Varios


Formulario Trigonométrico


1

cosec 

=

1

_____

sen 

RECIPROCIDAD

2

sec 

=

1

_____

cos 

3

ctg 

=

1

_____

tg 

4

tg 

=

sen 

_____

cos 

RELACIÓN tg/ctg

5

ctg 

=

cos 

_____

sen 

6

sen2 + cos2 = 1

PITAGÓRICAS

7

1 + tg2 = sec2

8

1 + ctg2 = cosec2

9

sen ( + ) = sen · cos + cos · sen 

ADICIÓN

10

cos ( + ) = cos · cos - sen · sen 

11

tg ( + )

=

tg + tg 

_______

1 - tg · tg 

12

sen ( - ) = sen · cos - cos · sen 

13

cos ( - ) = cos · cos + sen · sen 

14

tg ( + )

=

tg + tg 

_______

1 - tg · tg 

15

sen (2) = 2 sen · cos 

ÁNGULO DOBLE

16

cos (2) = cos2 - sen2

17

tg (2)

=

2 tg 

_______

1 - tg2

18

sen2

=

1 - cos (2)

_______

2

ÚTILES PARA INTEGRAR

19

cos2

=

1 + cos (2)

_______

2

20

sen2 /2

=

1 - cos 

_______

2

ÁNGULO MITAD

21

cos2 /2

=

1 + cos 

_______

2

22

tg2 /2

=

1 - cos 

_______

1 + cos 


23.

A + B

A - B

DE SUMAS A PRODUCTOS

sen A + sen B

=

2 sen

___

· cos

___

2

2

24.

A + B

A - B

sen A - sen B

=

2 cos

___

· sen

___

2

2

25.

A + B

A - B

cos A + cos B

=

2 cos

___

· cos

___

2

2

26.

A + B

A - B

cos A - cos B

=

-2 sen

___

· sen

___

2

21

cosec 

=

1

_____

sen 

RECIPROCIDAD

2

sec 

=

1

_____

cos 

3

ctg 

=

1

_____

tg 

4

tg 

=

sen 

_____

cos 

RELACIÓN tg/ctg

5

ctg 

=

cos 

_____

sen 

6

sen2 + cos2 = 1

PITAGÓRICAS

7

1 + tg2 = sec2

8

1 + ctg2 = cosec2

9

sen ( + ) = sen · cos + cos · sen 

ADICIÓN

10

cos ( + ) = cos · cos - sen · sen 

11

tg ( + )

=

tg + tg 

_______

1 - tg · tg 

12

sen ( - ) = sen · cos - cos · sen 

13

cos ( - ) = cos · cos + sen · sen 

14

tg ( + )

=

tg + tg 

_______

1 - tg · tg 

15

sen (2) = 2 sen · cos 

ÁNGULO DOBLE

16

cos (2) = cos2 - sen2

17

tg (2)

=

2 tg 

_______

1 - tg2

18

sen2

=

1 - cos (2)

_______

2

ÚTILES PARA INTEGRAR

19

cos2

=

1 + cos (2)

_______

2

20

sen2 /2

=

1 - cos 

_______

2

ÁNGULO MITAD

21

cos2 /2

=

1 + cos 

_______

2

22

tg2 /2

=

1 - cos 

_______

1 + cos 


23.

A + B

A - B

DE SUMAS A PRODUCTOS

sen A + sen B

=

2 sen

___

· cos

___

2

2

24.

A + B

A - B

sen A - sen B

=

2 cos

___

· sen

___

2

2

25.

A + B

A - B

cos A + cos B

=

2 cos

___

· cos

___

2

2

26.

A + B

A - B

cos A - cos B

=

-2 sen

___

· sen

___

2

2

Descargar
Enviado por:Julia Fontana
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar