Filosofía y Ciencia


Ejercicios de filosofía


ACTIVITATS DE FILOSOFÍ. CRÉDIT 2. SEGONA PART.

 • Raonament i refutació sofística.

 • Busca informació sobre els sofistes i explica les seves tesis més importants.

 • Són una espècie de profesors de retórica i mestres en l'art de la conducta. La tradició diu que son una escola de mestres pensadors caracteritzats per l'egoísme étic i l'escepticisme intel.lectual. S'ha demostrat que no van fundar cap escola, ni van projectar cap doctrina filosòfica. En resum que es feien pasar per savis i no eren més que simples educadors.

 • Realitza una llista de situacions en les quals actuar com un sofista pot ser d'utilitat.

  • Per aconseguir llocs de treball millors que altres persones.

  • Per fardar devan als altres.

  • Per quedar millor devan dels altres.

  Aquestes idees exposades són molt superficials, amb les quals no hi estic d'acord. Arrivo a la conclusió que ser sofista és un engany cap a els que t'envolten.

 • Hi ha diferència entre ser savi i semblar-ho? Què t'agadaria més: ser savi i no semblar-ho o no ser savi i semblar-ho a tothom? Raona la resposta.

 • Si que hi ha gran diferéncia perquè una persona que es savia no necessita demostrar-ho a els demés, en canvi els que no ho són tenen que fer-ho públic per sentirse satisfets.

  A mi m'agradaria més ser-ho perquè jo no necessito demostrar res per sentirme bé amb mi mateix.

 • La deducció i la inducció.

 • Posa un exemple de raonament deductiu.

 • Exemple de raonament deductiu: Tots els homes són mortals, Sòcrates és home, llavors Sòcrates és mortal.

 • Posa un exemple de reonament inductiu, la conclusió del qual s'hagi pogut demostrar més tard que era falsa.

 • Exemple de raonament inductiu: Cada vegada que he escalfat l'aigua, en arribar als 100ºC, ha bullit; per tant, l'aigua bull als 100ºC.

 • La segona llei de Newton és F=m.a. Aquesta és el resultat d'un raonament deductiu o inductiu?.

 • És el resultat d'un raonament deductiu, perquè és un raonament científic.

 • Formalitza aquestes frases: Pàgina 77.

  • 1. (¬q).

  • 2. (pðq).

  • 3. (p→q).

  • 4. (p→¬q).

  • 5. (pðq) ð (pðq).

  Introducción del condicional

  1.p

  2.q

  " p ! q

  Productos o conjunción

  1.p

  2.q

  " p " q

  Adición

  1. p 1. q

  " p " q " p " q

  Reducción a lo absurdo

  1.p

  2.q " ¬p

  " ¬p

  Introducción de bicondicional

  1. (p !q) " (q!p) 1.p!q

  o 2.q!p

  " p ! q " p ! q

  Modus Ponens

  1.p!q

  2.p

  " q

  Simplificación

  1.p " q o 1.p " q

  " p " q

  Prueba por casos

 • p

 • r

 • p!r

 • q

 • r

 • q!r

  " r

  Doble negador

 • ¬¬p

 • " p

  Eliminación del bicondicional

  1.p!q

  " p ! q o " q ! p

  " (p ! q) " (q ! p)

  Repetición

 • p

 • " p

  Modus Tollens

  1.p!q

  2.¬q

  " ¬p

  Transitividad del condicional

  1. p!q

  2.q!r

  " p!r

  Contraposición

  1. p ! q

  " ¬q ! ¬p

  Silogismo disyuntivo

  1.p"q 1.p"q

  2.¬p o 2.¬q

  " q " p

  Idempotencia de la disyunción y la conjunción

  1.p"q 1.p"p

  " p o " p

  Commutativa de la conjunción y la disyunción

  1.p"q 1.p"q

  " q"p " qvp

  Distributiva de la conjuntiva la dis?

  1.p"(q"r) o 1.p"(q"r)

  " (p"q) v (p"r) " (p"q) " (p"r)

  Ley de Morgan

 • ¬(p"q) o 1.¬(p"q)

 • " ¬p"¬q " ¬p"¬q

  Definición del condicional

  1.p!q

  " ¬p"q

  ex conditiore quollite

 • p"¬p

 • " q

  Ley del dilema

 • p"q

 • p!r

 • q!s

 • " r"s

  Asociativa de la conjunción y la discriminación

  1. p"(q"r) 1. p" (q"r)

  " (p"q)"r " (p"q)"r

 • Dir si és tautológica o indeterminada.

 • ( ( p » q ) ð ( p » q ) ) » ( ( p ð q ) )

  F V V V F V V V V V V

  F V V V F V F V V V F

  F V V V V V V V V V V

  F F F F V F F V V F F

  És tautológica.

 • Demostra mitjançant les regles de calcul deductiu.

 • (p»q).

 • (r »s).

 • (sðq) » t

 • p - simplificación del cuatro.

 • r - simplificación del cuatro.

 • q - Modus ponens del uno y el cinco.

 • s - Modus ponens del dos y el seis.
 • Descargar
  Enviado por:Alex Herraez
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar