Matemáticas


Ecuaciones primer grado


Problemes que es resolen mitjançant equacions de primer grau

 • A 2n d'ESO hi ha 13 noies més que nois. Si en total hi ha 83 alumnes, quantes noies hi ha?

 • En un ball hi ha 5 noies més que nois. Si en total a la pista hi ha 77 persones, quants són nois i quantes són noies?

 • El perímetre d'un quadrat després d'augmentar 5 cm el costat és 168 cm. Quina és la mida del costat del quadrat inicial?

 • En un rectangle, un costat és quatre vegades més gran que l'altre, i el perímetre és 100 cm. Calcula les longituds de cada costat.

 • La base d'un rectangle és el doble que l'altura, i el seu perímetre és 78 cm. Quines són les dimensions del rectangle?

 • El perímetre d'un rectangle és 26 cm. Si la base mesura 3 cm més que l'altura, quines són les dimensions del rectangle?

 • Hem de repartir 152 adhesius entre tres nens, de manera que el segon en tingui 8 més que el primer i que el tercer en tingui 16 més que el segon. Com ho farem?

 • Per comprar 7 discos compactes em falten 12 €, però si només compro 5, em sobren 18 €. Si tots els compactes valen igual, quant en val un?

 • La meitat dels conills d'una gàbia sumen 36 potes. Quants conills hi ha?

 • Descompon 60 en dues parts de tal manera que el triple de la primera més el doble de la segona sumi 152.

 • Troba tres nombres consecutius tals, que restant el doble del més gran del triple de la suma dels dos s'obtingui el nombre 527.

 • Busca dos nombres que sumen 110, sabent que la seva diferència és de 36 unitats.

 • Una prova consta de 20 qüestions. Per cada qüestió contestada correctament, un alumne guanya 3 punts; però per cada qüestió contestada malament o no contestada, en perd 2. Si al final de la prova un alumne va aconseguir 30 punts, quantes qüestions va contestar correctament?

 • Tinc 12 monedes, unes de 5 euros i altres de 2 euros. Quantes monedes tinc de cada si sumen un total de 51 euros?

 • Un dromedari té un gep, i un camell en té dos. En un ramat de camells i dromedaris hem comptat 86 caps i 148 geps. Quants camells hi ha? I quants dromedaris?

 • Dos nombres sumen 70. Si dividim el més gran entre 10 i el més petit entre 3 i sumem els resultats, dóna 14. Esbrina quins són aquests nombres.

 • Reparteix 600 euros entre dues persones de manera que a una hi correspongui els 2/3 del que li correspon a l'altra.
 • Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar