Salud


Contracepción postcoital


 • Perfil de l'usuaria

 • Els aspectes que tenen en comú les usuaries de la contracepció postcoital és el que ha donat aquest perfil:

 • Son noies i/o dones que han tingut una relació sexual sense cap mena de protecció anticonceptiva. La majoria de adolescents que prenen aquesta contracepció es a causa de tenir relacions esporádiques o no sense anticonceptius. Aquesta causa no es tan predominant en dones de més edat.

 • Son noies i/o dones que, malgrat que tenen informació sobre anticonceptius, els ha fallat. La rotura de preservatiu es la més habitual.

 • Noies i/o dones que a causa de una dolenta informació sobre anticonceptius, els ha fallat: no oblidar-se de pendre's la píndola es la més freqüent i també el no saber que fer si hi ha vómits o diarres quan s'està prenent la pindola.

 • Noies i/o dones que han sigut violades.

 • Educació sanitaria

 • El més important per a que la usuaria entengui bé les pautes sobre la contracepció postcoital, es crear un clima de confiança i respecte, per tal d' aconseguir una comunicació infermera-usuaria satisfactoria. I partir d' aquí, asesorar a la persona tan bé com es pugui:

 • Informar a la client com i quan es té de pendre el tractament donat. Per exemple: A una noia de 15 anys li explicarem que te de pendre's dues tabletes abants de que passi les 72 hores de haver tingut la relació sexual desprotegida i passades 12 hores ha de pendre una segona dosis igual a la inicial.

 • Informar a la client que si té vómits o diarres, que no es preocupi ja que es un efecte secundari al tractament. Hem de informar també que si ha tingut vómits despres d'una hora de haver-se pres la tableta, ha de pendre's una nova dosis. Li direm que es millor que es prengui el tractament amb llet o amb antiemetics ( avisarem que aquests produeixen dolor a les mames)

 • Informar que el tractament postcoital no es 100% eficaç i que si no ha tingut menstruació a les quatre setmanes després de pendre's les tabletes, ens avisi inmediatament. Si no ha hi ha menstruació, indicar-li que es faci un test d' embaràs (informarem a ón té d'anar i que te que fer)

 • Preguntar a la usuaria si ha tingut més coits desprotegits abants de venir a la consulta ja que llavors el tractament no serà efectiu (la contracepció postcoital només es eficaç en el coit actual)

 • Si es adolescent, informarem molt detalladament sobre les malaties de transmissió sexual i ens asegurarem de que ha fet una altra visita per saber si està embarassada. Li informarem també dels métodes anticonceptius i quin es el que millor li convé.

 • Si es una dona averigurem perque ha hagut un error del anticonceptiu. Si ha sigut per un mal us de la dona, li facilitarem la informació necesaria sobre el métode que fa servir, donant una bona educació sanitaria de com s'utilitza, els efectes secundaris, etc.També si la dona elegeix el métode “DIU”, ens asegurarem de que fa controls periòdics per a saber si el tolera bé o si en canvi té algun problema.

 • Per últim, explicarem tant si es dona o adolescent que no es recomable utilitzar aquest metode postcoital com anticonceptiu usual ja que poden apareixer efectes secundaris que amb un anticonceptiu com el preservatiu no succeirien. Per aixó, explicarem clarament que no es bó automedicar-se per els posibles riscos a que están exposades.

 • Avisarem que el tractament poscoital no es eficaç amb les malalties de transmissió sexual per tant ens asegurarem si sap si la seva parella té alguna malatia d' aquest tipus. Si no està segura explicarem que hi ha proves per saber si s'ha contagiat i li facilitarem la informació necesaria perque se les fagi ( per exemple, la prova del SIDA).
 • Descargar
  Enviado por:Shaska
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar