Economía


Creación de empresas


El nostre negoci consta de un Bar-Pub en que s'obrirà a partir de la tarda fins l'hora concertada per la llei. Durant la tarda estarà obert per tot tipus de gent de totes les edats ja que serà un bar, en canvi, per la nit passarà a ser un Pub on només podran accedir les persones a partir de 18 anys.

Al horari de tarda es vendran tot tipus de menjars i begudes propies d'un bar i durant la nit es retiraran els objectes propis d'un bar hi haurà un ambient mes íntim amb musica propia d'un Pub on només es vendran refrescos, begudes alcohòliques i patates de bossa.

El local estarà situat a Vilassar de Mar ja que nomes hi ha un local d'aquest tipus i la competència es petita.

Les matèries primeres que utilitzarem son el local, les begudes, el cafè, els aliments, i altres imprevisibles. El cost dependrà del preu de la matèria primera i s'intentarà pagar cada 90 dies per més facilitats.

El servei de treballadors estarà composat per 3 treballadors durant la tarda i 6 durant la nit. Durant la tarda serviran a les taules i a la barra i durant la nit es retiraran les taules, es col·locaran sofàs, es deixarà un espai per ballar i es servirà a la barra. En la elecció dels cambrers i cambreras es tindrà en compte un mínim d'estudis de Batxillerat o Cicle Formatiu, simpatia, educació i bona presència.

Els salaris de cada treballador son els següents:

HORES

SALARI

(inclou seguretat social i sou mensual)

20%

(obligatori per treballadors nocturns)

Salari Total

TARDA

6

1445,78

-

1445,78 €

NIT

4

963,86

192,772

1156,63 €

Les comunicacions són bones ja que Vilassar de Mar és un poble de fàcil accés amb entrades per la autopista C-32, carretera d'Argentona, carretera de Cabrils i N-II, els carrers són transitables amb normalitat. No hi ha cap problema alhora de subministraments. A més a més el local estarà situat al centre del poble per on si pot arribar fàcilment.

La part de subministrament de gas, llum, telèfon, corrent elèctric, aigua, boca d'incèndis, climatització i altres.

Tots aquests elements seràn col·locats per l'empresa subministradora, possant-nos ens previ acord amb ells.

El cost de producció be marcat per diferents elements citats en aquesta taula amb els seus respectius preus (extrets d'una guia de preus):

PRODUCTES

PREU

Local

200m2

271.084,34 €

Electrodomestics

Maquina de cafès, rentaplats, frigorífic, llums de discoteca, aparell musical...

6010,12 €

Sanitari

2 Lavabo, Wc adaptat per minusvàlits...

4808,10 €

Mobiliari

Sofàs, taules de bar, barres, mobles de suport, cadires, tamborets...

3005,06 €

Altres

Gots, tasses, gel, sucre, alcohol, begudes...

601,01 €

El cost aproximat de tot el local en material és de 285.508,63 €

En l'apartat de legislació em trobat que:

El local on es permet menjar ha de cumplir les següents exigències:

 • Els materials de terres, sostres i parets han de ser impermeables, fàcils de netejar.

 • Queda prohibida l'entrada d'animals domèstics.

 • El local ha de estar dotat d'aigua corrent freda i calenta.

 • Els serveis han de ser aïllats de la sala dels aliments.

 • El magatzem ha de tenir les condicions adequades per la conservació dels aliments.

 • Les superfícies de les taules o qualsevol altre element en contacte amb aliments ha de ser llis, polit i ha d'estar ben netejat.

 • S'han de retirar al servei plats, vasos, copes i altres que es trobin esquerdats o en mal estat.

Horaris de obertura i tancament:

Segons la Llei 10/1990 estableix en l'article 17 que l'organ general dels espectacles, activitats recreatives i establiments públics serà determinat per ordre del titular del Departament de Governació:

Article 1: Els establiments als quals afecta la determinació d'horaris que la fitxa de la present Ordre són els següents:

 • Discoteca i sales de ball

 • Establiments i sales de festa de juventut

 • Sales de festa amb espectacles o desfilades d'atraccions

 • Altres...

Article 2: Els establiments anomenats al article 1 no podran obrir abans de les 17 hores.

Article 3: l'Horari màxim de tancament serà el següent:

Discoteques i sales de ball, sales de festa amb espectacles, cafès teatre etc. serà fins les 4.30 hores.

Article 4: l'Horari establert a l'article 3 es podrà prolongar durant mitxa hora més en divendres, dissabtes i vigilia de festius.

Article 7: El mal ús de l'autorització d'ampliació concedida, canvi de circumstàncies, molèsties a veins o a l'entorn podran motivar la renovació de l'autorització.

Article 9: Per garantir aquests horaris es realitzaran inspeccions.

Per construir-ho tot hem de demanar un crèdit al banc, ja que es una important quantitat de diners.

Son necessaris 288.485,81 €.

A l'hora de crear un negoci t'has d'endeutar i es necessari tenir al voltant un ampli ventall de bancs on et donguin la millor opció per agafar el prèstec.

El desenvolupament econòmic de la zona es el més importan del poble perquè es situa en el centre de la vila i es on mes gent hi passa.
Descargar
Enviado por:Gera
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar