Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Tangram


El tangram és un trencaclosques, amb la particular característica que el nombre i la forma de les lletres és invariable.

En el seu orígen és un joc inventat pels xinesos. Aquests van descompondre un quadrat en set peces, amb la combinació de les quals es poden construir moltes figures. Aquesta característica ens permetrà treballar diferents aspectes de la matemàtica.

En l'actualitat es coneixen diversos tipus de tangrams diferents del xinès, com el de 8 elements, el grec, el del grup Almosta, el de Fletcher, el de 5 peces, l'ovoide.

 • Utilitzar llenguatge matemàtic que anomeni i descrigui les figures geomètriques (quadrat, triangle, romboide, costats paral·lels, angles...)

 • Utilitzar recursos lúdics per l'aprenentatge de les matemàtiques.

 • Establir relacions fraccionàries entre les figures geomètriques.

Procediments.

 • Construcció i manipulació del tangram.

 • Realització d'algunes figures geomètriques com el quadrat i el triangle amb les peces del tangram.

 • Realització de figures no geomètriques pautades amb les peces del tangram.

Fets i conceptes.

 • Característiques de les figures geomètriques, en concret el quadrat, el triangle i el rectangle.

 • Introducció del nom de romboide.

Actituds, valors i normes.

 • Manifestació de curiositat per observar.

 • Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica.

Procediments.

 • Construcció i manipulació del tangram.

 • Realització d'algunes figures geomètriques com el quadrat, el triangle i el rectangle amb les peces del tangram.

 • Realització de figures no geomètriques complexes pautades amb les peces del tangram.

Fets i conceptes.

 • Coneixement de formes geomètriques com el quadrat, triangle i rectangle.

 • Característiques distintives d'un romboide.

Actituds, valors i normes.

 • Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica.

 • Adquisició d'una progressiva autonomia en el treball.

Procediments.

 • Construcció i manipulació del tangram.

 • Realització d'algunes figures geomètriques i formes complexes sense pauta amb les figures del tangram.

 • Ordenació de les peces del tangram segons la seva proporció envers el tot.

Fets i conceptes.

 • Coneixement de les formes geomètriques.

 • Noció de fracció.

 • Introducció del llenguatge matemàtic referent a les fraccions.

Actituds, valors i normes.

 • Utilització correcte del llenguatge matemàtic.

 • Actitud positiva envers el treball matemàtic i valoració d'aquesta.

TANGRAM ALMOSTA

TANGRAM DE FLETCHER

TANGRAM DE 5 PECES

TANGRAM XINÈS.

ACTIVITATS PER A CICLE INICIAL

ACTIVITAT 1

Aquesta primera activitat seria molt curta i només consistiria en una familiatització amb el material en concret.

Els donariem a cada nen, o bé per taules un tangram ja fet amb cartolina perquè el poguessin observar, mirar i remenar.

Un cop s'haguessin familiaritzat amb ell, passaríem a la segona activitat.

ACTIVITAT 2

Un cop els nens i nenes ja s'han familiaritzat amb el material el següent pas és començar a donar unes pautes de treball:

 • Realitzar un quadrat amb dues de les peces del tangram.

 • Realitzar un quadrat amb tres peces del tangram.

 • Realitzar un triangle amb dues peces.

 • Entenem que això pot ser una mica complicat per als nens i nenes de cicle inicial i sobretot si parlem en concret de primer. És per això que en aquest curs els donaríem les peces adequades per a la realització de les figures geomètriques en qüestió.

  ACTIVITAT 3

  Com a última activitat plantejada, muntaríem un racó per què els nens i nenes puguin seguir treballant amb aquest material.

  Al racó deixaríem: - Un retallable del tangram.

  • Figures apart que hagin de realitzar. No els donarem les originals on només es veu la solució, els donaríem les que tenen el contorn de cada peça marcat.

  • Fulls per enganxar la figura que realitzin.

  Perquè l'activitat sigui una mica més dinàmica també se'ls diria que la figura que haguessin muntat i enganxat la pintessin. Amb totes les figures dels nens faríem un mural on les enganxaríem totes.

  ACTIVITATS PER A CICLE MITJÀ

  ACTIVITAT 1

  Aquesa primera activitat consistiria en donar als nens i nenes una cartolina amb el tangram fotocopiat amb línies discontínues que ells mateixos haurien de retallar amb molta cura.

  Després de tenir el tangram retallat, se'ls deixaria un temps per familiaritzar-se amb ell, observar-lo, tocar-lo, els preguntaríem també per què creuen que pot servir i què farien amb ell.

  ACTIVITAT 2

  Un cop ja s'han familiaritzat, se'ls demana que construeixin figures geomètriques. Aquesta vegada sense donar les peces que ha de ser utilitzades com fèiem a CI. Demanaríem figures com:

  • Rectangles.

  • Quadrats.

  • Triangles.

  En aquest punt introduiríem també el romboide. No per obligació sinó perquè és un figura que està present en el material i segurament preguntarien per a què serveix.

  ACTIVITAT 3

  Com en cicle inicial, tot el material el deixaríem en un racó.

  • Retallables del tangram.

  • Fulls amb les figures a realitzar, aquesta vegada totes les que hi ha però també amb les peces delimitades.

  • Fulls on enganxar les figures realitzades.

  Finalment també es podria fer un mural i seguir treballant les figures geomètriques.

  ACTIVITATS PER A CICLE SUPERIOR.

  ACTIVITAT 1

  La primera activitat que faríem seria la de retallar cadascú el seu propi tangram. En alguns casos i depenent del curs se'ls podria demanar que el fessin ells mateixos.

  ACTIVITAT 2

  La segona activitat que es proposa és un anàlisi detallat de totes les figures geomètriques que hi surten. També intentaríem dibuixar-ne més però que tinguessin característiques diferents, així s'adonarien de les diferents varietats de triangles, de romboides, etc...

  ACTIVITAT 3

  Al estar a cicle superior, també utilitzaríem el material per treballar les fraccions o trencats.. En fitxes diferents, amb tangrams dibuixats i unes parts en concret sombrejades, haurien de trobar la fracció que la representaria. Aquesta activitat, per ser força complicada, en un principi i fins que agafessin la dinàmica la faríem tots junts a la pissarra. Val a dir, que per fer això, les fraccions o trencats ja les han d'haver treballat en alguna altra ocasió.

  ACTIVITAT 4

  En aquest cas, també crearíem el racó del tangram per què poguessin anar treballant. La diferència és que aquí deixaríem les figures només amb el contorn i, a part, el solucionari.

  EL TANGRAM

  OBJECTIUS GENERALS

  CONTINGUTS PER AL PLANTEJAMENT DE CICLE INICIAL

  CONTINGUTS PER AL PLANTEJAMENT DE CICLE MITJÀ

  CONTINGUTS PER AL PLANTEJAMENT DE CICLE SUPERIOR

  TIPUS DE TANGRAMS

  DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
  Descargar
  Enviado por:Mónica Grau
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar