Geografía


Biosfera


HISTÒRIA DE LA TERRA I LA BIOSFERA

ESCALA CRONLÒGICA

ERA PRECAMBRIA:

ÉPOCA: ESDEVENIMENTS IMPORTANTS:

-4.600.000.000 -Origen de la Terra.

-3.500.000.000 -Organismes vius més antics

que es coneixen: potser

bactèries i algues

cianoficies.

-670.000.000 -Primers invertebrats

marins.

-570.000.000 -Trilobites. Un Bing Bang de

Vida.

CONTINENTS:

-Formació de l´escoça continental a partir del mantell: andesites, basalts, instrussions granítiques.

Escorça Continental.

ERA: PALEOZOICA.

PERIODE: ÉPOCA: ESDEVENIMENTS IMP:

-Cambrià. -500.000.000 -Gran expansió del

invertebrats marins.

-Ordovicià -435.000.000 -Primers vertebrats:

peixos acuirassars.

-Silurià -395.000.000 -Primeres plantes

terrestres.

-Devonià -345.000.000 -Primers anfibis.

Primers insectes.

Peixos ossis.

-Carbonífer -280.000.000 -Primers reptils

(dinosauris)

Primers arbres:

Conífers.

-Permià -240.000.000 -Extinció de molts

trilobits.

CONTINENTS:

-Fa 600.000.000 d´anys la Terra era formada per quatre grans masses continentals. Aquestes van topar i al Permià podem parlar d´un únic continent: Pangea, i d´un únic oceà: Panthalassa.

Un dels primers insectes que apareixen en el Devonià pel 345.000.000.

ERA: MESOZOICA.

PERIODE: EPOCA: ESDEVENIMENTS IMP:

-TRIÀSIC -195.000.000 -Extinció dels grans

amfibis.

Primers dinosauris.

Primers mamifers.

-JURÀSIC -145.000.000 -Gran expansió del

rèptils (dinosauris).

Primers ocells.

-CRETACI - 68.000.000 -Desapareixen molts

grups, entre ells el

dinosauris.

Inici de lexpanció

dels mamifers.

Mamifer: Mamifer:

-Caball. -Gat.

Mamifer: Mamifer:

-Elefant. -Ós.

CONTINENTS:

Inici de la fragmentació de Pangea.

Pangea es fragmenta en Laurasia i Gondwana.

Fragmentació entre África, America del Sud, migració de l´India.

Godwana sácaba de fragmentar.

Pont intercontinental: Behring.

Fragmentació de Laurásia: Eurasia i Amèrica del Nord.

ERA: CENOZOICA.

PERIODE: EPOCA: ESDEVENIMETS IMP:

-TERCIARI -Paleocè -Primers prosimis.

68.000.000

-Eocè -Modernització i

55.000.000 especialització

creixent dels

mamimers.

Primers simis.

-Oligocè -Diversificació dels

38.000.000 simis.

-Pliocè -Homo habilis(primers

5.000.000 homínids).

Australopithecus.

-QUATERNARI -Plistocè -Edad del glaç.

1.800.000

-Holocé -Homo erectus.

10.000

-Actual -Homo sapiens.

CONTINENTS:

Es produeix progressivament la separació entre Eurasia i America del Nord.

Separació entre Austràlia i l´Antàrtida.

Formació de l´istme de Panamà.

L´Atlàntic Nord continua obrint-se.

L´Atlàntic Sud s´eixampla 80Km en aquest periode i l´oceà Indic, 120Km.
Descargar
Enviado por:Jordi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar