Historia del Arte


L'art clàssic: Roma


L'ART CLÀSSIC: ROMA

L'art romà es divideix en dos grans períodes:

 • Període republicà (s.III a s.I aC) = quan es veuen més les influències gregues i etrusques

 • Període imperial (finals s.I aC al s.V dC) = es divideix en dos subperíodes:

 • 2.1) Alt imperi (s. I, II i III)

  2.2) Baix imperi (s. IV i V)

  CARACTERÍSTIQUES DE L'ARQUITECTURA

  • és el camp on la creativitat romana arriba a la màxima originalitat i independència

  • té una clara concepció urbanística (la majoria d'edificis són a la ciutat)

  • és una arquitectura pràctica.

  Els romans utilitzen 5 ordres arquitectònics: els tres ordres grecs (dòric, jònic i corinti), l'ordre compost i l'ordre toscà:

  • l'ordre compost mescla els capitells d'ordre jònic i corinti (molt ornamentat)

  • L'ordre toscà és semblant al dòric i el fust i la base són llisos.

  El sistema constructiu més usat pels romans són l'arc i la volta (arc de mig punt, volta de canó, volta d'aresta, volta de quart d'esfera). També utilitzen la cúpula i és freqüent l'arquitectura arquitravada. A vegades es combinen els dos sistemes (arquitectura de volta i arquitectura arquitravada). P.ex: en el Coliseu de Roma.

  Els materials més usats són la pedra, el maó i el morter.

  Les ciutats tenen un plànol regular: hi ha dos carrers principals que es tallen perpendicularment. El que talla de Nord a Sud s'anomena CARDO i el que talla d'Esta a Oest s'anomena VIA DECUMANA. Allà on tallaven els carrers principals hi ha el FÒRUM (ve a ser l'àgora grega). A Roma hi ha diversos fòrums.

  Arquitectura religiosa:

  L'edifici més important és el temple (és una síntesi entre el temple grec i l'etrusc). Característiques:

  • planta rectangular

  • a diferència del grec, està edificat sobre un PÒDIUM (plataforma) i s'hi pujava únicament per una escala a la façana principal. Té dues parts: pòrtic (part de davant) i cel·la.

  • És pseudoperípter, perquè té les columnes adossades a la cel·la (fals perípter).

  • Molt freqüents els temples circulars, i a partir de l'imperi, els temples cada vegada són més grans i complexes.

  Exemple: temple de la Fortuna Viril (s.II aC) = pòdium, pseudoperípter, ordre jònic.

  A comentar: Temple de Vesta, Maison Carrée i Panteó d'Agripa.

  Els monuments funeraris es troben fora de les ciutats i estaven personalitzats (es feien segons el poder econòmic del difunt). Els més freqüents són els circulars. P.ex: castell de St. Angelo o el mausoleu d'Adrià (d'ell i dels seus successors),més tard transformat en castell.

  Arquitectura per espectacles públics i de lleure:

  Quatre tipus d'edificis:

 • TEATRE = deriva del grec, però amb innovacions importants:

  • és exempt: se li pot donar la volta

  • les grades es construeixen damunt voltes

  • la façana exterior està feta amb una superposició d'arcs

  • l'orquestra perd la seva funció (perd importància i cada vegada és més petita).

  • La gent important es troba fora de les grades 8seu per categories).

  • L'escena és més complexa, més important.

  A comentar: Teatre di Marcello.

  Teatre de Pollentia

  Teatre de Mérida

 • AMFITEATRE = construcció original romana, ja que no existia a Grècia. S'usava per espectacles cruents (allà on hi havia sang: lluites de gladiadors, caça de feres salvatges, simulacres de batalles navals...). Va ser l'edifici que va donar més prestigi a l'emperador. Hi podia acudir tothom, inclòs els esclaus. Característiques:

  • té forma el·líptica i les grades es disposen al voltant de l'arena (on es fa l'espectacle)

  • s'utilitza l'arc i la volta

  • a les façanes exteriors també s'hi pot trobar arquitectura arquitravada

  • mostren la capacitat tècnica dels romans

  A comentar: Amfiteatre Flavi

  Amfiteatre de Nimes

  Amfiteatre de Mèrida

 • CIRC = es feien carreres de cavalls i carros i té com a precedent els estadis grecs. Té la planta rectangular i les grades es troben als costats més llargs del rectangle.

 • La pista es troba dividida longitudinalment per l'espina. Entorn a l'espina corrien els cavalls i els carros.

  A comentar: Circ màxim de Roma.

 • TERMES = banys públics. Són llocs de conversa, d'oci, per fer esport, llegir...a part de la funció d'higiene. Normalment hi ha tres piscines: una d'aigua freda, una d'aigua calenta i una teba.

 • Les més famoses: Termes de Caracal·la.

  Edificis administratius:

 • BASÍLIQUES = edificis destinats a l'administració de justícia i de reunió de comerciants. Serveixen de model a les esglésies cristianes (per això es diuen basíliques) Característiques:

 • Planta rectangular

 • tres naus longitudinals dividides per fileres de columnes

 • Cobertes de volta

 • la nau principal acaba en un absis semicircular (allà on es situava la taula amb el tribunal de justícia).

 • P.ex: Basílica de Júlia, Basílica d'Emília.

 • A comentar: Basílica de Macenci.

  Monuments commemoratius:

  Servien per commemorar victòries militars, deu anys de regnat...n'hi ha de dos tipus:

 • ARCS DE TRIOMF = poden ser d'una o de tres portes (els de tres portes tenen les portes laterals més petites) i s'aixequen sobre un pòdium.

 • Estructura: columnes adossades (dues als costats i dues als extrems) que aguanten un enteulament (arquitrau, fris i cornisa) i la part superior de l'arc s'anomena àtic i s'hi troba la placa amb la inscripció de qui va dedicat l'arc.

  L'interior de l'arc està decorat amb casetons i l'arc està decorat amb relleus històrics. L'arc

  A comentar: Arc de Tit, arc de Trajà, Arc de Constantí.

  Hi ha un tipus d'arc de planta quadrada amb 4 portes (una a cada façana) que es col·locava als encreuaments de camins. P.ex: L'arc de Giano a Roma, o l'Arc de Caparra a Càceres.

 • COLUMNA COMMEMORATIVA = columna que s'aixeca sobre un pòdium tota decorada amb relleus històrics, que a dalt té una escultura de la persona a qui va dedicada. P.ex: Columna de Trajà (s.II), que més tard serà imitada a Paris durant el neoclassicisme. Una altra columna important és la columna de Marc Aureli a Roma.

 • A comentar: Columna de Trajà.

  Arquitectura domèstica:

  La casa. Els dos tipus freqüents d'habitatge foren:

 • DOMUS = casa unifamiliar dels ciutadans benestants. S'organitza en torn a un pati central (atri) i un espai destapat (impluvi). Posteriorment se li afegeix per influència grega un jardí amb columnes que s'anomena perístil (ho té la gent més rica)-

 • INSULAE = habitatges de tres o quatre pisos, per a la gent més humil.

 • La gent més rica posseïa vil·les (cases de camp fora de la ciutat) i els emperadors vivien a residències imperials.

  Exemples: cases de Pompeia, Vil·la d'Adrià a Tívoli.

  Obres d'enginyeria:

  Hi ha diversos exemples:

 • VIES o CALÇADES= unien les ciutats de l'imperi i facilitaven la comunicació dins d'aquest. Estaven recobertes de lloses de pedra i estaven un poc abombades. Foren la base de les carreteres posteriors fins al s.XX.

 • P.ex: Via Appia antiga (Roma).

 • PONTS = serveixen per salvar un desnivell. Utilitzen l'arc de mig punt.

 • P.ex: Pont d'Alcántara (Càceres), es troba sobre el riu Tajo.

  Pont de Mérida, es troba sobre el riu Guadiana i fa 800 m.

  Pont Romà de Pollença.

 • AQÜEDUCTES = servien per conduir aigua a les ciutats. L'element més important és l'arc, i la sèquia va per dalt. Són pràctics i hermosos.

 • P.ex: Pont du Gard (duu aigua a la ciutat de Nimes)

  A comentar: Aqüeducte de Segòvia, Aqüeducte de los Milagros (Mérida).

 • MURALLES = són d'època tardana. P.ex: muralles de Lugo.

 • ESCULTURA:

  • gran influència grega Fan moltes còpies de l'escultura grega.

  • Molt realisme, en comparació amb l'idealisme grec.

  • Subordinació de l'escultura a l'arquitectura. Moltes realitzacions escultòriques tingueren com a finalitat adornar obres arquitectòniques, com és el cas dels relleus commemoratius.

  • Materials: bronze, pedra i marbre.

  1)El retrat

  Són molt realistes (copien de la manera més fidel possible les característiques dels individus). Al principi eren retrats funeraris de tradició etrusca per recordar els seus avantpassats. Aquest primer retrat romà és un retrat d'època republicana i és privat i de tipus funerari.

  P.ex: Bust de Lucius Junius Brutus

  Patrici Barberini (a comentar).

  Durant l'època imperial i el s.I, el retrat adquireix certa idealització. Apareixen emperadors divinitzats i és quan es veu millor la influència grega.

  P.ex: August de Prima Porta (comentar)

  Al s.II, l'escultura romana torna a ser més realista, es poden de moda les barbes.

  P.ex: Estàtua eqüestre de Marc Aureli (a comentar).

  A partir del baix imperi (s.IV i V), l'escultura torna a ser més esquemàtica, grandiosa i solemne..

  P.ex: estàtua de Macenci.

  2)Relleu

  N'hi ha de dos tipus:

 • RELLEU HISTÒRIC I COMMEMORATIU = tipus de relleu que no existia a Grècia i que té un interès documental, de crònica (narra, sobretot, les gestes dels emperadors). És un relleu realista i estableix distincions jeràrquiques (les figures més importants són més grans i sobresurten més). Hi ha fons paisatgístics i arquitectònics, i moltes vegades estava policromat. El trobem a monuments commemoratius (arcs de triomf, columnes commemoratives..)

 • A comentar: Altar de la Pau d'August.

  Relleus de l'arc de Tit

  Relleus de la Columna de Trajà.

 • RELLEUS DE SARCÒFAGS = els sarcòfags tenen la planta rectangular i estan decorats per tres bandes (davant i als dos costats).

 • P.ex: sarcòfag Ludovisi (és important, perquè més tard serà imitat per l'art paleocristià).

  LA PINTURA ROMANA:

  Els romans utilitzaven la pintura per decorar les parets de les cases. Utilitzaven la tècnica de pintura al fresc, però hi col·locaven a sobre una capa de cera, perquè els colors fossin més vius. També varen fer pintura sobre fusta, de temes variats: mitològics, d'influència grega, retrats, ritus...

  EL MOSAIC:

  Es posen a terra, amb dibuixos o traçats geomètrics.
  Descargar
  Enviado por:Anna
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar