Equipos electrónicos de consumo


Porta de garatge


OBJECTIUS

- Realitzar un projecte amb l´entrenador digital.

- Apendre el funcionament de les bàsqules JK.

- Fer funcionar un circuit per leds que representi una porta de garatje.

MATERIAL NECESSARI

- Entrenador digital i cables de conexió.

PROCÉS DE TREBALL

Primer hem de muntar a l´entrenador digital un contador que conti de 0 a 24 i que al arribar a 24 torni enrrera a 0 i així consecutivament.

Primer conectem els DOWN/UP a 0 igual que les potes E i ABCD de els dos contadors. Desprès agafem la QB del contador de les dezenes i QA i QC del de les unitats i amb una AND ho conectem a les dues L. Perquè conti cap avall hem de conectar desde les Q´s la formula treta del 24 i el 00 utilitzant portes llògiques perquè en un cas doni un 1 a la J i un 0 a la K i viceverssa. Llavors ho conectem a les bàsqules JK i la Q de la bàscula la conectem al D/U de cada contador.

Per visualitzar quant la porta puja, conectem Qa i Qb del contador de les dezenes i ho sumem i neguem amb una NOR, i ho conectem a un led, i per visualitzar quan està parada agafem Qa i Qb i ho sumen amb una or i ho conectem a un led.

dcba dcba _ _ _ _ _ _

0010 0100 24 J=1, K=0 D C B A + D C B A =1

0010 0011 23

0010 0010 22

0010 0001 21

0010 0000 20

0001 1001 19

0001 1000 18

0001 0111 17

0001 0110 16

0001 0101 15

0001 0100 14

0001 0011 13

0001 0010 12

0001 0001 11

0001 0000 10

0000 1001 9

0000 1000 8

0000 0111 7

0000 0110 6

0000 0101 5

0000 0100 4

0000 0011 3

0000 0010 2

0000 0001 1 _ _ _ _ _ _ _ _

0000 0000 0 k=1, j=0 D C B A + D C B A =1

Porta de garatge

FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT

Funciona en un principi com un contador normal de 00 a 24 però treien el 24 i el 00 podem fer amb bàsqules que torni a contar cap avall fent que per cada numero doni un 1 a la J o a la K i un 0 a la J o a la K, i envian-ho al D/U. Quant el contador arribi a 24 dona un 1 a la J i un 0 a la K i per la Q envia un 1 al D/U. Quant el contador arriba a 00 dona un 1 a la K i un 0 a la J i donant un 1 al D/U per Q.

Agafant del contador de les dezenes la Qa i la Qb suman-ho i negant-ho fem que el led només s´encengui quant la Qa estigui a 0, per tant quant conta de 00 a 09.

Agafant la Qa i Qb i suman-ho fem que només s´encengui quan un és 0 i l´altre 1 o quant els dos són 1.

OBSERVACIONS

Podem observar que per fer el circuit una mica més fàcil de realitzar hem de utilitzar bàsqules JK.

Les bàsqules JK disposen de 2 entrades (JK) la forma més usual d´aquestes bàsqules és Master Slave(mestre esclau).

Mentres la senyal de rellotge es troba a nivell baix l´estat de les entrades J i K no té i`portancia, doncs aquestes estan inivides, (desconectades) en el moment que el clock posa a nivell 1 la dada de entrada es carrega a la bàscula. Aquesta dada enmagatzemada és transferida a la sortida en el flanc descendent del senyal del rellotge.

Taula de la veritat:

J K Q

1 ------> 1

1 -> Q

0 0 -> No varia

1 1 -> Complementa la bàsqula, és a dir posa la Q a 1 si estava a 0

i a 0 si estava a 1.

No totes les bàsqules són mestre esclau.

Per fer aquesta pràctica hem de aconseguir que quan el contador arribi a 24 doni un 1 a J i un 0 a K, i que quan estigui a 0 doni un 1 a K i un 0 a J.

També podem observar que les bàsqules JK són el primer element de memòria encara que molt simple.
Descargar
Enviado por:K6 Forever
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar