Oficios


Classificacions de la fusta


Esquadries comercials:

Denominació comercial

Ample(cm)

Gruix(cm)

Llarg(m)

Observacions

Bigues

20-35

15-25

4-40

Secció rectangular aristes vives

Biguetes

8-15

8-15

5

Menor secció i menor longitud que les Bigues

Alfargies

14

10

-

Fusta de secció per fusteria

Taulons

10-30

5-10

2-10

Secció rectangular d'aresta viva

Taules

10-30

1-3

-

Predomina el ample i el gruix

Llistons

4-8

2-5

-

Peces secció recte

Llistonets

2-4

1-2

-

Peces secció recte

Tarima

5-15

1.5-3

5

Taules machembrades

Llates

5-7

2-3

-

Restes de fustes que no es veuen

Regruixos

-

0.4-1

-

Longitud i ample variable

Chapes

-

0.02-0.5

-

Longitud i ample variable

Normes de elaboració i clasificacio de les fustes:

Classificació de tipus:

-Fustes en rotllo per asserrador

-Fustes en rotllo per fullola

-Taules i taulons

-Bigues travessers

-``Piecerio´´

-Travesses(vies de tren)

Classificació per color:

-Color vermell - Pi silvestre,larici i negre

-Color negre - Pi negral

-Color blanc - Qualsevol tipus altre tipus de pi

-Sense Color - Avet,Roure,Haya,Castanyer i Bedoll

Classificació per qualitat:

Cada tipus de fusta te els seus paràmetres de qualitat però tots tenen quatre o cinc classes de classificació.

-Classe 1-

-Classe 2

-Classe 3

-Classe 4

-Classe 5 (depenent la espècie)
Descargar
Enviado por:Marejao
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar