Educación Social


Análise do proceso educativo nunha sociedade en transformación


ANÁLISE DO PROCESO EDUCATIVO NUNHA SOCIEDADE EN TRANSFORMACIÓN:

 • O fenómeno educativo.

  • A educación na encrucillada: natureza/cultura - individuo/sociedade.

   • Educación.

    • Individuo.

     • Natureza.

      • Maduración.

      • Desarrollo.

      • Crecemento.

     • Proceso de personalización.

      • Sistema educativo.

    • Sociedade.

     • Cultura.

      • Socialización.

      • Endoculturación.

      • Concienciación.

     • Proceso de socialización.

      • Sistema educativo.

    • Significado (polisémico).

     • Inculcación cultural, moral e conductual.

     • Aprendizaxe.

      • Educabilidade.

       • Proceso de construcción persoal e social.

  • Perspectiva psico-biolóxica - perspectiva cultural.

   • Características da educación.

    • Contacto humano.

     • Posibilita emerxencia de estímulos que permiten ó `'educando'' elabora-la súa personalidade de acordo cun `'patrón adecuado''.

    • Finalidade.

     • Intencional.

    • Perfeccionamento.

    • Gradual.

    • Integral.

     • Abarca múltiples aspectos.

    • Activa.

    • Ó longo da vida.

 • A educación como proceso histórico.

  • Etapa antiga: espontaneidade - segregación.

   • Sociedades primitivas.

    • Educación non é un feito institucionalizado.

     • Na familia, para supervivir.

    • Colectividades pequenas.

     • Propiedade común da terra.

     • Sistema familiar.

     • Cultura práctica - experimental.

     • Igualdade de obrigacións e dereitos.

    • Educación como feito espontáneo.

     • Imitación da vida adulta.

    • Educación integral.

     • Transmitidos de forma directa.

    • Pervivencia no tempo.

     • Transmisión da linguaxe, normas morais e de conducta, coñecementos artesanais...

   • Grandes imperios: segregación.

    • Cambios sociais.

     • Desaparece a sociedade tribal.

     • División do traballo.

     • Incremento da producción.

     • Imperios.

    • Cambios educativos.

     • Proceso de segregación.

      • Para `'iniciados''.

     • Saber transmitido oralmente ó pobo.

    • Consecuencias.

     • O saber se consolida na clase dominante.

  • Procesos institucionais: medievo/reformismo.

   • Procesos institucionais: medievo.

    • Feudalismo.

     • Sociedade dividida en clases.

     • Sociedade política fragmentada.

      • Multitude de reinos e condados.

     • Contexto educativo.

      • Xerárquica e elitista.

      • Formación xurídica e teolóxica.

     • Importancia crecente da Igrexa.

      • Recoñecemento institucional.

      • Aumento do peso relixioso e progreso no crecemento económico.

    • Baixa Idade Media.

     • Acción educativa.

      • Escolas de Monxes.

       • Monxes.

       • Clero secular.

       • Nobles.

      • Escolas.

       • Instrucción catequética do pobo.

    • Alta Idade Media.

     • Escolas catedralicias.

      • Internas.

       • Clero e monxes.

      • Externas.

       • Clase alta.

     • Universidades.

      • Asociación de estudiantes ou profesores.

      • Acceso limitado selectivo.

   • Procesos institucionais: Reformismo.

    • Situación política.

     • Burguesía.

     • Clase social legalmente.

     • Clase económica.

    • Reformas.

     • Revolución Relixiosa.

      • Martín Lutero.

      • Indulxencias/corrupción.

      • Biblia: transformación pedagóxica.

      • Educación popular: estudio do catecismo.

     • Revolución Laica.

      • Cultura clásica/cultura laica.

      • Cidadán culto.

      • Lingua universal.

      • Tipo uniforme de cultura.

      • Paz permanente.

      • Apoio político.

     • Principais actuacións educativas.

      • Obras culturais.

       • Bibliotecas.

       • Museos.

       • Centros de estudos.

       • Históricos.

       • Multiplicación de escolas.

       • Desenvolvemento artístico...

  • Proceso de modernización: revolución francesa.

   • Principios.

    • Estado.

     • Control do ensino.

     • Obriga de instruír.

     • Mínimo de cultura.

    • Política de becas.

    • Prímase o estudo das ciencias.

    • Liberdade de conciencia.

     • Que o Estado non manipule a educación.

    • O Estado debe proporciona-los medios.

 • A educación na sociedade actual.

  • Sociedade `'tradicional'' vs. sociedade industrial/tecnolóxica.

   • Cultura e comunicación.

    • Tradicional.

     • Analfabeta.

     • Escasa densidade de comunicacións.

     • Consecuencias.

      • Mínima culturización.

      • Xerarquía.

      • Sociedade autoritaria.

    • Industrial/tecnolóxica.

     • Máis culta.

     • Variedade de medios de comunicación.

     • Consecuencias.

      • Desenvolvemento cultural.

      • Democracia - pluralismo.

      • Crítica.

   • Institución familiar.

    • Tradicional.

     • Modelo patriarcal.

     • Varias xeracións en convivencia.

     • Consecuencias.

      • Importancia do factor `'transmisor familiar''.

      • Escasa movilidade.

    • Industrial/tecnolóxica.

     • Modelo `'nuclear''.

     • Reducida convivencia.

     • Consecuencias.

      • Máis posibilidades de elección.

      • Ampla movilidade.

   • Factor económico.

    • Tradicional.

     • Economía rural, artesá.

      • Negocio familiar.

     • Consecuencias.

      • Precariedade de medios de producción, distribución.

      • Limitacións para o desenvolvemento económico.

      • Economía de pequena e media escala.

    • Industrial/tecnolóxica.

     • Globalización.

     • Consecuencias.

      • Amplitude de medios de producción, de distribución...

      • Economía de media e gran escala.

  • Educación Permanente na `'sociedade do coñecemento''.

 • Principais cambios educativos.

  • Tendencias: do `'estado garante da educación'' a `'educación para todos''.

  • Dimensión europea: Niveis de formación.

   • Nivel I.

    • ESO.

   • Nivel II.

    • ESO + Cursos específicos de F.P.

   • Nivel III.

    • Bacharelato/F. Profesional.

   • Nivel IV.

    • Diplomaturas.

   • Nivel V.

    • Formación superior completa.

  • Sistema educativo español: 1970/1990/2001.

  • Nivel formativo da poboación española e retos de futuro.
Descargar
Enviado por:Mishmish
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar