones que no son d'origen noble perquè si son de baix estament poden traicionar a tothom que hi confii en ell.
Descargar
Enviado por:Albetah
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar