Filosofía


Platonismo y Aritotelismo


ARISTÒTIL

8 - Aristòtil parteix del Platonisme:

Semblances:

 • Organització del saber (El saber dels polítics)

 • Realitat física ( Només veiem obres)

 • La naturalesa de l'ésser humà (ànimes)

 • Qüestions ètiques i polítiques

Diferències:

 • Teoria de les idees: El món de les coses és l'autèntica realitat

 • Teoria del coneixement: Admet la validesa dels coneixement sensible com a punt de partida de tot coneixement.

 • Realitza estudis del món animal amb investigacions empíriques Segons Plató aquests estudis pertanyien a l'opinió, no a la ciència ( no vàlides).

  • Plató : la ciència és el conjunt de tots els sabers

  • Aristòtil: la ciència és el coneixement de tots els aspectes de la realitat ( inclou la realitat sensible). Entre les ciències més importants destaca:

  9 - LA FILOSOFIA PRIMERA ( METAFÍSICA)

  La filosofia és la ciència que s'encarrega d'estudiar l'ésser com a tal, és a dir, el que és comú en tots el éssers.

  9.1 - Ésser Aristotèlic: concepte de substància i accident.

  • Ésser: allò que neix i mor. No accepta que ésser és només el terme oposat al no-ésser a diferència de PARMÈNIDES i PLATÓ. Ésser és un concepte únic i aplicable a totes les coses de l'univers, doncs totes les coses són.

  • Allò que existeix són els éssers singulars que estan formats per:

  “Sòcrates és savi. “

  • SUBSTÀNCIA: allò que existeix per ell mateix i no en un altre. Essència de cada cosa.

  Ex: aigua, aire terra i foc i els seus compostos. Sòcrates.

  - ACCIDENT: allò que existeix en la substància, aquelles causes que el fan únic i singular. Savi

  9.2 Ésser aristotèlic: ésser en acte i ésser en potència.

  - Ésser en acte: ( energia, entelèquia)allò que un ésser és de fet arbre

  -Ésser en potència: (dynamis) capacitat d'esdevenir quelcom que encara no és però que pot ser. Llavors.

  • Apareix el concepte del moviment: pas de l'ésser en potència a l'ésser en acte.

  10- EXPLICACIÓ DE LA NATURA

  Natura: Comprèn tots els éssers naturals dotats de moviment. Desenvolupa la seva explicació en la física. L'estudi de la natura el fa a partir de les causes que produeixen els fenòmens naturals. Així apareix el concepte de causa.

  10.1- Teoria de la causa.

  Pren com a model el procés de producció humana

  1)Causa material: substància: allò de què alguna cosa és feta.

  Carn, pell, ossos....

  2)Causa formal: essència o forma: allò que a que una cosa sigui el què és i no una altra cosa. Home alt, baix, prim gras...

  3)Causa eficient: agent o productor d'una cosa

  4)Causa final: allò que mou la gent a actuar.

  10.2 Teoria hilemòrfica

  segons aquesta teoria qualsevol ésser està format de:

  matèria (hilé) No són realitats separades sinó dos aspectes diferents que la nostra ment és capaç de distingir en les coses.

  forma (morfé)

  -Aristòtil diu que forma és més natura que matèria perquè:

  • la matèria és pura passivitat ( simple capacitat de rebre formes)

  • la forma és en acte, actualment.

  • Teoria teleològica o finalista: tot tendeix al seu propi fi.

  10.3 Anàlisi del moviment

  Canvi o moviment: qualsevol variació formal del éssers. Perquè el canvi es produeixi calen tres principis:

  • matèria o substrat: allò que permaneix durant el canvi

  • privació d'una forma: allò que no es té però es pot adquirir

  • forma: allò que s'adquireix

  LLAVOR PLANTA FORMA DE PLANTA

  Moviment: procés dinàmic entre potència i acte: el pas de la potència o possibilitat a l'acte o realitat

  UNIVERS ARISTOTÈLIC

  COSMOS

  No - ésser

  Ésser en potència

  Ésser en acte

  TIPUS DE CANVI

  SUBSTANCIAL

  Generació

  Corrupció

  Naixement d'un nen

  Combustió d'un tronc

  ACCIDENTAL

  Alteració

  ( canvi qualitatiu)

  Augment o disminució

  ( canvi quantitatiu)

  Desplaçament

  (canvi local)

  Canvi de color d'un camaleó

  Dilatació de les vies del tren

  Moviment de la lluna al voltant de la terra.

  Primer motor

  MÓN SUPRALUNAR

  ( sense corrupció)

  èter

  MÓN SUBLUNAR

  (canvi corrupció)

  foc, aigua, terra i aire
  Descargar
  Enviado por:Alisha
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar