Sociología y Trabajo Social


Alcoholisme


L'alcoholisme comença, per desgràcia, en l'ingest innocent i sovint inconscient d'alcohol en edats molt tempranes. Actualment hi ha moltes campanyes en acció o en previsió per tal de sensibilitzar als joves i informar-los dels riscos de l'alcohol.

El fet de que sortir de festa amb els amics i consumir alcohol sigui un hàbit tan arrelat al nostre país, posa als joves en una franja de risc tan per les malalties que poden arribar a desenvolupar a partir de les copes innocents, fins als accidents de trànsit on l'alcohol es protagonista.

Aquesta franja d'edat, abans compresa entre els 18 i 25 anys, cada cop va baixant més, i actualment es situa en inicis dels 16 anys.

L'alcoholisme és una malaltia la definició de la qual es podria sintetitzar en la necessitat física i psicològica de ingerir regularment i diàriament substàncies alcohòliques.

Aquesta malaltia es pot detectar quan ja està consolidada en l'organisme de l'individu, però comença molt abans d'aquest moment. És en aquests inicis on ataca una campanya preventiva.

En la franja de societat compresa entre els 16 i 30 anys, el consum de begudes alcohòliques els caps de setmana, és un hàbit massa arrelat. El cos s'acostuma a aquest tipus d'ingesta, i la tolerància cap a l'alcohol augmenta. Aquest augment provoca una reacció directa en l'individu, dons per a aconseguir l'estat d'embriagesa que abans aconseguia amb dues mitjanes de cervesa, ara l'aconsegueix amb quatre.

Així el procés augmenta progressivament fins arribar al punt en què el cos s'ha acostumat a l'alcohol i el demana.

Si l'individu segueix amb l'hàbit de beure substàncies alcohòliques, possiblement quant arribi als trenta anys, ja no només les ingerirà als caps de setmana o en festes senyalades. Podríem aleshores començar a donar l'alarma d'un possible nou cas d'alcoholisme.

Conseqüentment, l'alcoholisme com a malaltia, es detecta a partir de la trentena en endavant, generalment, però no comença en aquesta edat, sinó en la joventut.

Si en la joventut, l'individu hagués disposat de tota la informació necessària sobre el perill de l'alcohol, possiblement tindríem un cas menys d'alcoholisme.

Aquests inicis a l'alcohol, acabin o no en alcoholisme consolidat, tenen repercussions molt importants en l'inidividu, tal i com hem explicat anteriorment, però també tenen repercussions desgraciadament molt importants en menys curt termini: en el trànsit.

Aquest treball parla de l'efectivitat de les campanyes que l'alarma d'aquests fets ha fet posar en marxa en tot el territori català, així com de les repercussions que l'ingest etílic té social i inividualment, demostrant que l'alcohol és una temptativa molt adicitiva per l'inidividu, i molt perillosa per l'entorn d'aquest, sobretot si el situem darrera d'un volant d'automòvil.

L'estudi aquí present, està eleborat a partir de dades, xifres i documents facilitats per l'Ajuntament de Sabadell; el treball es centrarà en el cas específic d'aquesta ciutat, dons va ser pionera a Catalunya l'any 1993-94 en la campanya local en prevenció i informació sobre begudes alcoholiques “Enrotlla't sense alcohol. Diverteix-te sense alcohol”.

Els joves, com ja s'ha dit anteriorment, cada cop agafen costum de veure alcohol en edats més tempranes, i aixó suposa un increment del factor de risc per la seva salut.

On més a curt termini s'aprecia aquests riscs és en els accidents de trànsit:

L'alcohol pres en una determinada quantitat, actua com a depressor del sistema nerviós central, minvant els reflexos i les facultats del conductor.

El 30 % dels accidents de trànsit amb morts a Catalunya tenen com a protagonista l'alcohol, de manera que no es gens desestimable la seva influència en l'automovilització.

Si el conductor es pren un cubata, o el seu equivalent, s'arriba al nivell d'alerta de la taxa d'alcoholèmia, amb augment de risc d'accidentar-se. Ara bé, si les consumicions anteriors son dues, el risc d'accident es multiplica per 5.

L'alcohol és present en totes les nits festives Europees, però a Europa hi ha una consciència clara del risc que comporta, a Catalunya tot just comencem a detectar-la.

Per altre banda, tot i que no gens lluny per desgràcia, l'alcoholisme consolidat també es present en aquests accidents de trànsit, dons en les gràfiques que estudiarem posteriorment, trobem una marcada franja d'edat protagonista dels accidents compresa entre els 40 i els més de 50 anys, sent persones que ja no surten de cap de setmana adolescent - juvenil, i entrant en un marc d'alcoholisme consolidat molt provable.

Davant de les repercussions que aquesta substància té en l'individu, repercussions immediates com són els accidents de trànsit com les posteriors on trobariem les malalties alcoholiques, s'han engegat moltes campanyes de previsió.

Una de les ciutats pioneres en aquestes campanyes en àmbit local, va ser Sabadell, l'any 1993 -1994, i la repercussió d'aquesta campanya va notar-se directament en la disminució dels accidents i tan de bo que en la disminució d'addiccions alcohòliques, tot i que aquest últim punt no és tan fàcil de comprovar com el primer.

2.1.- L'alcohol i els accidents en la ciutat de Sabadell.

A la ciutat de Sabadell, com a moltes altres ciutats catalanes, es realitza anualment una memòria de la via pública, que comprèn els accidents de trànsit.

En aquest estudi ens basarem en l'any 1993 i en l'any 1994, dons són dues gràfiques molt explícites en quan a la influència de l'alcohol en el trànsit.

L'any 1994 es va dur a terme a la ciutat una important campanya contra l'alcohol automovilístic i la previsió de addicions alcohòliques, pinonera a Catalunya. Els afectes d'aquesta no es van fer esperar, dons els accidents i les detencions per motius etílics varen baixar representativament l'any 1994.

Així dons, per representar el més explícitament possible aquesta influència de l'alcohol estudiarem les gràfiques de 1993 a Sabadell, el projecte de campanya dut a terme i els resultats obtinguts en les gràfiques de 1994.

2.1.1.- Detencions i accidents per alcoholèmia 1993.

Abans de donar cap dada, s'ha de deixar molt clar que les estadístiques presents tenen relativitat verídica:

 • Sabadell apareix com la ciutat amb més grau d'alcoholèmia movilística dels entorns. Això és degut a que la majoria del jovent de les poblacions veïnes passen les nits dels caps de setmana a la ciutat de Sabadell.

- Detencions per alcoholèmia:

 • A 1993, al llarg de tot l'any, van haber 479 detinguts per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques .

- D'aquests detinguts, 69% eren de Sabadell, i 31% de les ciutats veïnes.

 • Els motius de l'intervenció varen ser:

- 55% infraccions.

- 34 % Accidents.

- 11% controls.

 • Tipus de vehicles:

- 89% turismes

- 9% frugonetes

- 2% motocicletes

 • Sexe dels conductors:

- 97% homes

- 3% dones

- Accidents per alcoholèmia:

De totes les intervencions de la policia municipal en detencions per alcoholèmia, el 34 % varen ser per accidents.

L'any 1993, El total d'accidents de trànsit per alcoholèmies va pujar fins a 416.

Són xifres i percentatges gens desestimables, i que utilitzarem per comparar amb el canvi de l'any següent, desprès de la campanya “Enrotlla't sense alcohol. Diverteix-te sense alcohol”.

Una

Davant dels problemes i riscos que genera el consum d'alcohol en edats tempranes, un dels recursos de les administracions és realitzar i dur a terme campanyes informatives i preventives per a la salut dels joves a llarg i curt plaç.

Un exemple clar seria la campanya local posada en marxa a Sabadell l'any 1993-1994.

Aquesta campanya es posa en marxa en un moment en què les actuacions en matèria d'educació viària i de prevenció de l'accidentalitat s'intensifiquen. La Generalitat i el Ministeri ha endegat importants campanyes televisives i es publiquen guies didàctiques per a les escoles.

Tot aquest treball va especialment dirigit a la franja social jove, víctimes més vulnerables de la temptació i l'efecte de l'alcohol.

En àmbit local, es tracta d'una campanya comarcal i reforçada per l'Ajuntament de Sabadell junt amb alguna entitat de la ciutat.

Des del programa de joventut es va preveure que una de les campanyes del SIJ reforcés aquest tema sobretot des d'un dels aspectes menys tractats com és el del consum de l'alcohol entre els joves, a que alhora esdevé un factor de risc i d'agressió a la salut important.

3.1.- Els objectius de la campanya :

La campanya anava destinada a informar als joves i a la població en factor de risc de les conseqüencies reals de l'alcohol, i del perill que aquest suposa per la seva salut a immediat i llarg plaç i per a la seguretat viària.

Objectius:

 • Reduir el consum d'alcohol entre la població jove.

 • Incidir i informar de les repercussions de l'alcohol: accidents, alcoholisme, psíquics, hepàtics...

 • Promocionar el consum de begudes no alcoholiques a les discoteques de la ciutat.

3.2.- Els subjectes de la campanya:

La població en factor de risc que en aquell moment es comptabilitzava a la ciutat eren en la franja d'edats compreses entre els 14 i els 25 anys.

Però la intenció de la campanya anava molt més lluny de l'acció directa cap a la informació dels joves, dons pretenia atacar el problema des de socarrel, abarcant també els col.lectius i persones físiques que actuen qüotidianament com a font d'informació per als joves.

Així, la campanya es dirigia a:

 • Joves entre 14 i 25 anys

 • Pares i professionals relacionats amb l'àmbit juvenil: grups de joves, associacions esportives, mestres...

3.3.- Estratègies:

A.- Implicació i treball conjunt amb els diferents departaments municipals que actuen en aquest tema: IME, Policia Municipal, Salut, Joventut, i Informació de Base.

B.- Treball conjunt amb diferents entitats i agents socials implicats amb població jove (AAPPSS, personal docent i alumnes delegats de secundaria, Creu Roja, jove cambra, grups de joves, discoteques...)

C.- Treballar conjuntament amb les discoteques la promoció de begudes no alcoholiques que siguin atractives pels joves.

3.4.- Àmbits d'actuació:

 • Secundària

 • SIJ

 • Programa de formació de pares i mares

 • Discoteques de Sabadell

3.5.- Activitats que es realitzaren:

L'actuació es realitzaria a dos grans camps d'acció: La ciutat com a lloc físic i cultural, i els medis de comunicació com a mitjà més ampli.

Activitats de la campanya:

 • recull de dades d'interès en els plafons del Connecta't que s'instal.laren en els centres.

 • Tardes del Sij

 • Xerrades dins del programa de l'escola de formació de pares (IME)

 • Disco mòbil amb carta de begudes sense alcohol

 • Edició tríptic.

3.6.- Comunicació:

 • Poster informatiu de les activitats de la Campanya

 • Tríptics adreçats a mailings

 • Anuncis, rodes de premsa, difusió per corresponsals...

 • Edició de cartes de begudes sense alcohol, conjunatment amb les discoteques.

 • Per la difusió de la campanya als centres de secundària s'enmarcarà en el projecte “connecta't” amb la teva salut.

3.7.- Altres influències:

 • L'augment de controls d'alcoholèmia per part de la policia municipal

 • Les detencions els dissabtes a la nit que es traduïent a estades al dipòsit de la policia fins dilluns al matí que entrava el jutge.

La participació ciutadana en aquesta campanya va ser molt satisfactòria, institucions i joves van coordinar i compenetrar perfectament, donant una resposta molt positiva.

Les escoles de secundària van acollir la iniciativa amb entusiasme, repartint documents i informació entre l'alumnat, així com associacions i entitats locals.

4.1.- Balanç comparatiu 93 - 94 del resultat de la campanya:

Els resultats més immediats van veure's representats gràficament en les estadístiques de accidents de tràfic causats per alcoholèmies:

L'any 1994, es va tancar amb un balanç total de 49 accidents causats per alcoholèmies, entre les 22h i les 06h.

L'any anterior a la campanya, al 1993, en la mateixa franja horària, els accidents havien estat un total de 95.

Així dons, s'havia reduït el nombre d'accidents amb protagonista etílic un 49%.

Els accidents havien passat de 416 a l'any 1993 a 349 a l'any 1994.

Els resultats en la via pública es poden constatar amb gràfiques, però els resultats d'una campanya preventiva en la salut del joves, tardarà més en poder-se connotar, tot i així, esperem que sigui tan efectiva en l'àmbit de prevenció d'alcoholismes com ho ha estat en la previsió d'accidents de trànsit.

La influència de l'alcohol en els joves, per desgràcia, està més que constatada. L'alcoholisme s'inicia en aquestes edats tempranes, posant a la població que comprèn les edats d'entre 16 i 25 anys en factors de risc.

Una de les mesures preventives de la que disposa la societat actual, és de les campanyes informatives i sensibilitzadores.

Actualment n'hi ha moltes en marxa, sobretot de caràcter d'addicció a drogues com són l'alcohol.

L'efectivitat de les campanyes d'aquestes característiques costa molt de posar sobre d'un paper, dons al ser preventives en la salut, no en podríem connotar l'efectivitat real fins a llarg termini.

Tot i així, tal i com ha passat en la campanya sobre la qual hem realitzat aquest estudi, l'efectivitat immediata en altres camps com serien el trànsit, animen a realitzar campanyes preventives que seràn, segur, tan efectives com la primera, si estan ben dissenyades:

Molts problemes en l'alcoholisme neixen de la poca informació de la qual disposem, desconeixent els riscos que comporta el consum d'alcohol. Una campanya informativa, omplirà de ben segur aquests buits que originen addiccions desconegudes per l'individu fins que ja és massa tard, fins que s'ha convertit en una malaltia.

Una campanya preventiva de l'alcohol redueix els morts en accidents provocats per l'etílic, i els allarga la vida fent-los sabedors de la nocivitat de l'alcohol per l'organisme, donant-los la informació necessària per escollir amb totes les cartes sobre la taula, prevenint i reduïnt els possibles futurs alcoholismes.

Totes recollides i disponibles a l'annex.

Projecte de la campanya recollit a l'annex.

Informació extreta dels documents recollits a l'annex.

Dades extretes de les gràfiques oficials recollides a l'annex.

Dades i xifres extretes dels documents recollits a l'annex.

Documents i tríptics recollits a l'annex.

Gràfiques oficials a l'annex.

Importancia i eficàcia d'una campanya prevenitva en l'alcoholisme .

1

1

1.- Introducció de l'estudi.

2.- Influència de l'alcohol en els joves, salut i cotxes. (Sabadell, 1993)

3.- Una campanya preventiva: “ Enrotlla't sense alcohol. Diverteix-te sense alcohol ” .

3.- La campanya “enrotlla't sense alcohol” i “diverteix-te sense alcohol”.

4.- El resultat d'una campanya preventiva.

5.- Conclusions de l'estudi.

Alcoholisme
Descargar
Enviado por:Akiestà
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar