Historia


Imperialismo


aEL COLONIALISME ANGLÈS

ESQUEMA

 • Introducció:

 • Situació mundial durant el segle

 • 1.1.2 L'imperi colonial francès

  1.1.3 L'imperi colonial alemany

  1.1.4 L'imperi colonial italià

  1.1.5 L'imperi colonial espanyol

 • En quin estat es trobaven les altres potències imperialistes

 • Desenvolupament social i econòmic dels llocs conquerits

 • La Índia

 • Austràlia

 • Canadà

 • Documents:

  1) Tres mapes mundials dels imperis colonials, al 1815, al 1870 i al 1914.

  2) Europa del 1815 al 1914.

  3) Política imperialista.

  4) L'economia britànica de finals del segle XIX.

 • Factors més significatius que impulsaren aquest colonialisme:

 • Raons econòmiques

 • Raons polítiques

 • Possibles raons demogràfiques

 • Significacions ideològiques i nacionalistes

 • Documents:

 • Distints textos sobre les causes i factors de l'imperialisme.

 • Comerç exterior britànic (1814-1936).

 • A la recerca de zones on invertir.

 • L'explosió blanca.

 • Com el colonialisme es va convertir en imperialisme. Les seves possibles diferències.

 • Definició de colonialisme

 • Definició d'imperialisme:

 • Interpretacions de l'imperialisme

 • Les polítiques reformistes i socials en l'època imperialista

 • Fases de l'imperialisme-colonialisme

 • Possibles justificacions a l'imperialisme

 • Significat de l'anticolonialisme

 • Documents:

 • Continguts i pròleg del llibre: “L'Imperialisme, fase superior del capitalisme” de Lenin.

  • Tres de les principals colònies de l'imperi britànic: intentar explicar la seva organització, i definir en cada cas, si es tracta de colònies de poblament, protectorats o terrenys dirigits cap el benefici de la Gran Bretanya a través de l'explotació; significant el que cada una d'aquestes categories suposa.

 • Canadà:

 • domini, explotació i poblament

 • govern i administració

 • La India:

 • domini, explotació i poblament

 • govern i administració

 • caràcter exclusiu britànic a partir del tractat de París 1763

 • Austràlia:

 • domini, explotació i poblament

 • govern i administració

 • Documents:

 • Ensenyament i influències de la llengua anglesa a la Índia (en anglès). I la seva traducció.

 • La figura de Gandhi.

 • Mapa de l'evolució de la colonització a la Índia.

 • Àsia a finals del segle XIX.

  • Les altres colònies:

 • El perquè dels petits terrenys colonials repartits pel món

 • Emplaçaments a l'Àfrica: la importància d'un “corredor” que creuàs el continent

 • Egipte

 • La colònia sudafricana

 • Documents:

 • Rutes comercials i ciutats mercantils africanes, a finals del segle XIX.

  • Els conflictes més importants; motius i conseqüències:

 • Revolta dels Sipais a la Índia

 • Guerra Anglo-Boer

 • Guerra de l'Opi

  • Pèrdues i/o retorns dels territoris colonials:

 • Descolonització

 • Enfrontaments entre imperis, des del 1871, fins a la primera guerra mundial

 • Conseqüències i influències que deixaren els colons

 • Com han pogut derivar totes aquestes raons en la Commonwealth actual

 • Documents:

 • Els països colonitzats, i data de la seva corresponent descolonització.

 • Procés de la independència de la Índia.

 • Documents significatius de la descolonització.

 • Divisions polítiques d'Àfrica, durant la primera guerra mundial.

 • Divisions polítiques d'Àfrica, al 1924 i al 1967.

 • Estats i data d'ingrés respectivament, que conformen la Commonwealth.

  • Cronologia dels esdeveniments.

  BIBLIOGRAFIA

  Crouzet, F. Angleterre et France au XVIIIè siècle. Essai d'analyse comparée de deux croissances èconomiques. Annales E.S.C., XXI. 1966.

  Dermigny, L. La Chine et l'Occident. Le commerce à Canton au XVIIIème siècle. Paris. 1964

  Kindlerberger, Ch. Historia financiera de Europa. Barcelona, Ed. Crítica. 1988.

  Rosencrance, R. La expansión en el estado comercial. Comercio y conquista en el mundo moderno. Madrid. 1987.

  Semmel, R. Rise of free trade imperialism. Cambridge. Cambridge University Press. 1970.

  Lichteim, G. Storia dell'imperialismo. Milan, Sonzogno. 1974.

  Lichteim, G. El imperialismo. Ed. Alianza. Madrid. 1972.

  Mommsen, W.J. La época del imperialismo. Europa 1885-1918.

  Vidal Villa, J.M. Teorías del imperialismo. Ed. Anagrama. Barcelona. 1976.

  Dieldhouse, D.K. Los imperios coloniales desde el siglo XVIII. Ed. S. XXI. Madrid. 1981.

  Dieldhouse, D.K. Economía e Imperio. La expansión de Europa. Ed. S. XXI. Madrid. 1977.

  Miege, J.L. Expansión europea y descolonización. Ed. Labor. Barcelona. 1975.

  Mauro, F. La expansión europea. Ed. Labor. Barcelona. 1968.
  Descargar
  Enviado por:Sebastià Sansó
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar