Religión y Creencias


Testimonis de Jehová


ÍNDEX

Introducció..................................................................................................................2

Què és una secta?............................................................................................3

Què creuen els Testimonis de Jehovà?.......................................................................5

Organització................................................................................................................8

Conclusió personal......................................................................................................9

Bibliografia.................................................................................................................10

INTRODUCCIÓ

En aquest treball tractarem el tema dels Testimonis de Jehovà, una de les sectes més extenses, variant del cristianisme i fundada l'any 1872 a Pittsburg, Pensilvania.

El seu creador, Taze Russell (1852-1916) va renunciar al protestantisme ortodox y es va dedicar a estudiar els evangelis pel seu compte. L'any 1872 va crear un grup dedicat a profunditzar sobre el coneixement de la Bíblia i va publicar un opúscle en el q assegurava que Jesucrist tornaria l'any 1874 i que arribaria la fi del món el 1914.

Testimonis de Jehová

Gràcies a aquestes profecies va guanyar molts adeptes i l'any 1878 va fundar una església independent a Pittsburg. L'any següent va començar a publicar la revista The Watchtower (la versió castellana de la qual és La Atalaya), on hi expressava les seves creences religioses. Tot i que es van demostrar les seves habilitats per la farsa i l'engany davant de varis tribunals, la secta va seguir guanyant

adeptes i, actualment, compta amb més de 4 milions per tot el món. La seu internacional de la secta és a Brooklyn, Nova York, i en l'actualitat les revistes publicades estàn difoses en més d'un centenar d'idiomes i les congregacions estàn repartides en més de 90 països.

Respecte l'origen del nom Jehovà, hem de dir que prové d'una transcripció errònia de l'hebreu; en la interpretació dels textos com Èxode i Levític, el nom va ser considerat massa sagrat per pronunciar-lo i els escribes van preferir anomenar-lo “Senyor”. Posteriorment, els traductors de l'hebreu no van adonar-se d'aquest canvi i van fer la traducció que hi ha avui en dia. Tot així, es creu que el nom original es deuria pronunciar Yahvé o Yaveh, que, etimològicament, significa la tercera persona del singular del verb hawah o hajah (estar). Així doncs, una possible traducció d'aquest nom seria “El que està”, el completament existent. Sens dubte, Taze Russell desconeixia aquest fet i va utilitzar la paraula Jehovà com a distintiu de la nova religió que va crear i que, segons ell, era l'única que es dirigia a Déu mitjançant el seu nom real.

Què és una secta?

Testimonis de Jehová

En aquest gràfic podem observar com a partir de l'aparició del Cristianisme es van anar creant diferents religions que, tot i que sovint mantenien punts en comú, es diferenciaven en altres aspectes importants que causaven la rivalitat entre elles.

És a partir del segle XIX quan comencen a aparèixer grups alternatius, branques del Protestantisme que intenten separar-se de la societat materialista. Per aconseguir adeptes utilitzen respostes espirituals per a les persones confuses o amb pocs coneixements religiosos tot mostrant el grup com a una família unida que només busca el bé dels seus membres. Un cop la persona ha entrat a la secta, s'intenta que aquesta perdi tota personalitat que pogués afectar al grup. Sovint s'utilitza la tècnica del “rentat de cervell” o “desprogramació”, que aparta l'individu de la seva vida social i el fa viure només per la secta. Tot i que, en general, les sectes no són beneficioses per la persona, n'hi ha que poden ser considerades com a més perilloses que d'altres. En el cas dels Testimonis de Jehovà, podriem considerar-la com a una secta no destructiva ja que no afecta la integritat de la persona, però hi ha aspectes xocants com la prohibició de les transfusions de sang encara que sigui per salvar la vida de l'individu.

D'altra banda, les creences dels Testimonis de Jehovà s'han anat adaptant als temps moderns i han canviat l'estratègia; l'objectiu d'avui en dia és manipular els sentiments de les persones i les pors naturals de l'ésser humà. Juguen amb conceptes com “el poder destructiu de les armes nuclears”, “la superpoblació”, “la corrupció en les altes esferes dels governs”, “l'allau de material pornogràfic”, etc. Els Testimonis de Jehovà asseguren que han renunciat als problemes del món actual perquè creuen que són membres d'una societat millor, la “Teocràcia del Nou Món de Jehovà”.

Així i doncs, els Testimonis de Jehovà no es consideren cristians perquè neguen que Jesucrist fos Déu i, tot i que relativament es tracta d'una religió nova, ells diuen que és tan vella com el Cristianisme. Segons les ensenyances de Russell i RutherFord, la religió i el Cristianisme són elements oposats i es contradiuen mutuament: “La religió va ser introduïda al món pel Diable” diu. “Per més de tres anys -segueix- Jesús proclamà la llibertat i advertí el poble contra la pràctica de la religió (...) perquè la religió deshonra i reafirma el nom de Jehovà Déu”.

QUÈ CREUEN ELS TESTIMONIS DE JEHOVÀ?

Les lleis i costums del Testimonis de Jehovà utilitzen repetidament els termes “Déu” i “Bíblia” (entre d'altres) per tal que l'individu que les llegeixi acabi perfectament conscienciat i sigui manipulable pels interessos del grup.

Principalment, aquestes lleis es poden resumir en 13 articles;

 • La decisió de servir a Déu:

 • Pels Testimonis de Jehovà, és important ser amic de Déu. Per tal de poder arribar a ser- ho han de conèixer la veritat bíblica, posar fe en les coses apreses i arrepentir-se dels pecats. Un cop fet això, l'amor a Déu ha de motivar la dedicació cap a ell.

  Els Testimonis de Jehovà no s'han de batejar fins que no hagin estudiat la paraula de Déu fins el punt de dedicar-se a ell. Per tant, es bategen quan han pogut prendre la decisió pròpia de servir a Déu.

 • Creences i costums que no agraden a Déu:

 • Jehovà no aprova els costums que provenen de la religió falsa o contradiuen les ensenyances de la bíblia. Déu no és una trinitat, Jehova és el pare i únic fill verdader, Jesus és el seu primogeni i està subordinat a ell. L'Esperit Sant no és una persona, és la forca activa de Déu.

  Segons els Testimonis de Jehovà, Jesus va néixer l'1 d'octubre i ell mai va manar als seus deixebles que celebressin el dia del seu naixement. El que si que els hi va dir és que commemoressin la seva mort. El Nadal i la Pàsqua Florida són costums que provenen de la religió falsa. Els cristians veritables, que és com s'anomemenen ells, no celebren aquestes dates com tampoc celebren els aniversaris.

  Els Testimonis de Jehovà no temen ni adoren els morts ja que consideren que les ànimes moren i no segueixen vivint després de la mort.

  Una altra creença que els distingeix dels cristians és que no adoren la creu ja que diuen que Jesus no va morir en ella.

 • Practiques que Déu odia:

 • Segons els Testimonis de Jehovà, Déu odia les relacions sexuals prematimonials, l'adulteri, l'incest i l'homosexualitat i considera que són pecats greus contra ell. Déu tampoc aprova i odia la mentida, el robatori, la violència, el joc per diners i les borratxeres. Si es cau en aquestes tentacions, no s'heredera el regne de Déu.

 • Els servents de Déu han de ser nets:

 • La netedat es divideix en cinc tipus diferents:

  • Netedat espiritual: no aferrar-se a cap ensenyança o costum de la religió falsa. Aprendre la veritat sobre Déu i guardar-se dels que ensenyen falsetats.

  • Netedat moral: Déu ens veu i ens vigila en tot moment i, per tant, hem d'evitar la inmoralitat sexual i les altres pràctiques incorrectes.

  • Netedat mental: cal omplir la ment de pensaments nets per tal de poder actuar correctament. Si tenim mals pensaments acabarem actuant malament.

  • Netedat física: com que els cristians representen a Déu, cal que mantinguin nets tant el cos com la roba que vesteixen.

  • Parla neta: cal dir sempre la veritat ja que els mentiders no entren al regne de Déu.

 • Una vida de família que agrada a Déu:

 • Segons la Bíblia, l'home és el cap de casa i aquest ha de tenir una sola esposa amb la que ha d'haver contragut matrimoni legalment. El marit ha d'estimar l'esposa com a ell mateix i mai pegarla o maltractarla. El marit ha de treballar per mantenir a l'esposa i els fills. L'esposa ha de ser una bona ajudant del marit en l'educacio dels fills i ha de sentir un profund respecte cap al seu espòs. Els pares han de passar temps amb els fills i estudiar tots junts la Bíblia. Déu espera que els pares instrueixin i corretgeixin els fills.

 • Ajudar al pròxim a fer la voluntat de Déu:

 • Un dels manaments que, segons els Testimonis de Jehovà, Déu diu es el que tots el cristians verdaders han de donar testimoni, han d'ajudar el pròxim ha conèixer la veritat cristiana perquè tothom es pugui salvar.

 • Com apropar-se a Déu en l'oració:

 • Orar es parlar humilment amb Déu. L'oració és una part de l'adoració a Déu. Per tant, només podem orar a Jehovà. Es pot orar sobre qualsevol cosa que tingui a veure amb l'amistat amb Déu. Les oracions no han de ser egoïstes i només s'han de demanar coses que estiguin en armonia amb la voluntat de Déu. És apropiat orar abans del àpats i quan s'ha comès un pecat greu. Només així serà perdonat per Déu.

 • El propòsit de Déu per la terra:

 • Jehovà va crear la terra per a que els éssers humans en disfrutessin eternament. Mai serà destruïda i durarà eternament.

  Abans de crear l'home, Déu va agafar una part de la terra i hi va fer un paradís anomenat “Jardí de l'Edén”. Allà hi va colocar Adam i Eva, els dos primers humans. El seu propòsit era que tinguessin fills i que, a poc a poc, la terra s'anés poblant fins a convertir-se en un paradís. Però això no va poder ser ja que Adam i Eva van desobeir la llei de Déu i, com a conseqüència, Jehovà els va expulsar d'aquest. Déu, però, promet convertir la terra en un paradís evitat sempre per humans. Per a que això sigui possible, s'ha de donar l'Armagedon, la guerra de Déu per a posar fi a la iniqüitat. Satan sera empresonat per mil anys i durant aquest temps regnarà Jesucrist que s'encarregarà d'eliminar el pecat de la ment de les persones. Poc a poc les persones s'aniràn convertint en éssers perfectes com Adam i Eva abans de pecar. Els seguidors de Déu viuràn per sempre en el paradís.

 • Què és el regne de Déu?

 • Quan Jesús va estar a la terra va ensenyar a orar pel regne de Déu. Aquest regne està al cel i governa sobre la terra. Santifica el nom de Déu i fa que es dugui a terme la seva voluntat en la terra com en el cel.

 • Com es pot saber què és el que Déu exigeix?

 • La Bíblia és l'instrument més sagrat dels Testimonis de Jehovà. Segons ells, explica tota la veritat sobre Déu i dóna la solució a tots els problemes que hom pot trobar.

 • Qui és Jesucrist?

 • Segons aquesta secta, Jesucrist va ser la primera creació de Déu que va encarnar-se per mostrar la veritat i el camí cap a la felicitat als humans.

 • Qui és el Diable?

 • En totes les organitzacions polítiques, nacionalismes, religions falses, etc. hi està present el Diable o Satanàs. Es tracta d'un àngel que va desobeir a Déu temptant el pecat d'Eva i va ser castigat

 • Qui és Déu?

 • Jehovà és l'únic déu en què creuen els Testimonis de Jehovà. Segons ells, la Bíblia mostrava aquest nom unes 7.000 vegades, però va ser substituït per noms com Senyor o Déu.

  Creuen que és un esperit que viu al cel i ho veu tot, amb una forma de vida molt superior a la nostra i l'Esperit Sant, que, segons diuen, és la seva força activa.

  ORGANITZACIÓ

  La secta està basada en una rígida organització central. Des de la seva seu a Brooklyn es controlen les publicacions i tot el referent al seu funcionament. Acostumen a portar comptes i estadístiques de tots els moviments del grup i es fan reunions periòdiques per controlar-ne el funcionament.

  En quant als seguidors, es fan tres congregacions per setmana al “Salón del Reino” per ensenyar la Bíblia. Segons diuen, aquests edificis són molt senzills i estàn construïts per mateixos Testimonis de Jehovà voluntaris. Allà hi ha els ancians o superintendents que porten la davantera en l'ensenyament. Aquests reben ajuda dels serfs ministerials, però, tal com ells mateixos diuen, ni uns ni altres estàn per sobre de la resta de la congregació.

  A part d'aquestes reunions periòdiques, els Testimonis de Jehovà organitzen assamblees grans on s'hi reuneixen diferents congregacions per escoltar un programa especial d'instrucció bíblica.

  Respecte a les persones que formen part de la secta, val a dir que la majoria són persones que, abans de formar-ne part, tenien una cultura religiosa molt escassa o es trobaven marginats de la societat a causa de problemes econòmics. Llocs com Sud-Amèrica, amb escassetat de sacerdots i pobresa, són ideals per trobar ments facilment influenciables per aquestes idees que prometen el paradís.

  CONCLUSIÓ PERSONAL

  En conclusió, els Testimons de Jehovà són una secta molt extesa arreu del món que s'ha de tenir en compte. S'aprofiten de la manca d'esperança i de cultura religiosa que hi ha per tot el món i afilien persones que acaben perdent tota la seva identitat personal. No és de les sectes més perilloses, però sempre s'han d'evitar per no caure en els seus paranys. Es poden trobar per tot arreu intentant reclutar gent, ja sigui donant revistes pel carrer com trucant a casa per extrendre la seva religió. Mantenen una lluita constant amb el Cristianisme desmentint, canviant o afegint coses a les seves idees, com hem comentat anteriorment.

  Tot i que la societat actual és molt materialista i està constantment enfeinada s'ha de creure en les persones i no en grups que prometin la salvació en el regne de Déu i, sobre tot, s'ha de tenir cultura per saber quan la gent t'està enganyant, ja sigui amb sectes com amb religions que adorin a un déu fictici que ningú n'ha pogut comprobar l'existència.

  BIBLIOGRAFIA

  -Llibres:

  VVAA, Les religions, crèdit de religió catòlica, Edicions Força.

  VVAA, Diccionari Enciclopèdic Salvat, Salvat, 16ª edició, Barcelona 1986.

  -Multimèdia:

  VVAA, Enciclopèdia Multimèdia Encarta 1999, Microsoft 1999.

  VVAA, Enciclopèdia Multimèdia Planeta de Agostini, Planeta de Agostini, 1997.

  -Internet:

  Web oficial dels Testimonis de Jehovà: http://watchtower.org/languages/espanol/

  Estudi sobre el nom de Jehovà:

  http://ourworld.compuserve.com/homepages/jignaciocolerabernal/yave.htm

  Foro per ex-testimonis de Jehovà: http://www.geocities.com/Athens/Troy/1484/

  Altres direccions amb textos interessants:

  http://www.geocities.com/Athens/Delphi/1524/

  http://www.titi.net/usuarios/casalibertad/jrrf/testigos.htm

  http://usuarios.maptel.es/galaad/default.htm

  http://www.redimir.org.mx/grupos/tjs/

  11
  Descargar
  Enviado por:kk
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar