Sociología y Trabajo Social


Economia del Mercat


L'Economia del Mercat

El sistema económic predominant en el món de hui es l'economia del mercat

La idea fonamental de l'economia del mercat és nomes amb el lliure joc de l'oferta i la demanda s'assoleixen als preus justos que permeten a les persones satisfer un nombre més gran de necessitats.

Funcionament del mercat.

El mercat es el lloc on es compren i es venen bens o serveis.

El mercat coincideixen amb els venedors, que son el que pretenen tenir el benefici mes gran dels productes que venen, i els compradors, que son els que compren els productes que li propossa el venedor.

Dins del funcionament del mercat esta els preus, que depén de la quantitat de productes i de compradors, es a dir, que si hi ha molts compradors que volen un mateix producte, el preu del producte puja, i si hia pocs compradors que compren el mateix producte, aquest baixa el preu.

La llei de l'oferta i la demanda.

Es la que permet fixar el preu de les mercaderies de manera satisfactoria

La publicitat.

Una altra idea fonamental de l'economia del mercat i dels preus es la publicitat.

La publicitat és una activitat comunicativa encaminada a aconseguir uns objectius dintre de la comercialització, procés de posar un producte en venda utilitzant el màrqueting, tècnica de conèixer el mercat, i així mitjançant canals de difusió, difondre missatges de promoció del producte a comercialitzar.

Milers de Milions de Dolars.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar