Comparador simple

Circuits lineals. Amplificador operacional. Tensió de referéncia. Saturació # Circuitos lineales. Amplificadores operacionales

  • Enviado por: K6 Forever!
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 2 páginas
publicidad

OBJECTIUS

  • Saber diferenciar un Comparador dels circuits Lineals.

  • Apendre a fer els corresponents cálculs amb les seves gráfiques.

  • Entendre el funcionament de un comparador.

ESQUEMA COMPARADOR SIMPLE