Historia del Arte


Art Prehistòric


ART PREHISTORIC.

L'art prehistòric compren les etapes del Paleolític i Neolític.

 • Marc històric.

 • Al Paleolític superior, el caçador amb tècniques més depurades va desenvolupar la pesca i va perfeccionar la recol·lecció.

  Utilitzava l'os per elaborar part dels nous instruments de caça.

  A l'etapa final del Paleolític - el Messolític - van conviure caçadors amb els primers agricultors i pastors.

  Quan s'inicia el Neolític es desenvolupa l'activitat agrícola i ramadera (sedentarisme), també introdueixen materials com pedra polida, ceràmica i indústria òssia i dels adornaments personals.

 • Marc cultural.

 • Consisteix:

  L'art per l'art: Delectació de l'artista.

  La màgia simpàtica: Com a instruments propiciadors de la caça.

  Totemisme: Veneració dels avantpassats.

  Xamanisme: Activitat visionària dirigida per un xaman o bruixot.

  ART DEL PALEOLÍTIC.

  Les primeres pintures paleolítiques van ser trobades a les coves d'Altamira.

 • Art Mobiliar.

 • Talles xicotetes sobre os, banya, marfil o pedra i figures modelades amb argila.

  Motius antropomorfs.

  També plaques gravades i pintades (Cova del Parpalló).

  Art Prehistòric
  Art Prehistòric

  Venus de Willendorf

  Símbol de la fertilitat.

 • Art Parietal.

 • Pintures i gravats sobre les parets de les coves a les zones més profundes.

  Dibuixades amb sang i substàncies naturals dissoltes en greix animal, aplicades amb pals, canyes o les mans. Policromia.

  Art Prehistòric

  Bisó recolzat. Cova d'Altamira

 • Temes pictòrics.

 • · Figures zoomorfes. Naturalista i realista, aprofitant els ressalts del relleu. (Bisó recolzat).

  · Figures antropomorfes. Frontals, representen caps humans, figures femenines i masculines, amb caràcter esquemàtic.

  · Signes. Traçats simples i compostos, abstractes (Punts, ratlles, fletxes, plomes...)

  · Mans. En positiu (de color roig, plasmant les mans), en negatiu (al voltant).

  ART DEL PALEOLITIC A LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Dins de la cova del Parpalló (Gandia) en plaquetes de pedra amb representacions artístiques.

  Mostren animals, vegetals, signes i alguna figura humana molt simplificada.

  Solutrià i Magdalenià.

  MESOLÍTIC.

  Al Mesolític té lloc un art lineal geomètric, pintat o gravat sobre cudols, en plaquetes menudes de pedra i en les parets de les coves.

  Continuació de la temática de signes del paleolític.

  ART DEL NEOLÍTIC.

 • Art Llevantí.

 • Nou estil trobat al llarg de les costes mediterrànies, el Sahara i América del Sud.

  En abrics rocosos poc profunds, perfecciona la pintura en utilitzar la clara d'ou com a aglutinant i els primers pincells fets amb plomes. Figures perfilades, colors plans i monocromia roja.

  Representen escenes complexes de caça, guerra o activitats quotidianes amb l'home com a protagonista. Amb caràcter narratiu.

  Art Prehistòric

  Recol·lecció de mel.

  Colmener de picor.

 • L'art esquemàtic.

 • Molt conceptual. Motius geomètrics senzills.

  Ídols oculats.

 • Cultura megalítica.

 • Construccions de pedra relacionades amb les practiques funeràries o religioses.

  · Dòlmens. Sistema trilit: Dos blocs verticals (brancal) coberts de lloses grans amb us funerari col·lectiu.

  · Menhirs. Pedres alçades sobre dos brancals i una llinda. Agrupades (alineaments) en cercle (cromlecs).

  ART DEL NEOLÍTIC A LA COMUNITAT VALENCIANA.

 • Art llevantí.

 • Naturalisme. Dibuixats amb perfils simples.

  A la Valltorta.

 • Art macroesquemàtic i esquemàtic.

 • · Macroesquemàtic. Pintures amb traços densos però poc precisos en els contorns. A la Marina Alta, el Comptat i l'Alcoià.

  · Esquemàtic. Motius geomètrics, figures humanes i d'animals. Ossos i ídols oculats.
  Descargar
  Enviado por:Tolsy
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar