Religión y Creencias


Ateismo


L'avanç de la ciència i la seva creixent implicació a la vida ciutadana ha fet que la seva importància sigui ara desmesurada i molt més gran del que ho era fa unes dècades. Els ciutadans i ciutadanes del món desenvolupat veuen ara com tasques abans cotidianes i simples és tornen complexes, però descansades. Tots aquests canvis han fet que ara sense adonar-nos visquem en una societat que depen per complet de certes coses que fa molt poc temps o no existien, o eren practicament desconegudes. Com a prova d'això ens podríem preguntar com seria un dia a la nostra vida sense electricitat, sense televisió ni ràdio, sense ordinadors, portàtils o no, o sense cotxes d'última generació... Si que és cert que tot això sembla utópic, molt exagerat... És la simple realitat.

Segurament us estareu preguntant que uneix això amb el tema que hauriem d'estar tractant. És molt fàcil, tota aquesta introducció tan repetitiva i buida ens està transmitint quelcom existent però soterrat, un missatge cert però que fa mal. Tothom vol formar part del primer món, tothom vol disposar de les últimes tecnologies, tothom vol ésser el primer, tothom és quasi tothom, i qui no intenta avançar no evoluciona i s'estanca, però si les tecnologies ens ocupen tot el temps, si ens ho fan tot i ens ajuden a viure bé, qui necesita les religions?

La gent treballa per aconseguir diners, els diners són qui li ajuden a viure bé, potser tot això és massa materialista i exagerat però crec que és la complexa realitat. Avui en dia si vols viure bé intentant avançar, no pots dependre de les religions.

ACTIVITATS:

 • Enumereu els motius pels que el progrés científic condueix al ateísme.

 • Com es dedueix de l'introducció crec que la gran evolució de les tecnologies i la senzilla vida que ens fan portar ens fa adonar de que no es necessari creure, especialment en els deus que anem veient o que ens van fent veure. Has de creure, però has de creure en tu, l'única persona que t'ajudarà a sortir endavant. Tambè és cert, o possible que hi hagi algú/alguna cosa superior però res del que coneixem.

 • L'oposició amb paraules i fets de les diferents religions a qüestions qua avançen cap a la millor vida de les persones com són: l'eutanasia, l'abortament..., i a temes científics que van contra els seus interessos deixen entreveure un fons no massa clar.

 • La gent d'avui en dia no té llibertat i és precisament això el que es busca, cosa que la religió no facilita sobretot si has d'anar cada diumenge a l'esglèsia per comunicar-te amb Dèu o si et fan estar 4 anys anant cada diumenge a l'esglèsia per fer la comunió, o si et possen molts problemes a l'hora de donar el baptisme al teu fill, perquè no et creuen amb la suficient responsabilitat...

 • Una altre problema que jo veig a les religions, i que s'accentua amb els avenços de les comunicacions, i no només a la Catòlica, és la falta de lògica a les seves reflexions o raonaments. Parlant de la Catòlica, tots som iguals però dins de la mateixa esglèsia hi ha una jerarquia inacceptable i on el Papa disposa de les majors riqueses, mentres altres sacerdots no saben com fer-ho per portar els comptes de les parroquies, parlant del Papa, qui és ell?, què té d'especial?, perquè ha de governar a tots els católics?, no es un home com nosaltres...? Si tant s'hi parla dels respecte, perquè els sacerdots i els mateixos creients et tracten de diferent manera per èsser diferent?

  • Anoteu els avantatges i els inconvenients dels avenços científics i tecnológicos a la societat.

 • La comunicació: D'avantatges en té molts i tothom els coneix, velocitat en les comunicacions arreu del mon, qualitat en les comunicacions, comoditat a l'hora de comunicar-se. Inconvenients: l'us negatiu de les dades personals i la falta de privacitat.

 • Els transports: Potser és en aquest apartaté on els inconvenients són més grans, la pol·lució ambiental generada per tots els mitjans de transport és molt elevada, les deixalles que no es poden reciclar causen molts problemes i molts espais contaminats, l'augment de la demanda de mitjans de transport causen una explotació exagerada dels recursos naturals. Avantatges, una gran velocitat i comoditat en els desplaçaments, i l'abaratiment de preus que la tecnologia ha fet possible.

 • L'educació: Les noves tecnologies han fet possible l'educació a distància i l'educació amb mitjans tecnológics, que han permés a molta gent poder-se educar, però s'ha perdut el feedback que abans hi havia entre professor/professora i l'al·lumne.

 • L'alimentació: Ara podem consumir qualsevol aliment a qualsevol època, abans no, ara en tenim aliments tractats genèticament fets a mida, abans no... Inconvenients, tot hi haver reduit les intoxicacions alimentàries, les noves tecnologies n'han creat d'altres.

  • El·labora 4 criteris que han de tenir els científics per que els descubriments i els avenços de la ciència esten sempre al servei de la humanitat i respectin els principis ètics.

  • Que el benefici que d'ells s'obtingui sigui superior en tots els casos al total de danys que puguin causar, o ho haguin fet a la seva invesigació.

  • Que l'utilització de l'avenç sigui controlada per un organisme mundial neutre que l'utilitzi sense obtenir benefici propi i sense crear un monopoli.

  • Que en la seva investigació, producció, distribució i aplicació no hi hagi cap acció que sigui il·legal al país on es produeix l'acció.

  • Que s'hagi demostrat la seva eficàcia i no per això s'hagi experimentat amb persones.

  • Enumera interrogants que es planteja l'èsser humà i pels que no troba resposta.

  • Què hi ha desprès de la mort?

  • Com puc aconseguir la felicitat?

  • Com puc diferenciar el bé del mal?

  • Existeix cap èsser superior?

  • Hi ha vida fora de la Terra?

  • Anota elements, productes, fets..., que la societat d'avui considera imprescindibles per trobar la felicitat, i expliqueu perquè.

  • Diners, sense ells no es pot èsser feliç, doncs els necessitem per viure i qui digui que no els necessita està essent un hipòcrita.

  • Treball, no només per la qüestió económica sinó perquè ens hem de sentir realitzats a la vida i crec que això s'aconsegueix treballant o amb una afecció que ocupi gran part del temps.

  • Parella i fills, la societat creu que per ser feliç has de tenir una parella i que la realització és la teva descendència. No estic d'acord.

  • Salud, és cert que se'n necessita, si no ets trobes bé no pots èsser feliç.

  • Anota solucions per anar eliminant el mal, l'enfermetat i tot el que perjudica a l'èsser humà.

  • Aquesta pregunta no la puc contestar en la seva totalitat, doncs crec que es impossible eliminar les coses negatives, però si que es pot disminuir i per fer-ho crec que:

  • S'haurien d'intentar eliminar les classes socials

  • El menjar, l'habitatge, la salud, la educació i els drets bàsics haurien d'estar garantits per tothom.

  • Les persones no haurien d'estar discriminades pel seu aspecte.

  • S'hauria d'abolir la pena de mort.

  • La llista és infinita pel que ho deixaré aquí, a les més importants.


  L'ateisme:

  o

  • L'agnosticisme

  • La falta de confiança a les religions

  • La falta de necessitat de creure

  • El materialisme

  • El realisme
  Descargar
  Enviado por:Tony Sánchez
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar