Arte


La Piedad. Miguel Ángel Buonarroti


Miguel Angel : La pietà 1498-1500

La Pietà, es una estatua de mabre que encara es conserva en el seu emplaçament original. L ´artista va druara dos anys a realitzarla (1498-1500)es la única obra que Miguel Angel va signar. Esta situada Sant Pere del Vaticà .

Miquel Angel de Buonarroti, va nèixer el 6 de març de 1475 en un poble Capresa, prop de Arezzo, pertanyia a una familia acomodada.

Es considerat un gran artista del Renaixement, va ser poeta, pintor, music, escultor.. malgrat tot ell es consideraba escultor como ho afirma en aquesta frase: “No hi ha cap ideal artístic q no pugui expresarse amb el mabre”.

La pietà, es una obra de caire escultoric esta realitzada en mabre , la altura es de 175cm.

La composición piramidal que fue uno de los esquemas predilectos del Renacimiento, aquí Miguel Angel va esculpit el Crist propolcionament mes petit que la Verge per expresar la derivació filial i al mateix temps per no alterar la geometria del grup piramidal.

Es un obra realizada segons els parámetres del Quattrocento, com expresa el equilibri de les figures, repletas de lirisme i idealisme, plenes de contrastes de llum i sombra, plens i buits perfectes acabats especialment exterioritzats en el en la pulidesa del mabre. El conujnt esta concebut com una estructura piramide que es tanca amb la caiguda oblicua del braç de Jesus.

El tema proviene del Gòtic final: el càdaver de Crist està als braços de María, descansa sobre seu transment una sensació un pes, com si encara estigues dormit... Maria en canvi esta plena de juventud, q contrasta amb la major edat del seu fill, allò pot ser interpretat com un recurs formal “ niñez de cristo” o pot ser.. volent undicar la puresa inmaculada.

La mare debía ser mes jove que el fill, per demostrarla eternament Verge ; mentre que el naturalisme humana, debía semblar com altre home qualsevol. Formalment, Miquel Angel agranda el volum i ampitud de les cames per poder acollir la figura de Jesus.

La iconografia esta basada en l´art del nord d´Europa en comptes d´aparantear dolor, Maria es conté, es refrena amb una expresió en el rostre de total resignació. Amb aquesta obra Miquel Angel resumeix les inovacions com Donatello, a la vez que introdueix un nou criteri de monumentalitat caracteristic del estil alt renaixentista del S. XVI.

La obra de “la Pietat” de Sant Pere del Vaticà la podem comparar amb la “Pietat” de Rondanini ;

Observant les dues obres, ens adonem de la evolució del Artista en la primera obra Miquel Angel tenia aproximadament 25 anys i una fortalesa fisica important en aquesta escultura deixa marcats tots el detalls, en el rostre.. en canvi a la segona escultura sembla com si vulgues renunciar als termins establerts com a ideal de bellesai abandona el núvleo estetic del Quatrocentto.

Miquel Angel va ser un dels majors creadors, junt amb Leonardo da Vinci, la figura mes destacada del Renaixement Italia. En la seva condició de arquitecte, escultor, pintor i poeta va exercir una enorme influencia tant en el seus contemporanis com en tot l´art occidental posterior a la seva época.

Va ser un gran seguidor de Donatello al començament, aviat va rebre la influència de les estàtues de l´antiguitat.
Descargar
Enviado por:Vero
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar