Historia


Edad Moderna


Edat ModernaPeriode de la historia europea que va de 1492 Amèrica a 1789 rev. fran

CANVIS

  • Ampliació de l'espai geogràfic

  • Avenç de les idees científiques i sobre l'univers, també invenció de la impremta

  • Una manera diferent d'entendre el monantropocentrisme

  • Divisió religiosa d'Europa per les idees i protestes de Martí Luter

CONTINUÏTAT

  • La major part de la gent vivia i treballava al camp

  • Les maneres de treballar la terra i la tecnologia agrària

  • Les fams i les caresties periòdiques per manca d'aliments

  • La pervivència del feudalisme

PORTUGAL: capdavanter dels descobriments

Enric de Portugal, el Navegant, havia creat una escola naval a Sagres.

Al 1432 els portuguesos ja havien descobert i ocupat les illes Açores i Madeira.

Bartolomeu Diasal 1487 va arribar al cap de Bona Esperança.

Vasco da Gamaal 1498 va arribar a Calicut, a l'Índia, una nova ruta quedava oberta

Cristòfor Colom volia anar a l'Índia sense passar per Àfrica, sinó navegant cap al oest.

Els reis de Portugal no li van fer cas. En canvi els reis de Castella si li van fer cas però fins al 1492 la seva empresa no va ser acceptada.

El 3 d'agost de 1492 van sortir del port de Palos de Moguer, el 12 d'octubre de 1492 van arribar a l'illa de Guanahaní.

Tractat de Tordesillas 1494la línia situada al meridià 46º oest dividiria territori espanyol al est i territori portuguès al oest.

Espanya i Portugal es van llançar a la conquesta i la colonització d'Amèrica igual que Anglaterra i França que es van centrar en l'Amèrica del Nord.

Fernando de MagallanesEstret de magallanes al sud d'america del sud

causa econòmica: Durant l'època medieval el comerç més rendible era el que es feia am Orient. Tots els productes arribaven a Venècia on es distribuïen per tot el continent europeu. Aquest comerç va entrar en crisis quan els turcs van conquerir Constantinoble (1453) el comerç amb Orient era casi impossible ja que els turcs feien pagar un elevat preu per passar per les seves terres i Corsaris pagats pel rei turc saquejaven els comerciants i es quedaven tot el que havien portat de l'Orient. Per això buscaven rutes marítimes per anar a les Índies sense passar per territori turc.

Causa cultural: impacte provocat en la imaginació i la mentalitat d'alguns europeus per les aventures de coneguts viatgers a l'Orient com Marco Polo que va descriure Xina i Japó en el seu Llibre de les meravelles del món.

Causa ideològica: L'antropocentrisme del aventurer.

Causa Religiosa: Desig de convertir infidels a la religió cristiana

Causa Política: El regne que trobi la ruta a l'India sense passar per els turcs tindrà molt més poder que els altres regnes, per això als reis els interessava que aventurers anessin a proposar nous viatges.

Causa tecnològica: Avenços científics i tecnològics, els vaixells es van perfeccionar molt. Les naus i les caravel·les més estables, altes i ràpides van substituir les galeres i les coques medievals. També van tenir molta utilitat els nous instruments de precisió i d'orientacio com la brúixola, juntament amb els progressos de la cartografia.

Conseqüències politiques

-Castella va adjudicar-se un gran poder al ser els descobridors d'america perquè van trobar la ruta amb un nou continent.

-Formació de colònies espanyoles, portugueses, franceses i angleses.

Conseqüències econòmiques:

-La incorporació del territori americà als circuits econòmics europeus.

-Gran augment del comerç.

-Crisis dels ports Mediterranis

-Expansió dels ports Atlàntics com Sevilla, Lisboa, Londres i Anvers.

-Enriquiment de la burgesia comercial de les ciutats atlàntiques.

-Nous descobriments com: or i plata, blat de moro, patata i tabac i cafè, canya de sucre i el cànem.

Conseqüències socials

-La possibilitat de la població europea tingues una sortida diferent a la fam i la mort, l'emigració. Un europeu que a Europa no te res, a Amèrica pot ser un governador ????

-L'efecte negatiu que tingué per la població indígena la topada amb els europeus

-Transmissió de noves malalties contra les quals no estaven immunitzats

-Duresa dels treballs als que eren sotmesos.

-Gran mortaldat entre els indígenes.

-Indígens van ser substituïts per esclaus negres portats de l'Àfrica occidental

-Els europeus van difondre i imposar la seva cultura i van anihilar les valuoses aportacions de les civilitzacions anteriors al descobriment, anomenades precolombines.

La impremta, la pólvora i la brúixolainvents de l'edat moderna

GeocentrismeTeoria segons la qual la Terra estava situada al centre de l'univers

Ptolomeu. La Terra es el centre de l'univers i està envoltada per els altres planetes i astres.

Copèrnic: El Sol és el centre de l'univers i que la terra té un moviment de rotació diari i un altre de translació anual al voltant del Sol.

Kepler. Lleis dels moviments dels planetes. L'orbita de cada planeta es una el·lipse

Galilei: inventor del telescopi, confirmar la teoria heliocentrica, tingué conflictes per la seva defensa d'aquesta teoria i a fi d'evitar la mort va reconeixer els seus “errors”

Teocèntric: “theos” deu i centre, tot allò que esta centrat en Déu

Antropocèntric: “ánthropos” home i centre, tot allò que esta centrat en els èssers humans

Reforma protestant:Moviment de ruptura de la unitat del cristianisme al segle XVI a Europa occidental i que va dividir els cristians en catòlics i protestants

Causes llunyanes que van provocar la protesta de Martí Luter.

-Durant l'Edat Moderna els europeus tenien inquietuds sobre la mort i especialment sobre la salvació de la seva ànima. Per això l'esglèsia es va inventar una estafa per a que els cristians compressin unes indulgències les quals eren un document que t'acreditava que havies pagat tants diners a l'esglèsia i podies confessarte abans d'anar al cel. També els papes i el bisbat es van envoltar de luxe i vivien amb una moral relaxada, tenien fills i amants, es preocupaven mes de temes polítics i militars que no pas de la religió. Molts bisbes i abats no residien a la seva diòcesis pero si en cobraven les rendes. A causa d'aquest ambien sorgien veus que demanaven reformes, sovint eren veus d'humanistes ja que ells llegien la bíblia en llatí, la autèntica, hi descobriren un esperit i un comportament mes digne i diferent a la manera de viure els clergues.

Causa immediata que va provocar la protesta de Martí Luter

-La venda d'indulgències que es feia a Alemanya. Lleó X va demanar diners als banquers Fugger perquè necessitava diners per construir la Basílica de Sant Pere i a canvi als Fugger els donave tota la recaptació d'indulgències a Alemanya. Martí Luter, que era monjo i professor de teologia, va escriure un document “les 95 tesis” protestant contra la venda d'indulgències. A Luter el van expulsar de l'Esglèsia, fet que provocà que molts catòlics el seguissin i van formar el protestantisme.

Religió Protestant; Característiques

-Retorn al pensament de Jesucrist i al missatge autènticlectura lliure de la Bíblia

-Missatge d'igualtat, tots som germans

-Traducció de la bíblia a alemany

-Nomes la fe podia salvar el creient de les penes de l'infern, NO les indulgències, els sagraments i les accions del clergue

-No feien falta tants clergues, monjos, bisbes ni convents ni monestirs..

-No es devia la obediència al Papa. A causa d'això molts governants d'Europa es van fer protestants per no obeir al emperador i tenir molta mes independència.

-Dues separacions mes importants, Joan Calví a Suïssa i el trencament de Anglaterra amb l'esglèsia en tems del rei Enric VIII perquè el Papa no li va concedir la nul·litat del matrimoni amb la seva primera esposa. El rei anglès es el cap en comtes del Papa

Contrareforma Catòlica

-Necessitat de promoure un moviment contrari a la ReformaIgnasi de Loiola

-Orde dels Jesuïtes, l'obediència del Papa era un dels seus preceptes fonamentals.

Concili de Trento1545, revisar i aclarir les afirmacions de la doctrina de l'Esglèsia. Els dogmes van quedar formulats de manera que no admetessin discussió. Els vicis del clergue van ser eradicats, això reforçava l'autoritat papal.

Humanistes: escriptors i savis que buscaven un millor reconeixement de la naturalesa i la persona humana en l'època moderna.

Renaixement: Estil artístic que es va desenvolupar a Itàlia durant el segle XV i a la resta d'Europa durant el segle XVI , creien que l'art mes bell era l'art antic, grecoromà.

Arquitectura renaixentista

-Elements formals clàssics (arquitrabat, columnes dòriques, volta de mig canó...)

-Racionalització del espai, aplicació a l'arquitectura les matemàtiques i formes geometriques bàsiques (cercle quadrat, esfera, cub)

- Filippo Brunelleschi (basilica Sn Lorenzo) Andrea Palladio (la Rotonda)

Escultura renaixentista

-Preferancia del marbre i el bronze

-Figures exemptes, que es puguin veure desde tots els angles.

-Interès per les proporcions

-Figura humana com a tema fonamental

-Recuperació del cos nu com a model estètic de bellesa

-Elegància de l'actitud, l'expressió serena i l'equilibri entre moviment i repòs.

-Donatello(David), Miquel Àngel ( Bacus), Cellini ( Perseu)

Pintura renaixentista

-Imitació de la realitat tal com es veu, idealitzant la natura i els personatges.

-Utilització perfecta de la perspectiva.

-Preferència per la tècnica de l'oli sobre llenç

-Naturalitat en la composició

-Tractament humà dels temes religiosos i l'aparició de nous temes, mitològic

-Elegància de les actituds, l'expressió serena dels personatges i l'equilibri entre moviment i repòs.

-Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Veronese.
Descargar
Enviado por:AdRià Rauret
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar